användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 11 juli 2009 18:44

EU-lagförslag leder till lönedumpning enligt LO

Under det svenska ordförandeskapet i EU presenterar EU-kommissionen ett lagförslag som kan leda till löne- och social dumpning i Sverige och EU. Det rör främst arbetare inom jordbruk, byggbranschen och turistsektorn.
 
I dag kan personer från länder utanför EU stanna i tre månader utan att ansöka om uppehållstillstånd (förutsett att de uppfyller visumkraven). I framtiden upp till nio månader per kalenderår i maximalt 4-5 år enligt de förslag som EU-kommissionen nu arbetar med.
 
Problemet med det nya direktivet är att det inte framgår vilka regler som ska gälla för de säsongsanställda. Inte heller innehåller direktivet någon klar definition av säsongsarbete varför det öppnar upp för en mycket vid tolkning av vilka yrkeskategorier som avses. Grunden måste vara att alla som arbetar i Sverige ska ha samma rättigheter, oavsett var man kommer ifrån.
 
Vi kräver därför att den svenska regeringen klargör att direktivet bör avvisas i sin helhet. Regeringen säger sig både stå för den svenska modellen och att de antifackliga domarna i EG-domstolen är problematiska och regeringen har här en chans att bevisa att den står på fackets sida. Medlemsländerna och arbetsmarknadens parter måste själva få sätta upp spelreglerna för dessa arbetstagare, skriver bland annat ordförandena i sex LO-förbund på SvD, Brännpunkt den 11 juli 2009.  

DSB den 11 juli 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-07-12 10:24

2009 blir förmodligen inget bra år för europeiska arbetstagare. Den totala arbetslösheten i Europa är runt 8,5 procent och Danske Bank förutspår att arbetslösheten i Sverige år 2012 hamnar på 12,2 procent, produktionen backar med 6 procent och exporten tappar 16 procent. Det är främst ungdomsarbetslösheten som är ett problem framförallt i Sverige och Spanien.
 
Är det inte i en sådan situation ganska egendomligt att tala för rörlighet i arbetslivet som vissa anser vara avgörande för högre produktivitet som i sin tur är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt.
 
Vladimir Spidla, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala frågor, anser att ekonomier med rörlig arbetskraft kan återhämta sig mycket snabbare från ekonomiska kriser än länder med stelare arbetsmarknadsstrukturer. Arbetsgivarna kan ställas inför produktivitetsproblem när låg rörlighet ställs mot kompetens och arbetstillfällen. I en ekonomisk nedgång som den vi befinner oss i dagsläget får vi automatiskt en nedgång i efterfrågan på varor och tjänster samt förändringar på arbetsmarknaden. Med en rörligare arbetskraft kan företag anpassa sig till denna situation på ett bättre sätt.
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är högre bland geografiskt rörliga arbetstagare som har större tillgång till tillsvidareanställning och bättre möjlighet att avancera inom sitt arbetsområde. Rörliga arbetstagare tenderar också att få högre lön på sitt nya jobb, kan dra nytta av nya kulturer, arbetsmetoder och miljöer.
 
Den europeiska arbetsförmedlingen Eures stöds av samtliga offentliga arbetsförmedlingar i Europa och tillhandahåller information, råd och jobbmatchning för arbetstagare och arbetsgivare i EES-länderna (EU samt Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz).  Ett nätverk med över 750 rådgivare backar upp Eures, som är specialister med expertkunskaper i olika ämnen.
 
Vladimir Spidla anser att rörligheten kommer att bidra till en bättre framtid för alla européer, något som återstår att ses.

DSB den 12 juli 2009
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se