användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 20 juni 2016 08:31

Internationella flyktingdagen

Varje minut tvingas 24 människor lämna sina hem, drygt 65 miljoner människor är i dag på flykt i världen, det största antalet i modern tid, visar FN:s globala flyktingrapport. "Antalet flyktingar är historiskt högt, och de flesta på flykt befinner sig i Mellanöstern", säger Elizabeth Tan, chef för FN:s flyktingorgan i Kairo. Hälften av världens flyktingar kommer från Syrien, Afghanistan och Somalia, 9 av 10 flyktingar beräknas leva i utvecklingslän-der. Libanon tar, set till folkmängden, emot flest flyktingar. - 65,3 miljoner människor är i dag på flykt i världen, en ökning med året innan då 60 miljoner var på flykt. - 21,3 miljoner människor räknas som flyktingar under UNHCR:s beskydd eftersom de befinner sig utanför sitt hemland. - 40,8 miljoner befinner sig på flykt i sitt eget land och kallas internflyktingar. - 3,2 miljoner är asylsökande. - Antalet ensamkommande barn trefaldigades 2015 då 98 400 ensamkommande barn sökte asyl globalt, mer än en tredjedel av dem sökte sig till Sverige. - De flesta ensam-kommande barn kom från Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia. - Varje minut tvingas 24 människor lämna sina hem, en minskning mot förra året då 30 tvingades lämna. År 2015 tog Sverige emot omkring 163 000 asylsökande, av dem 35 250 så kallade ensamkommande barn, 92 procent av dem var pojkar. Det är 20 gånger fler än i Tyskland, 724 gånger fler än i Storbritannien, de flesta av dem är i sena tonåren och som i regel hamnar i utanförskapsområden.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se