användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 augusti 2016 12:07

Nyanlända prioriteras till bostäder

62 procent av landets föräldrar oroas över hur deras barn ska få en bostad i bostadsbristens Sverige, i storstadsregionerna är siffran ännu högre, visar en ny underökning från Sifo för Skanska. En prioriterad grupp är däremot de så kallade nyanlända som sökt asyl i Sverige för att få ett bättre liv här. Bakgrunden är bland annat hur ung-domarnas framtida ekonomi ska kunna klara av de höga hyrorna. Vi riskerar en förlorad generation av unga som inte har en möjlighet att skaffa sig ett eget hem. Det handlar om att deras yrkes- och studiekarriär blir drabbad på grund av bristen på boende. Det är uppenbart att de omkring 300 000 unga svenskar som i dag saknar ett eget boende inte är någon prioriterad grupp bland våra politiker. Det är inte obekant att många kommuner köper upp bostadsrätter och villor som man sedan "hyr ut" till migranter och som skattebetalarna i praktiken får stå för genom etableringsersättningen. Vallentuna kommun prioriterar nyanlända migranter genom att man köpt in 17 stycken bostadsrätter för motsvarande 33 miljoner skattekronor. Vallentuna är långt ifrån den enda kommun som på detta sätt prioriterar nyanlända som har sin bakgrund i den nya lagen om mottagande av vissa invandrare för bosättning som trädde i kraft i mars i år. Tvångslagen som upphäver det kommunala självstyret att ta emot asylsö-kande som fått uppehållstillstånd är ett problem för de lokalt folkvalda runt om i Sverige. Svenska ungdomar utan ett eget boende utlämnas åt sig själva medan kommunerna planerar att lägga ut miljarder kronor på att köpa upp villor, bostadsrätter och fritidshus att dela ut till migranter. Då en majoritet av de asylsökande som kommer till Sverige saknar identitetshandlingar är en berättigad fråga om kommunerna över huvud taget vet vilka dessa migranter egentligen är som förlänas dylika favörer?

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se