användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 11 juni 2009 20:07
Traineeprogram

Traineeprogram

Källa: traineeguiden.se

Färre traineeplatser en utmaning för nyexaminerade.

Färre traineeplatser är en av de utmaningar nyexaminerade studenter brottas med på dagens arbetsmarknad. Många företag har anställningsstopp och har svårt att erbjuda jobb till dem som tar examen i år. Konkurrensen är hård om de jobb som erbjuds. Trenden med färre jobb märks på flera universitet och högskolor inför de arbetsmarknadsdagar som nu förbereds.
 
Få nyexaminerade får jobb samtidigt som antalet studenter på universiteten blir allt fler. Traineeprogrammen skonas inte i konjunkturnedgången och listan på de företag som drar ned är lång. Trots att traineeprogrammen anses vara en långsiktig investering, gör nu flera svenska storbolag kraftiga neddragningar i sina program. De flesta är dock eniga om att traineeprogrammen är en strategisk viktig investering för framtiden, men det är få företag som ändå fortsätter att rekrytera långsiktigt på samma sätt som tidigare. Det är fokus på att överleva i dag. Det är inte alltid så att pengarna inte finns, just nu är tiden en bristvara. Även om man skulle kunna genomföra ett bra traineeprogram kan man inte erbjuda de jobb som förväntas efter att programmet är klart.
 
Certifierade traineeprogram: Traineeguiden.se har i samarbete med Civilingenjörsförbundet infört en certifiering för seriösa trainee-program. För att bli certifierat måste programmet uppfylla fem krav:
 
- Traineeanställningen ska likställas med en tillsvidareanställning.
- Program ska finnas för hela traineeprogrammet.
- Längden på ett traineeprogram ska vara 9-30 månader.
- Ingångslönen för en traineeanställning ska vara på samma nivå som ingångslönen för en vanlig anställning.
- Arbetsgivaren ska kunna erbjuda traineen relevanta arbetsuppgifter efter traineeprogrammet.
 
Endast två av tio av dem som avslutar sina studier, har jobb efter studierna visar en ny undersökning från TCO och Tria. Nästan hälften av studenterna uppger att de kommer att läsa en extra kurs på högskolan om de inte får jobb. I samma undersökning framgår också att fler än fyra av tio studenter inte har fått sommarjobb och en av fem anger att det är ovanligt svårt att få extrajobb.
 
När du söker till ett traineeprogram tänk då på följande:
 
-        Tänk igenom syftet med traineeprogrammet.
-        Granska schema och upplägg över programmet.
-        Traineeprogram kan ge en möjlighet att pröva en helt ny bransch eller nytt företag.
-        Skriv ett kort CV och personligt brev.
-        Kontrollera löneavtalet, om lönen är provisionsbaserad finns det risk att det inte är ett riktigt traineeprogram.
-         
Källa: Adecco och Traineeguiden.se

www.traineeguiden.se


DSB den 11 juni 2009

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se