användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 maj 2009 21:36
Alvendal - Stålmusen II

Alvendal - Stålmusen II

Källa: stadshuset.se

Strid om Trygg Hansa-hus


Trygg Hansa-huset

Stadsmuseum, som ansvarar för kulturhistorisk värdering av Stockholms byggnader, ifrågasätts åter igen. Striden gäller en byggnad från 1977.

På Kungsholmen ligger Trygg Hansas huvudkontor, en anläggning i mörkt tegel med mycket konstnärliga utsmyckningar. Enligt Stockholms stadsmuseum handlar det om en miljö av "synnerligen högt kulturhistoriskt värde". Stadsmuseum har beslutat om en blåklassning vilket innebär att fastigheten uppfyller kraven för byggnadsminnesförklaring.

Stadsbyggnadsborgarrådet, Kristina Alvendal (M), ifrågasätter denna bedömning. För henne är det helt obegripligt att Stadsmuseet gör en klassificering på den här byggnaden som motsvarar klassificeringen av Stockholms slott, säger hon till SVT:s ABC. 

Stadsmuseum är expertinstans i antikvariska frågor och museet gör kulturhistoriska värderingar av bebyggelsen, på uppdrag av kommunfullmäktige. En politiker kan inte ifrågasätta museets kunskapsunderlag säger Ann-Charlotte Backlund, chef för stadsmuseet. Hon får medhåll av Otto Ryding på Boverket som arbetar med plan- och bygglagen. Han tillägger emellertid att byggnadsnämndens politiker sedan får avgöra om en fastighet är så värdefull att den ska skyddas enligt plan- och bygglagen.

Det är inte första gången som museets arbete  underkänns av ett moderat stadsbyggnadsborgarråd. Anledningen är att de har ombyggnadsplaner för flera av dessa byggnader vilket också gäller för Trygg Hansa-anläggningen. Den låga paviljongen vill de riva och ersätta med ett högt hus. Folkpartiets gruppledare säger däremot att "kompetensen hos Stadsmuseet är obestridlig".

Trygg-Hansa vill riva en liten tvåvåningsbyggnad i korsningen mellan Fleminggatan och Scheelegatan och bygga nytt och större. Men Stockholms stadsmuseum vill bevara den unika miljön, och har blåmärkt de tre Trygg-Hansahusen för att de har ett "synnerligen högt kulturhistoriskt värde".
Trygg-Hansa byggde sitt huvudkontor 1976, och man satsade stort på den arkitektoniska utformningen. Men bevarandekraven har retat upp det ansvariga borgarrådet. Det planerade nybygget får en annan form än dagens hus och blir betydligt högre - upp till nio våningar högt. Även de två andra husen föreslås få två extra våningar.
Som det ser ut nu är nybygget för stort för tomten, säger stadsantikvarien Ann-Charlotte Backlund.
 
 Redaktionen undrar nu om det inte blivit lite för mycket Alvendal och om det möjligen är hennes kompetens som måste ifrågasättas. Hon har nu fått smeknamnet "Stålmusen II". Den I reserverades för Hjalmar Mehr.

 
DSB den 10 maj 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-05-19 09:57Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal anser att stadsmuseum ägnar sig åt "ogenomtänkta" saker och att dess bedömningar kan nonchaleras framöver. Detta uttalande väcker kritik inom den borgerliga alliansen.

Stadsmuseum har blåklassat Trygg Hansas huvudkontor på Fleminggatan som samtidigt är föremål för omfattande rivnings- och ombyggnadsplaner.

Stadsmuseets antikvarier arbetar, på uppdrag av kommunfullmäktige, med inventeringar av stadens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. De hus som anses mest värdefulla markeras med blått. Enligt museet har anläggningen "stora arkitektur- och samhällshistoriska värden". Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (m) håller inte med om detta och lägger till och med orden i munnen på stockholmarna när hon påstår att en stor del av dessa inte lägger det skyddsvärdet på Trygg Hansa-huset.
Hon har tillsammans med andra ledamöter i stadsbyggnadsnämnden, från Moderaterna till Kristdemokraterna, skrivit ett särskilt uttalande om Stadsmuseet. " I och med sin blåklassning av Trygg Hansa-huset har Stockholms stadsmuseum med all önskvärd tydlighet visat att deras klassning degraderats i betydelse. Stadsbyggnadskontoret kommer att bortse från denna och liknande ogenomtänkta klassningar framgent", heter det i yttrandet. Kristina Alvendal tycker att Stadsmuseet gjort sig själv en otjänst.

Kristina Alvendals underkännande av stadens egen expertinstans har orsakat kritik inom den borgerliga alliansen. Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) säger att det är ovanligt att höga politiker går ut och sågar stadens sakkunniga. Hon har fullt förtroende för Stadsmuseets arbete som hon menar präglas av "hög integritet". Stadsmuseets bedömningar av kulturhistoriska värden ska hjälpa kommunen att leva upp till plan- och bygglagens krav på bevarande av värdefull bebyggelse.

Kristina Alvendal anser att det är viktigt att Stockholm har ett klassningssystem för stadens bebyggelse som stockholmarna och politikerna kan känna respekt för. Hon är även kritisk till blåklassningen av Åhlénshuset och jämför detta med slottet.

Det är uppenbart att Kristina Alvendal struntar i expertutlåtanden och vad stockholmarna anser bryr hon sig inte om. Överetableringen av Spelbomskans Torg sedan flera år tillbaka och som ingår i ett riksintresse är ett typiskt exempel på att det är pengarna som styr. Här har man förvandlat ett fint område till en verksamhet som ägnar sig åt fylla och andra depraverande predikament.  

Stadsbyggnadsborgarrådet har stuckit ut näsan i lite för mycket den senaste tiden och frågan är om det inte är läge att packa väskan.

Efter Klararivningarna fick Stockholms stadsmuseum ett särskilt uppdrag att klassificera innerstadens bebyggelse. Skyddsvärda hus har markerats med olika färger. Blått är den högsta klassen. Grönt innebär också högt kulturhistoriskt värde. Området kring Spelbomskans Torg har graderats med blått  (stadsbiblioteket) och grönt (internationella biblioteket). Detta visar med önskvärd tydlighet att klassningen för politikerna bara är ett spel för galleriet.
 


DSB 19 maj 2009

Svara

dan 2009-06-04 17:11

Blåmärkning handlar inte bara om arbeten med en hög detalj- och kvalitetsnivå. Om så var fallet skulle söders alla skeva träkåkar ha rykt för länge sedan. Det handlar också om att bevara tidstypiska kulturyttringar och förhållningssätt åt kommande generationer.

Hanss

Svara

dan 2009-06-04 17:14

Jag tycker Trygg Hansa-huset är ett av stans snyggaste byggen. Bevara det som bevis på att allt som byggdes under 1970-talet inte var trist.

Gesa
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se