användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 13 mars 2011 10:02

Mer katederundervisning i skolan

De flesta grupper av elever har i dag lägre resultat än förr, men två kategorier som är tydliga förlorare är pojkar och elever från hem utan utbildningstradition.

En central fråga att ställa sig är hur det kommer sig att just dessa grupper förlorat mest, när skolpolitikens allra mest överordnade mål varit just jämlikhet?

Det mest avgörande i skolans verksamhet är mötet i klassummet mellan lärare och elever och det är kvaliteten i dessa möten som avgör skolans kunskapsresultat.

Enligt regeringen måste det bli vanligare med katederundervisning i skolan, skriver utbildningsminister Jan Björklund (FP) på DN Debatt.

Mot den bakgrunden skrivs det i den nya skolförordningen in att eleverna ska få ett "kontinuerligt och aktivt lärarstöd i en strukturerad undervisning".


Trenden de senaste 40 åren att eleverna ska ges mera ansvar och lärarna handleda snarare än att undervisa, har lett till sämre resultat och ökade klyftor, säger Björklund.

Redaktionens kommentar:

Istället för självstudier och att eleven ska sitta och räkna tal i matematikboken och rådbråkas själv lyfts läraren fram.
 
Det är läraren som ska undervisa matematik och tillsammans med eleverna lösa problem, vilket gör att eleverna engageras och målet är att de ska förstå matematiskt tänkande.

Egentligen handlar det om den så förtalade katederundervisningen, den som man lyckades förvränga och skapa misstroende kring.

Här användes bland annat filmen Hets av de som dagligdags kallats flumpedagoger, men bättre bör beskrivas som ensidiga pedagoger som ansåg sig behöva göra något slags fadersuppror mot skolans kunskapsarv.
 
På lärarutbildningen har katederundervisning varit ett icke-ord.

Det är tragikomiskt att man där mycket systematiskt och envetetet tycks ha  jobbat emot all form av katederundervisning, som nu istället visar sig vara väldigt framgångsrikt.

Att svensk skola fortfarande lider av experimentens efterverkningar är uppenbart i dag.
DSB den 13 mars 2011

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se