användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 19 januari 2011 15:11
Kejsarens nya kläder

Kejsarens nya kläder

Källa: sr.se

Partiledardebatt - Reinfeldts hån mot de svaga

Statsminister Fredrik Reinfeldt var först ut i dagens partiledardebatt i riksdagen och han inledde med att tacka svenska folket för att Sverige med hjälp av deras umbärande tagit sig igenom den ekonomiska krisen och nu går in i 2011 med historiska tillväxttal.

Överhuvudtaget var det mycket tacktal i dag när både Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson gjorde sina sista debatter och fick varsin ipod och ett Maud-glas i avskedspresent.

Detta har vi gått igenom tillsammans och framöver pekade Reinfeldt ut två samhällsproblem som står högst på prioriteringslistan; arbetslösheten och våldet.

Det är ett måste att öka det svenska folkets anställningsbarhet genom reformer och det nya utbildningssystemet är det viktigaste.

Han lyfter också fram vikten av det femte jobbskatteavdraget och förstår inte dem som kritiserar den kommande reformen, som är den mest jobbskapande som någon regering gjort.

Det är cyniskt av statsministern att tala om tillsammans när det är arbetslösa, utförsäkrade och inte minst pensionärerna som fått ta smällen genom sänkta ersättningar och pensioner.

En person som har arbetet i hela sitt liv och gick i pension 2009 fick ut ungefär 11 900 kronor efter skatt i allmän pension och år 2011 har denna sjunkit till 10 450 kronor i månaden.

För en person som är ensamstående går det möjligen runt men det blir inte mycket guldkant på ålderns höst. Snacka om att tala om tillsammans.

1999-2001 konfiskerade Göran Persson 258 miljarder kronor till statskassan av de pengar pensionärerna knegat ihop för sin ålderdom. 

Den svekfulla överenskommelse som föregick denna stöld fick ett mycket starkt parlamentariskt stöd med omkring 90 procen av riksdagsledamöterna.

Det finns 900 miljarder i de så kallade buffertfonderna. Betala tillbaka Göran Perssons lån. Inför samma skattesats för pensionärer som för löntagare. Höj pensionerna i paritet med framförhandlade löner.

Riksdagsmännens arvoden har höjts med fyra tusen kronor och uppgår nu till 56 000 kronor i månaden, en lön som en pensionär bara kan drömma om och många har inte ens 1 000 över när allt löpande är betalt.

I år kommer bonusarna att regna över svenska industrichefer igen och som exempel kan Scanias 150 högsta chefer, SKF:s 310, Sandviks 400 och Atlas Copcos 280 toppchefer se fram emot präktiga bonusinkomster.

SSAB:s USA- och Sydamerikachef David Britten kan med ett specialavtal få 400 procent av sin fasta lön i utdelning. 

Oppositionen var inte sen att påminna om att alliansregeringen prioriterat skattesänkningar före satsningar på välfärden och de som har det sämst ställt i samhället.

- Det saknas fortfarande 100 000 jobb för att nå upp till 2006 års sysselsättning och det kallades då för massarbetslöshet och det ska det fortfarande göra, sade Mona Sahlin. 

- Ett samhälles anständighet mäts alltid bäst i hur de utsatta behandlas och Sverige kan vara ett land med anständighet, tillade hon. 

Sverigedemokraternas (SD) partiledare Jimmie Åkesson hade ingen present att överlämna, men han tackade för att SD är en del av det arv som Sahlin lämnar efter sig.

Åkesson betonar att han inte har så mycket mer att tacka för, förutom gott samarbete kring riktlinjer för demensvården, men är kritisk mot vad han tycker är en passiv opposition.

I övrigt gick invandringspolitiken som en röd tråd genom hela partiledardebatten och Maria Wetterstrand räknar upp alla hinder för den dansk som vill gifta sig med någon som är född i ett "annat" land. 

- Miljöpartiet (MP) har valt att samarbeta med regeringen för att eliminera risken att Sverige ska hamna där Danmark är i dag, sade hon.


Hon understryker vikten av mångfald, öppenhet och frihet för att ett land ska växa, samhällen som stänger in sig blir tråkiga och andefattiga. 

Åkesson väljer att ta upp situationen i Danmark som Wetterstrand kritiserade och han talar om problem med hederskultur och grov kriminalitet.

- Det är inte Danmark som är extremt utan Sverige, Danmark är ett välmående land i dag.

Wetterstrand betonar hur allvarligt hon ser på situationen i Sverige och påminner återigen om vikten av öppenhet för att ett samhälle ska växa.

- Det är fel att påstå att det finns en bred politisk enighet i Danmark kring reformerna som genomförs och det ställer till problem i Danmark, inte bara för de människor som berörs utan för dem som vill ha kontakter utomlands, tillade hon. 

Åkesson ifrågasätter Wetterstrands omvärldskunskap och säger att SD:s linje är en ansvarsfull politik.
 
- Jag hoppas verkligen inte att regeringen väljer att samarbeta med MP, då riskerar Sverige att bli ännu mer extremt, menade Åkesson.

I sin replik på Jan Björklund väljer Åkesson att ta upp dåliga skolresultat i invandrartäta förorter och kritiserar honom för att enbart tala om att skicka mer pengar till de kommunerna istället för att ta upp de strukturella problemen.
 
För att öka resultaten i skolor i invandrartäta områden svarar Björklund att det avgörande är att satsa på det svenska språket.

- Det är inte så lätt att lära sig svenska om man inte träffar svenskar, sade Åkesson och syftar på de bakomliggande strukturerna som är problemet.

Det misslyckade mångkulturella experimentet, kallar Åkesson invandrings- och integrationspolitiken.

- Övriga partier har haft svårt att acceptera att det finns ett tredje block i riksdagen nu, säger Åkesson.

Han går vidare med att prata om brott och våld och även här anklagar han regeringen för att inte ta frågan på allvar när de talar om att anmälningsbenägenheten har ökat.

- Han betonar att han ser en oroande utveckling i invandrartäta förorter, ett kolossalt mångfaldsmisslyckande, enligt Åkesson.

Åkesson talar om svenskar som han säger blir utsatta för tillmälen för att de är svenskar och han kritiserar regeringen för att inte ta tillräckligt starka tag mot brottsligheten.
 
Björklund ifrågasätter varför Åkesson är emot förslag som skulle kunna förbättra integrationen.

- Sverige har en extrem ansvarslös massinvandringspolitik och så länge vi för den politiken spelar det ingen roll vilken integrationspolitik regeringen för, svarar Åkesson.

- Den viktigaste åtgärden är att kraftigt inskränka invandringen och det är klart att det är viktigt att lära sig svenska men regeringens politik syftar till att splittra det svenska samhället, säger han. 

Björklund kritiserar SD för att inte ha några andra politiska förslag än att minska invandringen, 

Åkesson anklagas av Björklund för att han föredrar det där utanförskapet, något som är SD:s livsluft

Kristdemokraternas (KD) partiledare Göran Hägglund stämmer in i kritiken mot Åkesson att partiet har samma svar på alla frågor. 

Åkesson kritiserar Hägglund för att tala om invandring oavsett vilken fråga det handlar om och betonar sedan vikten av att utbilda de arbetslösa i Sverige istället för att importera arbetskraft. 

För att vinna folkets förtroende måste ett parti presentera en trovärdig politik för fler jobb för att minska utanförskapet, något som regeringen misslyckats med i sin hybris att sänka skatten för välbeställda.

Antalet jobb inom industrin minskar hela tiden och de nya kunskapskraven har resulterat i att företagare måste söka kompetens utanför Sverige.

Regeringens beslut att lätta på reglerna för arbetskraftsinvandring för utomeuropeiska medborgare har kommit att omfatta även arbeten som inte kräver någon yrkeskompetens.

Trots en hög arbetslöshet i Sverige väljer regeringen att låta utomeuropeiska invandrare ta låglönejobb till ännu lägre löner, som arbetslösa svenskar inte kan konkurrera med.

Betygsreformen i mitten på 1990-talet förbjöd skolor att ge skrivna omdömen före våren i åttan och därmed lämnades brister utan upptäckt och åtgärd år efter år.

Den utomeuropeiska invandringen har flerdubblats under dessa år och antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21 000 i snitt under 1980-talet till drygt 59 000 under 2000-talet. 

Under de senaste fem åren hamnar siffran på snittet 76 000 individer.

Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unikt för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Irak och Somalia. 

Resultaten för de svagast presterande eleverna har sänkts påtagligt mellan 2000 och 2009.

Ungdomar utan skolbakgrund, som varken kan svenska eller engelska, hamnar plötsligt i en svensk skola och hemma har de regelmässigt arbetslösa föräldrar.

Alla som känner verkligheten i svenska skolor vet de enorma problemen med att hantera denna situation, som hela tiden fylls på.

Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet visar att nu bara hälften av utomeuropeiska invandrare har ett arbete.

Den öppna arbetslösheten bland invandrare från Afrika var andra kvartalet i år 27,5 procent, mot 5,1 procent för inrikes födda.

Enligt en SCB-studie avseende 2008 var då 78 procent av alla invandrare som kommit till Sverige de senaste fem åren arbetslösa.

Enligt en studie från Linköpings universitet är endast 20 procent av somalier i Östergötland i arbete.

Detta kallar Maud Olofsson (C) en konsevens av att vi inte låter alla som kommit till Sverige vara med och bidra till landets utveckling. Är det hela sanningen?

Under Ohlininstitutets seminariediskussion framkom att det delade Sverige i hög grad är en utmaning för de fyra regeringspartierna.

Den finns en stor risk att splittringen kommer att fördjupas mellan den nya tidens vinnare och de som lämnats kvar i bakvattnet.

De problem som SD fokuserar på är högst verkliga och angår Sveriges framtid och att inte inse detta tyder på bristande politisk insikt. 

Men det är också utmärkt för den som vill freda sin lära från kritik och kalla kritiken "rasism".
Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

stenjon 2011-04-16 09:05

Så här skriver chefredaktören:
1999-2001 konfiskerade Göran Persson 258 miljarder kronor till statskassan av de pengar pensionärerna knegat ihop för sin ålderdom. 

Den svekfulla överenskommelse som föregick denna stöld fick ett mycket starkt parlamentariskt stöd med omkring 90 procen av riksdagsledamöterna.
Om man gör sig omaket att ta reda på fakta så får man en helt annan bild av dessa pengar. Jag skrev till Riksgälden och fick följande svar:

Tack för din fråga. Något särskilt lån från en pensionsfond har inte staten (Riksgälden) tagit. Det jag tror att du kan ha i åtanke är de överföringar av medel från AP-fonderna till statskassan som gjordes i samband med pensionsreformen.

 

Bakgrunden var att pensionsreformen bland annat innebar att ansvaret för den s.k. grundpensionen, som tidigare finansierats via AP-fonderna, flyttades över till statskassan. För att i någon mån kompensera statskassan för de ökade kostnaderna, som alltså var betydligt större än värdet på de tillgångar som tillföll staten, beslutade riksdagen att överföra sammanlagt 245 miljarder kronor från AP-fonderna. Det skedde i tre steg under åren 1999, 2000 och 2001. Det fanns för övrigt planer på att göra en ytterligare överföring några år senare för att ge statskassan en något större kompensation för de ökade kostnaderna, men så skedde inte.

 

Det var alltså inte fråga om ett lån och någon återbetalning är därför inte aktuell.

 

Noteras kan också att beslutet inte fattades av regeringen. En åtgärd av det här slaget förutsätter riksdagens godkännande. I och med att beslutet var en del av pensionsöverenskommelsen, som ju sträcker sig över de traditionella blockgränserna i svensk politik, stod dessutom en bred majoritet i riksdagen bakom beslutet.

 

Hoppas att dessa rader reder ut sammanhangen. Har du ytterligare frågor kring detta får du gärna återkomma. Har du frågor som särskilt rör pensionsreformen och dess konsekvenser i övrigt är det dock sannolikt bäst att du vänder dit till Pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se).

 

Med vänlig hälsning stenjon

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se