användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 19 juli 2009 09:51

Källa: colourbox

Tuffare komma in på universitetet

Det rekordstora antalet sökande till universitet och högskolor, samtidigt som en del program blivit betydligt svårare att komma in på, har drivit upp antagningspoängen för många kurser och program.

Över 345 000 behöriga har sökt till svenska universitet och högskolor till hösten, 63 procent av de sökande är kvinnor, 50 procent är under 25 år och 20 procent är 35 år eller äldre.
 
Av de sökande hade omkring 286 000 av de sökande erbjudits en plats på en kurs eller utbildning, 13 procent fler än föregående år, men bara 83 procent av dem som sökt mot 88 procent tidigare. Av de cirka 61 000 sökande till Stockholms universitet till hösten har knappt 39 000 erbjudits en plats i första urvalet, en ökning med knappt 15 procent.

I det första urvalet krävdes 18,73 i betygssnitt för att komma in på civilekonomprogrammet (18,62) och för socionomprogrammet krävdes 18,09 (17,77). Det är i de mest populära programmen som antagningspoängen har ökat och för psykologiutbildningen krävs i dag maxpoäng och kravet till juristutbildningen har ökat. Antalet utbildningsplatser är i princip detsamma som tidigare år men nu kan även tomma platser fyllas.

Anledningen till att ansökningarna ökar är bland annat de stora årskullar som gått ut gymnasiet de senaste åren men även lågkonjunkturen spelar roll. En tendens är också att man nu i större utsträckning än tidigare väljer att söka till yrkesprogram
.

DSB den 19 juli 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-07-22 10:26

Bara en av sexton högskolor följer kontinuerligt upp vad som händer med deras humaniststudenter efter examen. Det visar en ny undersökning från fackförbundet DIK (Dokumentation, information och kultur).

Kvaliteten på utbildningen kan bli lidande eftersom man inte utvärderar vad eleverna har fått ut av den. Det blir också sämre koppling mellan utbildningen och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, eftersom högskolorna inte följer upp hur det går för
studenterna efter examen.

DIK vill att universiteten inrättar fristående organ som gör regelbundna utvärderingar med humaniststudenterna. Ett sådant finns redan på Lunds universitet, som är den enda högskola som därmed slipper kritik i rapporten.


DSB den 22 juli 2009

Svara

dan 2009-07-23 11:08

De studenter som stannar vid samma lärosäte under hela sin utbildning verkar få högre lön än de som byter högskola flera gånger, visar en ny studie.

Omkring en tredjedel av studenterna flyttar runt mellan olika lärosäten, något som verkar försämra deras situation på arbetsmarknaden.

Studenter som började studera vid landets högskolor under 1995-1997 och läste vid mer än ett lärosäte hade 2005 cirka 5 procent lägre lön än studenter som läst bara vid ett lärosäte.

DSB den 23 juli 2009


SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se