användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 06 maj 2009 22:29
Maud Olofsson

Maud Olofsson

Källa: riksdagen.se

Maud Olofsson föreslår flexibel anställning

I morgon den 7 maj inleds Centerpartiets stämma i Örebro och kampen för fler jobb och företag kommer att stå i centrum under de fyra dagar som stämman varar, trot partiledaren Maud Olofsson.

Partiledningens recept för att möta krisen på arbetsmarknaden är en ny svensk modell som riktar sig till både företag och anställda. Förslaget har fyra olika ingredienser och bör genomföras tillsammans eftersom de hör ihop och kännetecknas av flexibilitet och trygghet.

När det finansiella läget stabiliseras vill Centern höja a-kassan i början av försäkringsperioden, förslagsvis de första tre månaderna, till 80 procent och därefter ska ersättningen trappas av snabbare än i dag. Löntagare som sparar pengar för framtida fortbildning ska också få göra skatteavdrag.
Danmark, som har jobbat med den här typen av insatser, har varit förebild i detta avseende. 

Företagarna kan räkna med sänkt arbetsgivaravgift och förändringar av arbetsrätten som Centern anser vara "omodern och i behov av reformering" och vill ersätta lagen om anställningsskydd (las) med en "mini-las". Regler om uppsägningar och annat ska regleras av parterna, men en sådan ändring kan ta tid enligt Maud Olofsson.

Initialt förslår hon att turordningsreglerna ändras. I dag har företag med upp till tio anställda rätt att undanta två personer, men Centern vill att företag med upp till femtio anställda ska få göra undantag från turordningsreglerna. Maud Olofsson hoppas att förslaget ska ingå i alliansens valplattform 2010. 

Fredrik Reinfeldt säger nej till ändringar i arbetsrätten men menar att det inte innebär en splittring eftersom varje parti tar fram egna förslag och därefter kommer de fram till en gemensam politik.  

Enligt Centern kommer de nya jobben i små och medelstora företag och partistyrelsen är trött på dagens arbetsrätt som gör arbetsgivare skeptiska till att anställa och som gör ungdomar och invandrare till outsiders på arbetsmarknaden. 25 procent av alla ungdomar under 25 år är arbetslösa och detta innebär att Sverige är näst sämst i sin klass. Centerns förslag skulle kunna innebära att 25-30 åringar som lämnat utbildningssystemet skulle kunna klara jobbkrisen genom att starta eget oavsett om de vill det eller inte?

Finansminister Anders Borg avvisar Centerns förslag om att luckra upp turordningsreglerna i arbetslivet för att förenkla uppsägningar. Han anser att nuvarande regler ger full möjlighet till uppsägningar. Det är alldeles uppenbart.
 

Publicerad den 6 maj 2009
DSB 


Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-05-07 23:43

Inför Centerpartiets stämma som inleddes i dag riktade en av partiets tidigare ledande företrädare, förre ministern Börje Hörnlund, hård kritik mot partiledaren Maud Olofsson. Att hon hanterar partiets hjärtefråga kärnkraften som något hon själv bestämmer över är skandalöst, skriver Hörnlund på DN debattsida.

Centerledaren själv skrattar åt kritiken om att hon håller på att rasera partiets värdegrund. Sedan jag tillträdde som partiordförande har jag haft framgångar i alla val.

DSB 

Svara

dan 2009-05-20 10:56

Anna-Stina Nordmark, vd för Företagarna, är starkt kritisk till att Anders Borg sågar Centerpartiets förslag om att luckra upp turordningsreglerna för svenska företag. "Han förstår uppenbarligen inte att Sverige behöver livskraftiga företag som vågar anställa. Tröskeln för att anställa är allt för hög och en av de absolut främsta orsakerna till det är turordningsreglerna. Den största risken med att inte luckra upp lagen om anställningsskydd, Las, är att företagen inte vågar nyanställa. Det kommer att kosta skattebetalarna mycket pengar, eftersom vi har människor som är arbetslösa eller inte vågar byta arbete eftersom de hamnar sist i kön. Turordningsreglerna gör att det inte blir en dynamik på arbetsmarknaden och att det är svårt att få in ungdomar och invandrare på arbetsmarknaden. Till det yttersta att det inte finns några turordningsregler  som i Danmark och Finland, men man måste börja som Centerpartiet säger att till exempel ta bort turordningsreglerna för småföretagen".
Säger Företagarnas vd till SvD den 8 maj 2009.

DSB 20 maj 2009 
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se