användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 18 juni 2016 10:35

Låg tilltro till svensk välfärd

Svenskar har lägre tilltro till välfärden än grannarna i de nordiska länderna. Samtidigt visar rapporten att stora flyktinggrupper i Sverige får pensioner som kräver försörjningsstöd. I en undersökning utförd av SEB avseende 10 av 12 välfärdsområden har vi lägst tilltro av samtliga nordiska folk. Det enda område där Sverige ligger högst i Norden är ekonomiskt stöd till föräldrar, skriver SvD. Fler än hälften av de till-frågade i Sverige, 53 procent, tror att de kommer att få det sämre än sina föräldrar när de går i pension. Det mest alarmerande är att stora grupper av invandrare som de senaste två decen-nierna kommit till Sverige som skyddsbehövande och anhöriga till dessa får en pension på i snitt 4 700 kronor i månaden varav 90 procent är garanti-pension. De lägsta pensionerna fylls ut med så kallat äldreförsörningsstöd, som påminner om kommunernas socialbidrag. "Pessimismen kan bero på att svenskars förväntningar är högre än i många länder eftersom vi har en lång tradition av väl utbyggda välfärdssystem", säger Jens Magnusson, privateko-nom på SEB. Det kan inte uteslutas att massinvandringen till Sverige ligger bakom resultatet. De tio extra miljarder som regeringen avsatt till kommu-nerna är knappast till för svenskar utan de 160 000 så kallade flyktingar som sökte sig till Sverige 2015. Men det är något man ska tala tyst om i Sverige om man vill undgå att bli kallad rasist. 2015 tog Sverige emot omkring 163 000 asylsökande, av dem 35 250 så kallade ensamkommande barn, 92 procent av dem var pojkar. Det är 20 gånger fler än i Tyskland, 724 gånger fler än i Storbritannien, de flesta av dem är i sena tonåren och som i regel hamnar i utanförskapsområden. 1990 fanns det 3 sådana områden i Sverige, i dag är de 186, varav 55 klassas som "no-go-zoner", det vill säga områden som styrs av kriminella gäng och där ordningsmakten tappat kontrollen. På libyskt territorium väntar i nuläget 800 000 migranter på att korsa Medelhavet mot Italien som redan har tagit emot omkring 125 000 flyktingar som EU sedan vill fördela i övriga EU. En berättigad fråga är om det har blivit ett självändamål att blanda upp Europa med flyktingar från hela världen med olika kulturer? Asylmottagandet är en sak men det finns också långsiktiga frågor att lösa, konstaterar banken. Läs hela rapporten på SvD. www.svd.se/svenskarna-deppar-om-landets-valfard/om/naringsliv

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se