användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 25 juli 2016 14:57

Flyktingprognosen halveras

Migrationsverket räknar med att 34 500 asylsökande tar sig till Sverige i år, betydligt färre än den förra prognosen på 60 000 och de drygt 162 000 som sökte asyl 2015. "Det finns framför allt två huvudanledningar, avtalet mellan EU och Turkiet och att Balkanrutten numera i princip är stängd", säger verkets chef Anders Danielsson. Antalet asylsökande har hittills i år legat stadigt runt 2 000 per månad och totalt hade 15 488 personer sökt asyl i Sverige i sluet av juni. I dag finns 150 000 ärenden i Migrationsverkets system, av dem 120 000 öppna asylärenden. Kostnaden som Migrations-verket aviserar har trots prognosminskningen bara reducerats med några miljarder och landar nu på 51 miljarder kronor på årsbasis, men till det kommer sedan Arbetsförmedlingens och kommunernas kostnader för dem som får uppehållstillstånd. En prognos för de totala kostnader för dem som kom till Sverige 2015 hamnar på omkring 100 miljarder kronor.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se