användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 13 juli 2016 10:23

Ny premiärminister i Storbritannien

Inrikesminister Theresa May tar i dag över premiärministerposten i Storbri-tannien efter David Cameron, som avgår i spåren av den förlorade folkom-röstningen om ett utträde ur EU. Efter en sista frågestund i parlamentet åker Cameron till drottning Elizabeth i Buckingham Palace för att lämna in sin av-skedsansökan. Därefter kommer drottningen att ge May uppdraget att bilda regering, den trettonde sedan hon blev regent 1952. May är 59 år och inri-kesminister sedan 2010.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se