användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 25 juli 2016 08:33

Ökad segregation på bostadsmarknaden

Personer med utrikesfödda föräldrar har mindre möjlighet till boendekarriär än vad personer med inrikesfödda föräldrar har. Det har lett till en segrega-tion som nu går att jämföra med situationen i USA, visar en ny studie fram-tagen av Göteborgs universitet. Resultatet är allvarligt, tycker kommunal-rådet Ann-Sofie Hermansson (S), men menar samtidigt att det kan finnas flera orsaker till varför en person inte vill lämna sitt område. "Om man har sämre förutsättningar från början är det klart att det spelar roll för möjlig-heten att flytta på sig", säger hon till SVT. Hon anser att insatser måste sättas in bland annat genom att skapa nya möjligheter för ungdomar i skolan och hjälpa fler in på arbetsmarknaden. "Då behöver man se efter vad just du som individ behöver för att ta det här steget in, är det praktik, vuxenut-bildning eller sommarjobb? Men vi har et problem med ökade klyftor, oavsett färg på regeringarna", säger hon. Detta är en konsekvens av Sveriges ambition att vara en humanitär stormakt och hjälpa människor runt om i världen som kommer hit för att ta del av den svenska välfärden som nu inte längre räcker till för alla. 2015 sökte nästan 163 000 människor asyl i Sverige, varav 35 000 så kallade ensamkommande barn, den senare gruppen utgör nästan hälften av alla som sökte asyl i EU. Sverige har gått från att vara ett relativt homogent folk till ett av de EU-länder som har störst andel invånare med utländsk härkomst i förhållande till landets storlek. I dag är nästan 1,7 miljoner, eller 17 procent av befolkningen, födda utomlands och människor hamnar utanför.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se