användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 31 juli 2016 07:04

Utanförskapet ökar

Mer än var fjärde lokalpolitiker anser att det sociala utanförskapet har ökat under de senaste fem åren, visar en enkätundersökning från Demoskop. Andelen är störst i de tre storstadskommunerna där 55 procent anser att utanförskapet har ökat, medan 17 procent av samtliga tillfrågade att det har minskat. Boel Godner (S) ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje, säger till tidningen Hem & Hyra att man jobbar hårt för att motverka utanförskap-et, men att den så kallade ebo-lagen skapar segregation då nyanlända väljer bostadsort.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer© Politico.se