användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 27 juni 2016 07:20

Majoritet i Sverige för EU-medlemskap

Svenskarnas stöd för EU-medlemskapet är fortsatt starkt, trots britternas beslut att lämna unionen. Om det blev en nu folkomröstning skulle 52 procent rösta för fortsatt medlemskap, medan 31 procent skulle rösta för ett utträde, enligt en Sifo-mätning på uppdrag av SVT. En klar majoritet vill dock inte ha någon ny svensk folkomröstning. Styrkeförhållandena kan jämföras med SCB:s majmätning, då 49 procent uppgav att de är för medlemskapet och 24 procent uppgav att de är motståndare. Till skillnad från Storbritannien är stödet för medlemskapet störst i den äldsta åldersgruppen. I gruppen + 65 skulle 65 procent rösta ja till fortsatt medlemskap, mest skeptisk är ål-dersgruppen 50-64 år där bara 45 procent skulle rösta för. Stödet är starkast inom Centerpartiet (C) och starkast bland Sverigedemokraterna (SD) och geografiskt är det störst i Stockholm. På en fråga om utvecklingen i EU svarade 52 procent att de anser at saker i EU generellt är på väg åt fel håll. Bara 14 procent av de 1 012 personer som tillfrågades i undersökningen svarade att det går åt rätt håll. Efter beskedet om att Storbritannien lämnar EU-samarbetet hotas nu hela unionen av kollaps, varnar bland annat den tyska regeringen för, skriver Daily Express. När britterna hoppar av EU försvinner det motsvarande över 150 miljarder kronor som landet betalar varje år till unionen. Nettokostnadsbördan faller på övriga i synnerhet nord-europeiska länder och tyskarna har redan räknat ut hur mycket mer de kommer tvingas betala, uppemot 30 miljarder kronor. Sedan tidigare har det pratats om ett "Nexit" efter att nederländarna i början av april med över-väldigande majoritet röstat nej till ett samarbetsavtal mellan EU och Ukraina. Hela 61 procent motsatte sig det föreslagna avtalet som tolkas som ett utslag för ett växande EU-motstånd i landet. I Frankrike har Nationella frontens partiledare Marine Le Pen drivit på frågan om en folkomröstning om att lämna EU och i Italien vill hela 58 procent av befolkningen ha en folkom-röstning även de, enligt en färsk opinionsmätning. Fler länder står på tur, EU-kritiska röster har fått vind i seglen även i Ungern, Polen, Österrike och Finland. Under lördagen möttes EU:s utrikesministrar i Bryssel för över-läggningar om hur de ska återskapa det raserade förtroendet för EU som projekt.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se