användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 11 augusti 2016 16:01

Arbetsmarknaden är tudelad

Arbetslösheten fortsätter att sjunka och i slutet av juli var andelen öppet arbetslösa 7,3 (7,6) procent. Bland unga 18-24 år uppgår arbetslösheten till 11,1 (12,9) procent. 350 000 personer var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen (AF) i slutet av juli, en minskning med 11 000 jäm-fört med samma månad förra året. Men bland personer födda utanför Europa är det en ökning, på ett år har antalet arbetslösa i den gruppen ökat med 13 000 och är nu uppe i 148 000. Det motsvarar en andel på 42 procent av alla inskrivna som arbetslösa. Den offentliga sektorn kommer starkt det sista året och då inte bara inom bristyrkena inom vård och omsorg, men också inom byggsektorn ökar sysselsättningen. Industrin kan beskrivas som undantaget och varken växer eller minskar. Problemet är att det uppstår brist på arbetskraft och även om det finns arbetslösa har de inte rätt utbildning och erfarenhet. Det saknas exempelvis massor av lärare och undersköterskor. När det talas om öppet arbetslösa bör det också finnas en grupp dolt arbetslösa och till dem räknas latent arbetslösa, en grupp som varken är inskrivna på AF eller som studerar. Man vet inte riktigt hur stor den gruppen är men uppskattas till ungefär 100 000 individer. När gruppen asylsökande som fått uppehållstillstånd kommer med i statistiken kommer arbetslösheten att öka dramatiskt. Under 2014 och 2015 sökte omkring 250 000 asyl i Sverige och även om inte alla får uppehållstillstånd är det en ansenlig mängd. Till dem ska också läggas de personer som kommer till Sverige som anhöriginvandrare adderas i de fall de uppnått vuxen ålder. Det räcker med att man jobbar några timmar i veckan för att inte räknas till gruppen arbetslösa. Man skulle också kunna lägga till dem som skulle vilja arbeta heltid men som av olika anledningar inte kan eller får detta. År 2020 räknar politikerna med att vi närmar oss en miljon personer som lever i så kallat utanförskap och försörjer sig på olika bidrag eller liknande. Det finns också en stor grupp så kallade papperslösa, personer som gått under jorden eftersom de fått avslag på sin asylansökan och påverkar indirekt välfärden. "Bakom de glada siffrorna finns en betydligt mer komplex verklighet och frågan är hur alla ska ta del av festen". http://www.svd.se/klang-och-jubel-men-inte-for-alla/om/riksbankens-minusranta För personer födda utanför Europa är arbetslösheten 21,2 procent. http://www.svd.se/full-sysselsattning-for-utbildade-vuxna

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se