användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 20 juni 2016 08:16

Biskopar kritiska till skärpt flyktingförslag

Svenska kyrkans biskopar är kritiska mot regeringens förslag till en skärpt flyktingpolitik och vädjar i en debattartikel i DN att rösta nej till förslaget som tas upp i riksdagen den 21 juni. Biskoparna kritiserar att tillfälliga uppehålls-tillstånd föreslås bli norm och att möjligheten till familjeåterförening ska begränsas. De anser bland annat att förslaget kan försvåra integrationen. De skriver också att förslaget innehåller delar som inte anses förenliga med FN:s barnkonvention. Sveriges generösa system avseende den svenska flyktingpolitiken har gjort Sverige till det land alla vill komma till. Av världens över 98 000 ensamkommande barn sökte över en tredjedel sig till Sverige. Kostnaden för varje ensamkommande uppgår till omkring 1 miljon kronor per år. Till detta kommer kostnaden för de omkring 163 000 övriga som sökte asyl i Sverige 2015. Ingen hävdar att Sverige inte ska ta emot skyddsbehö-vande men landet kan inte ta emot alla. Kostnaden per år för de volymer vi här talar om uppgår till omkring 100 miljarder årligen. Dessa ska ha bostad, försörjning, välfärd i olika former som skola tand- och sjukvård och på sikt ett jobb. Inte sällan går detta ut över de svenskar som redan befinner sig i utanförskap och inte minst de snart 300 000 unga svenskar som inte har en egen bostad och många inte heller ett jobb. Man kan inte bara tänka med hjärtat utan också hjärnan.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se