användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 20 juni 2016 08:07

Så blir nya flyktinglagen

Den nya skärpta migrationspolitiken som regeringen presenterade i novem-ber och som riksdagen ska besluta om i morgon kommer att se ut på följan-de sätt: - Personer som klassas som konventionsflyktingar får treåriga uppe-hållstillstånd. - Alternativt skyddsbehövande, den största gruppen 2015, får uppuppehållstillstånd i 13 månader. - När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas, om personen kan försörja sig. - En person som inte fyllt 25 år ska bara beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon fullföljt gymnasieutbildning eller motsvar-ande. - Kvotflyktingar ska fortfarande beviljas permanent uppehållstillstånd. Denna grupp har nyligen utvidgats från omkring 2 000 till 5 000 per år och de får samma rättigheter som en svensk medborgare. - Alternativt skydds-behövande ska inte ha rätt till familjeåterförening. - Konventionsflyktingar ska ha rätt att ta hit make, sambo och barn under 18 år. - Ett försörjnings-krav införs som innebär att man måste kunna försörja den anhörig som kom-mer till Sverige. Det finns många oklarheter kring detta, exempelvis om man kan försörja en anhörig initialt men inte på längre sikt. En undersökning från Novus som publiceras i SvD visar att en överväldigande andel av svenskarna är positiva till den nya lagen. 43 procent ställer sig positiva medan endast 14 procent är negativa, medan 42 procent är osäkra. Om lagen röstas igenom gäller den från den 20 juli och tre år framåt.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se