användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 13 juli 2016 05:06

Europeisk oro för flyktingterror

Flyktingar ökar risken för terrorattentat, det anser 59 procent av de tillfrå-gade i en undersökning av tio europeiska länder, i Sverige är det en åsikt som delas av 57 procent. I undersökningen från Pew Research Center anser 50 procent att flyktingar är en börda för samhället, siffran för de tillfrågade i Sverige är 32 procent. Siffran för Sverige är anmärkningsvärd med tanke på att kostnaderna för flyktingar av olika slag uppgår till omkring 100 miljarder kronor årligen, av dem 35 miljarder enbart för de så kallade 35 369 ensam-kommande barnen som kom till landet 2015. Det är nästan hälften av alla ensamkommande som sökte asyl i Sverige 2015. I Sverige anser 46 procent att flyktingar begår brott i större utsträckning än andra grupper, över ge-nomsnittet för de tio länder. Av de tillfrågade i hela undersökningen delar 30 procent den åsikten. Opinionsundersökningen utfördes av Pew Research Center i tio länder där flera olika frågor om inställningen till flyktingar och invandrare ställdes. Flyktingar kommer att öka sannolikheten för terrorism i vårt land i procent: Ungern 76, Polen 71, Nederländerna och Tyskland 61, Italien 60, Sverige 57, Grekland 56, Storbritannien 52, Frankrike 46 och Spanien 40. Flyktingar är en börda för vårt land eftersom de tar våra jobb och sociala förmåner: Ungern 82, Polen 75, Grekland 72, Italien 65, Frankrike 53, Storbritannien 46, Nederländerna 44, Spanien 40, Sverige 32 och Tyskland 31. Flyktingar begår brott i större utsträckning än andra grupper: Italien 47, Sverige 46, Ungern 43, Tyskland 35, Grekland 30, Storbritannien 28, Polen 26, Frankrike 24 och Spanien 13 (siffra från Nederländerna saknas). Omkring 1 000 personer över 18 år tillfrågades i varje land.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se