användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 31 juli 2016 05:59

Ökade kostnader för komunerna för flyktingar

När statens kostnader för flyktingar sjunker kommer de att öka för kommu-nerna från hösten 2016 och många år framöver. Konsekvenserna av den generösa och oansvariga svenska flyktingpolitiken har hittills haft karaktären av att vältra över inte bara kostnaderna utan också de sociala följderna på kommunerna. De kommande åren ska omkring 175 000 personer som för-väntas få positiva besked, av de 250 000 som sökte asyl 2014 och 2015, tas emot av kommunerna. Den statliga ersättningen gäller i 2 år och därefter får kommunerna ta på sig kostnaderna i form av socialbidrag för dem som inte får en egen försörjning. Fram till 2019 kommer Sveriges befolkning att öka med närmare 600 000 personer, 70 procent av dem utlandsfödda, enligt en prognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL). I denna prognos upp-ges att de ökande kostnaderna generera en skattehöjning med 2 kronor fram till 2019. För ett hushåll med 50 000 kronor i månadsinkomst innebär det 12 000 kronor mer i skatt per år. I stället för att kompensera kommunerna för de ökade kostnaderna i flyktingkrisens spår skänker man nu bort de inbe-sparningar som en följd av minskat antal asylsökande till biståndsorganisa-tionerna. 2015 sökte omkring 163 000 personer asyl i Sverige, av dem 35 000 så kallade ensamkommande barn. Det finns i nuläget 150 000 ärenden i systemet, av dem 120 000 öppna ärenden. En berättigad fråga är hur alla dessa ska få någonstans att bo och få ett arbete och kunna försörja sig själva? Hur asylinvandringen egentligen påverkar nationalräkenskaperna talas det ganska tyst om. Det hävdas ofta att asylsökande driver på ekono-misk tillväxt och att de kommer att höja BNP-tillväxten med en procentenhet 2016 genom att den offentliga konsumtionen ökar. Men anledningen till det är att de offentliga utgifterna för asylsökande stiger under 2016 till 59,3 miljarder kronor. Under första kvartalet 2016 steg BNP 4,2 procent, medan BNP per capita steg 3,1 procent. I de siffrorna finns inte de asylsökande med fullt ut, BNP beräknas på den folkbokförda befolkningen och folkbokförd blir man först efter beviljat uppehållstillstånd. Handläggningstiden på Migrations-verket uppgår i dag till omkring ett år. SCB, har nu på eget initiativ, räknat in de icke folkbokförda och då pressas BNP per capita till 2,1 procent. "Sverige vet inte vad invandringen kostar". http://www.svd.se/sverige-vet-inte-vad-invandringen-kostar

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se