användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 16 augusti 2016 08:05

Massinvandringens påverkan på skolan

Det är inte bara nyanlända i medelåldern som har svårt att leva upp till de utbildningskrav som svensk arbetsmarknad ställer. Statistik från SCB visar att problemet kryper långt ner i åldrarna. Av de tonåringar som invandrat till Sverige av flyktingskäl är det bara 20 procent som klarat grundskolan med behörighet till gymnasiet. Fyra av fem eller 80 procent av unga 12-15 år, klarar inte av den svenska grundskolan och saknar mot den bakgrunden behörighet till gymnasiet. För dem mellan 7 och 12 år är situationen något bättre, men 35 procent är fortfarande en hög andel. Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige, av dem omkring 35 000 så kallade ensamkom-mande flyktingbarn. 41 564 afghaner sökte asyl 2015, av dem var 23 480 ensamkommande, att jämföra med totalt 24 335 för åren 2001-2014. Av fjolårets ensamkommande uppgav knappt hälften att de vuxit upp i Iran. Drömmen om att vara mer än en andra klassens medborgare får unga män att riskera allt, men vägen till Europa är lång och livsfarlig. 2014 och 2015 sökte sammantaget omkring 250 000 personer asyl i landet. Sverige tog emot flest asylsökande per capita i hela västvärlden och av antalet ensam-kommande nästan hälften av alla som sökte sig till EU. 88 300 barn tog sig till EU 2015 för att söka asyl, fyra gånger så många som år 2014. Nästan hälften av dem, 35 369, sökte sig till Sverige, enligt Euro-stats senaste statistik. Även Tyskland och Österrike toppar listan över de EU-länder som tig tog emot flest ensamkommande. Estland tog inte emot någon ensamkommande och Kroatien, Litauen, Slovakien, Island och Lichtenstein tog emot fem vardera. Nio av tio av det totala antalet ensamkommande var pojkar, 13 procent var under 14 år. Under 2015 tog EU emot 1,26 miljoner asylsökande och av dem sökte sig 162 000 till Sverige. En berättigad fråga är varför så många väljer just Sverige eller har vi redan svaret? Hur gick det för de så kallade flyktingbarnen? De har svårt att få jobb och problem att klara skolan, ensamkommande flyktingbarn har som vuxna svårt att etablera sig i Sverige. Efter en unik granskning kan DN visa hur samhället på flera punkter misslyckats med att ta hand om barnen som kom till Sverige utan sina föräldrar. www.dn.se/nyheter/varlden/sa-gick-det-for-flyktingbarnen/ Under 2006 fick 316 ensamkommande barn uppehållstillstånd i Sverige. För att ta reda på hur det har gått för barnen när de har varit i Sverige ett tag valde DN att titta närmare på varje enskilt fall från detta år. Samtidigt som antalet asylärenden är rekordhögt råder en storskalig bostadsbrist i landet där 240 av Sveriges 290 kommuner uppger att de har otillräckligt med bostäder. Arbetslösheten bland inrikesfödda i juli 2016 utan gymnasieutbildning uppgick till 35 635 eller 9,6 procent mot 4,3 ( 84 761) procent för dem med gymnasieutbildning. Bland utrikesfödda är motsvarande siffror 43,5 (79 901) och 16,7 (53 327) procent. Det är en väldigt stor skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda samtidigt som Sverige har lägst andel enkla jobb i hela EU. Arbetslöshetssiffrorna för juli 2016 uppgår till 7,3 procent eller 350 000 personer och det visar att för utbildade vuxna, som är födda i Sverige, råder i princip full sysselsättning. Det finns risk för att många i denna grupp hamnar i ett utanförskap med bidrag och kriminalitet som enda försörjningsmöjlighet. www.ekonomifakta.se/Artiklar/2016/augusti/4-av-5-klarar-inte-grundskolan/ Det som forskningen och SCB bekräftar visar hur Sverige under lång tid framöver kommer att behöva hantera ett växande permanent utanförskap, med etniskt segregerad arbetsmarknad och eskalerande sociala motsätt-ningar. Det senare ser vi i dag i eskalerande bilbränder och stenkastning mot polis och räddningstjänst. En berättigad fråga är om svaret på problemet ligger i att de inte klarar av att anpassa sig till det västerländska samhället och dess grundprinciper. Vi påminns dagligen om den smygislamisering som sker i Sverige och som kan få förödande konsekvenser.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se