användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 16 augusti 2016 08:05

Massinvandringens påverkan på skolan

Det är inte bara nyanlända i medelåldern som har svårt att leva upp till de utbildningskrav som svensk arbetsmarknad ställer. Statistik från SCB visar att problemet kryper långt ner i åldrarna. Av de tonåringar som invandrat till Sverige av flyktingskäl är det bara 20 procent som klarat grundskolan med behörighet till gymnasiet. Fyra av fem eller 80 procent av unga 12-15 år, klarar inte av den svenska grundskolan och saknar mot den bakgrunden behörighet till gymnasiet. För dem mellan 7 och 12 år är situationen något bättre, men 35 procent är fortfarande en hög andel. Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige, av dem omkring 35 000 så kallade ensamkom-mande flyktingbarn. 41 564 afghaner sökte asyl 2015, av dem var 23 480 ensamkommande, att jämföra med totalt 24 335 för åren 2001-2014. Av fjolårets ensamkommande uppgav knappt hälften att de vuxit upp i Iran. Drömmen om att vara mer än en andra klassens medborgare får unga män att riskera allt, men vägen till Europa är lång och livsfarlig. 2014 och 2015 sökte sammantaget omkring 250 000 personer asyl i landet. Sverige tog emot flest asylsökande per capita i hela västvärlden och av antalet ensam-kommande nästan hälften av alla som sökte sig till EU. 88 300 barn tog sig till EU 2015 för att söka asyl, fyra gånger så många som år 2014. Nästan hälften av dem, 35 369, sökte sig till Sverige, enligt Euro-stats senaste statistik. Även Tyskland och Österrike toppar listan över de EU-länder som tig tog emot flest ensamkommande. Estland tog inte emot någon ensamkommande och Kroatien, Litauen, Slovakien, Island och Lichtenstein tog emot fem vardera. Nio av tio av det totala antalet ensamkommande var pojkar, 13 procent var under 14 år. Under 2015 tog EU emot 1,26 miljoner asylsökande och av dem sökte sig 162 000 till Sverige. En berättigad fråga är varför så många väljer just Sverige eller har vi redan svaret? Hur gick det för de så kallade flyktingbarnen? De har svårt att få jobb och problem att klara skolan, ensamkommande flyktingbarn har som vuxna svårt att etablera sig i Sverige. Efter en unik granskning kan DN visa hur samhället på flera punkter misslyckats med att ta hand om barnen som kom till Sverige utan sina föräldrar. www.dn.se/nyheter/varlden/sa-gick-det-for-flyktingbarnen/ Under 2006 fick 316 ensamkommande barn uppehållstillstånd i Sverige. För att ta reda på hur det har gått för barnen när de har varit i Sverige ett tag valde DN att titta närmare på varje enskilt fall från detta år. Samtidigt som antalet asylärenden är rekordhögt råder en storskalig bostadsbrist i landet där 240 av Sveriges 290 kommuner uppger att de har otillräckligt med bostäder. Arbetslösheten bland inrikesfödda i juli 2016 utan gymnasieutbildning uppgick till 35 635 eller 9,6 procent mot 4,3 ( 84 761) procent för dem med gymnasieutbildning. Bland utrikesfödda är motsvarande siffror 43,5 (79 901) och 16,7 (53 327) procent. Det är en väldigt stor skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda samtidigt som Sverige har lägst andel enkla jobb i hela EU. Arbetslöshetssiffrorna för juli 2016 uppgår till 7,3 procent eller 350 000 personer och det visar att för utbildade vuxna, som är födda i Sverige, råder i princip full sysselsättning. Det finns risk för att många i denna grupp hamnar i ett utanförskap med bidrag och kriminalitet som enda försörjningsmöjlighet. www.ekonomifakta.se/Artiklar/2016/augusti/4-av-5-klarar-inte-grundskolan/ Det som forskningen och SCB bekräftar visar hur Sverige under lång tid framöver kommer att behöva hantera ett växande permanent utanförskap, med etniskt segregerad arbetsmarknad och eskalerande sociala motsätt-ningar. Det senare ser vi i dag i eskalerande bilbränder och stenkastning mot polis och räddningstjänst. En berättigad fråga är om svaret på problemet ligger i att de inte klarar av att anpassa sig till det västerländska samhället och dess grundprinciper. Vi påminns dagligen om den smygislamisering som sker i Sverige och som kan få förödande konsekvenser.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

harvey 2019-03-07 08:51

 Köp högkvalitativt riktigt registrerat körkort, pass, Ielts, ((harveyexpressdocuments@gmail.com)) ((+ 237674400169))
identitetskort, visum, födelseattest, skolbevis, äktenskapsintyg och många andra handlingar.
WhatsApp .................... ((+237674400169))
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
       Ansök riktigt registreringspass, visum, körkort, ID-kort, äktenskapsintyg, examensbevis mm till salu. Pass, medborgarskap, identitetskort, körkort, examensbevis, intyg och examensbevis. Turism och affärsvisum är tillgängliga för invånare i alla 50 stater och alla nationaliteter runt om i världen. Vi är en unik tillverkare av autentiska högkvalitetspass, Real Real Data Base registrerat och icke-pass och andra medborgarskapsdokument. Vi kan garantera dig en ny identitet som börjar med ett rent nytt, originalfödelsecertifikat, ID-kort, körkort, pass, socialförsäkringskort SSN, kreditfiler och kreditkort, skolexamensbevis, skolgrad ger alla ut ett helt nytt namn och registreras i regeringsdatasystemet. Vi använder trovärdiga och förfalskade dokument för att producera verktyg och material av hög kvalitet. Alla hemliga funktioner i äkta pass duplicerade noggrant våra registrerade och oregistrerade dokument. Vi är den unika tillverkaren av kvalitetsfalska och verkliga dokument. Vi erbjuder endast ursprungliga högkvalitativa registrerade och oregistrerade pass, körkortstillstånd, ID, Frimärken, Visa, Skolcertifikat och andra produkter från många länder som: USA, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Italien, Finland, Frankrike, Tyskland , Israel, Mexiko, Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Storbritannien etc.
 
KONTAKTA OSS SUPPORTERS
 
Kontakta oss >>>>>>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com
 
Allmänt Support >>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com
 
WhatsApp .................... ((+237674400169))
 
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
 
 
Du kan beställa alla UNIVERSAL DOCUMENTS från Need
 
• pass
• ID-kortet
• Social trygghetskort
• körkort
• Kanada-kort
• United States Cards
• studenter passerar
• Internationella kort
• Individuella kort
• Godkännandeintyg
• Dopcertifikat
• födelsebevis
• döda intyg
• Skilsmässa
• äktenskapsintyg
• Anpassade certifikat
• Högskolans diplom
• G.E.D. utbildnings-
• Högskoleexamen
 
• högskoleutbildning
• Högskoleexamen
• Handelsfärdighetscertifieringar
• Validering av SSN-nummer
• Amerikanskt grönt kort
• Falsk USD / Euro
• Spionprodukter
• Röstförändrare
• lyssningsenheter
• Osynlig bläck
• Offentliggörande av DMV-inspelning
• Bakgrundskontroll
• Undersök någon
 
 
KONTAKTA OSS SUPPORTERS
 
Kontakta oss >>>>>>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com
 
Allmänt Support >>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com
 
WhatsApp .................... ((+237674400169))
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com
 
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
 N / B vi gör det här för att hjälpa dem som har brådskande behov av dokument
 
Registrerade och oregistrerade pass i alla länder. Visa för biometriska pass, examen, körkort, ID-kort. Yrkeskvalifikationer M GCSE, nivå A, gymnasiet Diplom-certifikat, GMAT, MCAT och LSAT testcertifikat, nytt födelse, äktenskap, dödscertifikat Extra Nya pass och nya identitetspaket, dubbletter, riktiga diplom / diplom i de flesta högre institutioner runt om i världen värld (det finns över 3000 mallar fil) allt ser 100% identiskt med originalet. Anpassad utskrift (om du inte redan har en mallfil - skriv bara en kopia till oss och vi känner till några ändringar / modifieringar som en vägbeskrivning) .andra, medborgarskap, identitet, identifikation, dokument, diplomatisk, nationalitet, hur, var du ska köpa, köp, bygga ett pass, personligt brittiskt, Honduras, Storbritannien, USA, Kanada oss, Kanadensisk, Utländsk, Visa, Schweizisk, Kort, IDS, Dokument
 
Köp riktiga DOKUMENT
 
Våra bekanta inkluderar ex-privata utredare, konsulat, ledande statliga medarbetare och erfarna erfarna proffs. Vi har solida relationer med högre personligheter över hela världen med realtidsregister över pass och pass i dessa länder som är relaterade till passkontoret i var och en av dessa länder och genom relationen med alla våra kunder kräver ingen medborgarskapsdokument eller pass från något land 100% säkert och garanterat mottagande av mycket god kvalitet riktiga äkta registrerade dokument som inte kan identifieras som falska !! Inte ens en expert enskild tjänsteman eller maskinen kommer någonsin att diktera dokumentet är falskt eftersom originalet inte skiljer sig från den verkliga regeringen utfärdade! Alla sanna reella databaser är registrerade
 
Kontakta Whatsapp ____________ ((((+237674400169))))
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se