användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 oktober 2010 08:27

Kristendomens ställning i skolan

Regeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP) går emot Skolverket och anser att kristendomen ska behålla sin speciella ställning i religionsundervisningen i den svenska skolan, skriver Svenska Dagbladet.

Skolverket hade däremot föreslagit att alla de stora världsreligionerna skulle ha samma ställning i undervisningen.

Jan Björklund säger till SvD att beslutet inte handlar om att regeringen tycker att den kristna religionen är bättre än någon annan religion, utan att det handlar om det inflytande som kristendomen har haft, och fortfarande har, i Sverige och i västvärlden.

Detta var ett av den nytillträdda regeringens första beslut som i torsdags klubbade den kursplan i religionskunskap för den svenska skolan som ska införas hösten 2011.

Den kommer att presenteras på en presskonferens på måndag av Jan Björklund.

Lars Ohly (V) föredrar Skolverkets ursprungliga förslag till ny kursplan och tycker att Björklunds argumentation om att ge en viss religion en särställning inte hör hemma i dagens sekulära samhälle.

Han tycker att det är rimligt att i skolans religionsundervisning ägna samma uppmärksamhet åt fastemånaden ramadan, som åt julfirandet. - Ramadan är en jättehögtid i Sverige, säger han.

Bakgrund

Den 1 januari 2009 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utarbeta förslag till nya kursplaner i grundskolans samtliga ämnen.

En kursplan innehåller det som Skolverket anser att eleverna ska lära sig i ett visst ämne.

Remissutkasten i religionskunskap ledde till intensiv debatt, eftersom avsnitt om kristendomen slopats.

Undervisningen hade breddats mot fler religioner och andra livsåskådningar och kanske tydliggjort det mer än vad det varit tidigare, enligt Maria Weståker, ämnesansvarig på Skolverket, till Ekot i februari.

Den 30 mars överlämnade Skolverket sitt slutgiltiga förslag om religionsundervisningen till utbildningsminister Jan Björklund, som nu ger sin myndighet underkänt.

Jesus är inte viktigare än Allah, men Jesus är viktigare för majoritetsbefolkningen.

Däremot är det viktigt att skilja på religion och kultur, att berätta om varför vi firar påsk och jul.

Den svenske ambassadören i Rabat, Marocko, Mohammed Knut Bernström, tillika muslimsk konvertit ansåg att språket är nyckeln till kulturen och gärna citerade ett arabiskt ordstäv:

"En nation är dess kultur. Förlorar den kulturen förlorar den sig själv".
 
Det är märkligt hur oförargligt sådant låter när det sägs om arabisk kultur, eller över huvud taget om andra kulturen än den egna, men är det någon reell skillnad? 

Hur menade Bernström att en nation förlorar sin kultur? Genom att folket förlorar kontakten med kulturarvet och konsthistorien, eller genom påverkan från kulturella influenser som förändrar samhällsnormerna? 

Ambassadör Mohammed Knut Bernström, Larache, Marocko, avled i en ålder av 89 år och var en av UD:s kulturpersonligheter. Han var född 1919 och ägnade 46 år av sitt liv åt utrikestjänsten med sista post i Rabat 1976-1983.
 
Han citerade gärna den klassiske arabiske poet som diktat raderna: "En nation är dess kultur. Förlorar den kulturen, förlorar den sig själv".

Han hade höga krav på saklig perfektion och formell stringens. Under senare delen av sitt liv konverterade han till islam och slutförde under tio års tid den monumentala, självpålagda uppgiften att tolka Koranen från klassisk arabiska till svenska: Koranens budskap i svensk tolkning av Mohammed.  

Ett av Koranens kända budskap var för övrigt kännetecknande för honom själv och hans livsinriktning: "Allah gör ingenting för människan om hon inte gör något för sig själv".

Det fanns de som ansåg det vara ett privilegium att ta del av hans insatta reflektioner kring till exempel arabiskans ursprung och den högtstående arabiska kulturens avgörande roll för att under medeltiden förmedla antikens kulturarv till det feodalt fragmenterade och i mörker försänkta Europa.
 
Det personliga sökandet efter etikens grundvalar i olika kulturer synliggjorde han i sin religionsförankring och kulturinsats.

DSB den 10 oktober 2010

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se