användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 06 december 2010 13:32

Allt fler unga saknar gymnasiebehörighet

En genomgång av Skolverkets nyligen publicerade betygsstatistik för kommunala grundskolor år 2010, visar att aldrig tidigare har så många skolor som i år hamnat under andelen 75 procent gymnasiebehöriga elever.

Bland dessa finns omkring 19 skolor som i princip aldrig lyckats ta sig över 75-procentsnivån sedan 1998.

På de flesta av dessa skolor är situationen nu mycket allvarlig, då bara omkring hälften av eleverna, eller färre, i år gått ut med gymnasiebehörighet. 

De senaste fem åren, sedan år 2006, har 29 skolor legat permanent i botten och de senaste tre åren, från år 2008, totalt 42 skolor.

Det är inte bara gymnasiebehörighet som allt för många av eleverna på de 107 skolorna saknar. 

30-60 procent av eleverna på just dessa skolor når inte heller godkänt betyg i två eller flera ämnen, dubbelt eller mångdubbelt högre än rikssnittet.
 
Många av de elever som trots allt tar sig in på gymnasiet, saknar då kunskaper i ämnen de förväntas studera där och riskerar avhopp.

De flesta av skolorna finns koncentrerade till Malmö, Göteborg och Stockholm, samt i de södra delarna av Stockholms län och ligger i några av Sveriges socialt och ekonomiskt mest utsatta områden.

I Rosengårdsskolan i Malmö var det i år bara 28 procent av avgångseleverna som blev behöriga att söka till gymnasiet, över två tredjedelar av eleverna hamnade utanför.

En katastrof, som passerat förbi i tysthet och det fanns under förra läsåret bara två specialpedagoger på hela skolan.


DSB den 6 december 2010

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se