användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 23 juni 2016 09:02

Nya regler för ensamkommande

Kommuner ska inte längre kunna slippa ansvaret för barn och unga genom att placera dem utanför den egna kommunen, föreslår regeringen som vill att nya regler ska börja gälla 2017. 2015 kom det drygt 35 000 så kallade en-samkommande till Sverige och många kommuner som saknade egna boen-den för dem valde att köpa platser i HVB-hem och familjehem i andra kom-muner. Med det följde också kostnader för bland annat skolgång för de kommuner som plötsligt fick ansvar för fler ensamkommande än planerat. Regeringens förslag innebär att en kommun som vill skicka ensamkommande som man blivit anvisad till en annan kommun, måste ha en överenskommel-se med den berörda kommunen. På så sätt hoppas man att det ska bli lättare för kommunerna att planera vilka utgifter som väntar. I dagsläget bor om-kring 12 000 av de ensamkommande i en annan kommun än hemkommun-en. Sveriges kommuner och landsting (SKL) välkomnar regeringens förslag men befarar att det till en början kan bli rörigt.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se