användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 07 juli 2016 07:13

Allt fler går i sommarskola

Kommuner och friskolor som söker statsbidrag för att bedriva sommarskola har nästan fördubblats sedan 2015 enligt Skolverket. Sommarskola ordnas för både högstadiet och gymnasiet och syftet är att ge elever som inte nått upp till kunskapskraven en möjlighet att få godkänt betyg så att de kan fort-sätta med sina studier. Enligt Skolverkets statistik har satsningen varit lyckad, 40 procent av eleverna i årskurs nio når kunskapskraven för god-kännt betyg under sommarskolan.

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se