användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 23 maj 2010 08:22

Ny modell för lönesättning av lärare

Eleverna ska ha inflytande i skolan i takt med stigande ålder och mognad. Några kommuner har dock fattat radikala beslut om hur lärarnas löner ska bestämmas, säger Jan Björklund (FP).
 
Eleverna ska offentligt utvärdera sina lärare och dessa betyg ska kunna ligga till grund för en lärares löneutveckling.

När en lärare sätter betyg är utgångspunkten läroplanens kriterier, en lärare har utbildning, yrkeserfarenhet och tjänsteansvar.

En elev som sätter betyg på sin lärare har däremot inget ansvar alls och ingenstans i arbetslivet sätter medarbetarna chefens lön.

Några kommuner har på senare tid fattat radikala beslut om hur lärarnas löner ska bestämmas. Ele­verna ska utvärdera lärarna och utvärderingarna kommer att bli offentliga.
 
I praktiken är det en form av betygssättning på lärarna och betygen ska kunna ligga till grund för lärarens löneutveckling.

Göteborg är den största enskilda kommunen som fattat detta beslut, men även Sollentuna kommun har nyligen gjort detsamma. Besluten har fattats, eller understötts, av kommunalpolitikerna. Även i Malmö kommun har likartade beslut fattats.

Varför en sådan modell ska tillämpas i skolan, där eleverna inte ens är myndiga, är svårt att förstå, skriver Jan Björklund på DN.Debatt.

Fakta

Från vårterminen 2010 har alla elever i årskurs tre och uppåt i Sollentuna möjlighet att utvärdera sina lärares undervisning.

Kommunen har i samarbete med de fackliga organisationerna tagit fram ett formulär med 14 frågor som ska besvaras. Lärarna ska samtidigt också göra en egen utvärdering.

Tanken är att formulären ska ligga till grund för en dialog i klassrummet men också för dialogen mellan lärarna och rektor.

Elevernas utvärderingar ska inte vara avgörande för en lärares löneutveckling, men tillsammans med andra faktorer, utvecklingssamtal med mera, ska de ingå i rektorns sammantagna bedömning när den individuella lönen sätts.
 
Källa: Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (M) på Sollentuna kommuns hemsida.
DSB den 23 maj 2010

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se