användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 18 maj 2010 08:32
Olle Schmidt (FP), EU-parlamentariker

Olle Schmidt (FP), EU-parlamentariker

Nya EU-regler ger lägre pension

EU-parlamentarikern Olle Scmidt (FP) varnar för att pensionerna kan bli lägre om EU-parlamentets ekonomiutskott i kväll röstar igenom kompromissen om nya regler för kapitalförvaltare.

Olle Scmidt kommer själv att rösta emot både socialdemokrater och konservativa.

En hårdare reglering av riskkapitalfonder riskerar strypa Europa på kapital och bland annat ge försämrade placeringsmöjligheter för pensionsbolagen.

Direktivet skall reglera alternativa investeringsfonders förvaltare, vilken bland annat innefattar hedge- och riskkapitalfonder.

Syftet med regleringen är främst att skydda professionella investerare och att eliminera systemrisker.

Direktivet försvårar och förhindrar fonder med hemvist utanför EU att marknadsföras och säljas inom EU.

Det innebär att EU:s investerare inte tillåts att investera i fonder som har hemvist i länder utanför EU, såvida dessa länder inte uppfyller mycket stränga krav.

Det finns också risk att USA inför begränsningar för europeiska förvaltare att investera i USA.

Svenska pensionssparare kommer att drabbas genom att pensionsbolagen får ökade kostnader.

Riskkapitalinvesteringar spelar en viktig roll i många svenska pensionsförvaltares tillgångsportföljer och påverkar därför den framtida pensionen för många av Sveriges pensionssparare.

En studie genomförd i Nederländerna visar att det kan handla om så mycket som 6 procent högre kostnader för pensionstagarna för att bibehålla samma pensioner om direktivet blir verklighet.

Finanskrisen har visat stora brister i den globala tillsynen av finansmarknaderna.

Jag som liberal inser också att vi behöver en bättre reglering, skriver Olle Schmidt bland annat i SvD i dag.


 


DSB den 18 maj 2010

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2010-05-19 19:51

Som väntat röstade en majoritet i ekonomiutskottet i EU för en skärpning av reglerna för riskkapitalfonder och hedgefonder.

Liberalerna valde att inte stödja majoriteten i utskottet eftersom kompromissen allvarligt riskerar att försämra Europas möjligheter att dra till sig kapital.

Speciellt kritiska är vi till reglerna som försvårar och förhindrar fonder med hemvist utanför EU att marknadsföras och säljas inom EU, skriver Olle Schmidt, EU-parlamentariker (FP).
 

DSB den 19 maj 2010
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se