användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 13 juli 2016 05:15

EU-regler för kvotflyktingar krävs

EU-kommissionen vill ha gemensamma regler för hur EU-länderna tar emot kvotflyktingar direkt från flyktingläger i krisområden, förslag som presente-ras under onsdagen. Kommissionen påpekar att de 28 medlemsländerna har olika procedurer för kvotflyktingar, vilket betyder att det kan finnas 28 olika system. Flera EU-länder enades 2015om att under två år tillsammans ta emot drygt 22 000 kvotflyktingar från läger i Mellanöstern och Afrika. Hittills har emellertid drygt 7 000 av dessa verkligen tagits emot. Sverige sticker ut i en jämförelse med övriga länder och har i snitt tagit emot 1 900 kvotflyk-tingar årligen en summa som nu ska uppgå till 5 000 årligen. En kvotflykting har en gräddfil in i Sverige med samma rättigheter som en svensk medbor-gare och förtur till bostad och jobb. Det finns de som anser att Sverige vär-nar mer om människor från andra länder än sina egna medborgare. Samti-digt som Sverige inte har råd att ta hand om de äldre som var med och byggde landet kan man ge en invandrare bidrag som en pensionär skulle skatta sig lycklig åt. Den som kritiserar detta kallas för rasist.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se