användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 12 oktober 2010 10:22

Kommun vill omvända elever som röstade fel

Sverigedemokraterna (SD) gjorde ett mycket bra skolval i år och i vissa skolor fick de egen majoritet.

På Bäckadalsgymnasiet i Jönköping fick partiet hela 45,4 procent, något som har upprört kommunledningen som nu vill införa någon form av åsiktsfostran.

Stefan Hagström som är gymnasiechef har tidigare blivit JO-anmäld, efter det att han kallat utgången av valet för alarmerande, men JO valde att lägga ner anmälan utan att vidta några åtgärder. 

Enligt jnytt ska stadsdirektören Martin Andreae fått i uppdrag att kartlägga värdegrundsarbetet i Jönköpings kommun.

Vad eleven röstar på är en demokratisk möjlighet och ingenting som skolledningen ska lägga sig och det borde vara bättre att utvärdera varför de röstade på ett visst partti och då inte enbart SD utan exemppelvis även Vänsterpartiet (V).
 
Man ska inte diskutera värdeneutral när vi har ett samhälle som medverkar till otillbörligt gynnande av vissa grupper.

Läs mer...
www.jnytt.se/nyhet/35657/kommunen-agerar-efter-sds-succ-i-skolvalet

Mer om politikens baksida...
http://www.dagenssamhalle.se/nyheter/stadsdirektor-ska-inte-kunna-sparkas-9252
DSB den 12 oktober 2010

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se