användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 24 juli 2009 10:32
Generalkonsulatet i New York

Generalkonsulatet i New York

Källa: sfv.se

Generalkonsulatet i New York läggs ner - Svenska institutet i Paris räddas

Det svenska kulturhuset i Paris blir kvar men samtidgit stängs bland annat konsulaten i New York och Los Angeles.

Det finns två svenska utlandsverksamheter som huvudsakligen arbetar med kultur – generalkonsulatet i New York och kulturhuset i Paris. Att det var just dessa två som stod på besparingslistan är märkligt. Utrikesdepartementet har ett förvaltningsanslag på 2 100 miljoner kronor. Besparingen av att lägga ner kulturhuset i Paris skulle ha blivit 10 miljoner, enligt Olle Wästberg.


Svenska institutet i Paris

Leif Pagrotsky, kulturpolitisk talesman för (S), anser angående nedläggningen av konsulaten att detta är något som Sverige kommer att få ångra. Konsulatet i New York har gjort mer än kanske någon annan för att göra svenskt kultur- och musikliv synligt över hela världen. New York är ju världens kulturhuvudstad och finansiella centrum och Sverige blir ett av en handfull länder som inte har ett generalkonsulat i New York.


Generalkonsulatet i New York

Sveriges generalkonsulat i New York ligger i hörnet Park Avenue och East 64th Street i området Upper East Side. Ursprungligen utgjorde byggnaden fyra separata hus men har slagits samman till ett efter flera ombyggnader. Fastigheten ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Fastigheten som är registrerad som 600, 604 och 608 Park Avenue och 61-63 East 64th Street, inrymmer även bostäder för svensk utsänd personal.

Efter andra världskriget letade svenska staten efter en residensbyggnad till generalkonsuln. 1946 inköptes huset på 600 Park Avenue för detta ändamål. När fastigheterna 61-63 East 64th Street blev till salu, fick man möjlighet att bereda rum för generalkonsulat och personalbostäder. Detta medförde dock att en ombyggnad av husens interiör måste genomföras. Personalen flyttade in 1947. Kort därefter förvärvades också fastigheterna 604 och 608 Park Avenue.

Generalkonsulatets verksamhet expanderade avsevärt och 1965 beslutades att flytta kanslifunktionerna till modernare kontorslokaler. Sveriges generalkonsulat i New York är idag inhyrda på One Dag Hammarskjöld Plaza, korsningen 48:e gatan och 2:a avenyn, på 45:e våningen.


1984-85 genomfördes en genomgripande ombyggnad av de fyra husen för att åstadkomma dels en fungerande bostad för generalkonsuln och dels så många lägenheter som möjligt. Byggnadsarbetena startade i augusti 1984 och husen var klara för inflyttning hösten 1985. Byggnadsstyrelsen, Statens fastighetsverks föregångare, ansvarade för arbetet.

Efter denna ombyggnad rymmer fastigheterna totalt 21 lägenheter, tvättstugor, förrådsutrymmen och bastu. Välkända svenska formgivare som Carl Malmsten, Josef Frank, Carl-Axel Acking och Ingegerd Torhamn finns representerade i interiören. Arbetena omfattade även renovering av fasaderna.
Byggnaderna i området där svenska generalkonsulns bostad ligger är sedan 1981 klassificerade som så kallat "landmark", byggnader med ett historiskt värde vars exteriörer inte får förändras.

Generalkonsulatet i New York som gjort sig känt för att profilera svensk kultur, har väckt protester från tunga namn inom såväl kultur- som finansvärlden. Protetserna hjälpte inte och konsulatet ska vara avvecklat senast januari nästa år.

Carl Bildt anser att det operativa behovet har fått företräde framför det representativa och hänvisar till att Sverige nu öppnar upp i Bagdad, Kabul och Minsk som är just operativt tunga platser. 

När generalkonsulaten läggs ner överförs delar av deras verksamhet till ambassaderna i respektive land och viss konsulär service, bland annat utfärdande av pass kommer att finnas i New York och troligen också i San Francisco.  

Kulturfolk och forskare mobiliserade när det blev känt att UD övervägde att lägga ner institutet och även fransmännen var upprörda. Liberation skrev i en artikel att om det finns något kulturinstitut i Paris som funnit sin publik så är det detta. Olle Wästberg, huvudman för Svenska institutet, ser huset som ett nav i de svensk-franska kultur- och vetenskapsförbindelserna och minst lika viktigt är husets svenska café och utställningar som lockar vanliga fransmän. Omkring 100 000 personer besöker årligen det svenska kulturhuset i Paris

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat, det handlar om relationer.
Det har blivit allt viktigare för Sverige att använda sig av offentlig diplomati, vilket handlar om att informera, påverka och skapa relationer med allmänhet och samhälle i andra länder, i syfte att underlätta för Sverige att förverkliga politiska, kulturella och ekonomiska mål. Relationer förutsätter kommunikation – att synas och väcka intresse. SI:s omfattande arbete med Sverigebilden, hur allmänheten runt om i världen ser på Sverige och vår verksamhet inom det internationella utvecklingssamarbetet går hand i hand. Det övergripande målet är att skapa ömsesidiga relationer med omvärlden oavsett om det gäller kultur, politik, handel eller utvecklingssamarbete. Men för att nå dit måste kännedomen om och intresset för Sverige först öka. Låg kännedom hänger nära ihop med ett lågt förtroende och intresse för Sverige. Om Sverige ger omedelbara, relevanta och intressanta associationer blir det lättare för svensk internationell politik att få genomslag, för svenska företag att göra affärer, för svensk kultur att nå spridning. Det blir enklare för Sverige att delta i det internationella samarbetet och föra en dialog med omvärlden om framtidens möjligheter och utmaningar.
Många av de svenska profilfrågorna inom utvecklingssamarbetet är samtidigt några av de mest goodwillskapande frågorna i arbetet med Sverigebilden och Sverigefrämjandet – jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet. Relationer och utbyte bidrar till utveckling. Relationer och utbyte skapar utveckling både i Sverige och hos våra samarbetsparter runt om i världen. Genom ökade kontakter och nya nätverk kan kunskap och idéer utbytas, korsbefruktas och komma till ömsesidig användning. Det gäller på alla områden, inte minst handel, kultur och politik. SI:s samarbete med utvecklingsländer är en viktig del av detta. Vi erbjuder våra samarbetsparter svenska erfarenheter, kontakter och kompetenser samtidigt som internationella impulser, nätverk och möjligheter kan komma Sverige tillgodo.
Nyckeln till framsteg för Sverige är innovation och kreativitet och att vara intressant för talangfulla personer att verka i. Genom SI:s arbete är det inte bara studenter som lockas till Sverige utan även personer inom kultur, upplevelseindustri, forskning och näringsliv.

Dessa institutioner läggs ner

Ambassaden i Colombo, Sri Lanka stänger senast den 31 mars 2010. Målet är att öppna ett honorärkonsulat (ett oavlönat uppdrag).

Generalkonsulatet i Kaliningrad, Ryssland stänger senast den 31 oktober 2009.

Generalkonsulatet i Kanton, Kina stänger senast 30 november 2009.

Generalkonsulatet i Los Angeles, USA stänger senast den 31 december 2009.

Generalkonsulatet i New York stänger senast den 31 januari 2010. Ett honorärkonsulat planeras.

Se även artikel Centre Culturel Suédois i Paris 21 juni 2009 under "Kultur".

DSB den 24 juli 2009
 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-07-25 10:18

Den svenske generalkonsuln i New York under åren 1992-99, Dag Sebastian Ahlander, skriver på Brännpunkt i SvD att "i USA är det mänskliga möten som räknas".

- I inget annat demokratiskt land betyder regeringen så lite för kontakter med Sverige som USA, dels därför att den är federal, dels därför att det är amerikanerna själva, opinionsbildare, företag och föreningar som skapar sig en bild av Sverige. Det är inte som i Sverige institutionerna som är viktiga, det är de mänskliga kontakterna. Därför är det så oändligt viktigt att finnas på plats i den amerikanska verkligheten, på platser som New York och Los Angeles, för det är mänskliga kontakter mellan människor i detta öppna samhälle som räknas.

Svenskt näringsliv hjälpte svenska staten att 1945 köpa den representativa fastigheten på 600 Park Avenue i New York för att främja svenska intressen som lidit stor skada under andra världskriget. Under åren 1992-99 hade generalkonsulatet cirka 15 000 gäster, de allra flesta amerikaner, en bättre ambassadör än en positiv amerikan finns inte.

Det är därför extra sorgligt att just en borgerlig regering väljer att lägga ned generalkonsulatet och låta den svenske FN-ambassadören flytta in vars verksamhet avser FN och på intet sätt amerikanska opinionsbildare eller det amerikanska samhället. 

Bottenvåningen ska eventuellt inrymmas för Sverigefrämjande verksamhet även i framtiden men då är det inte längre ett levande hem utan en utställningslokal där man delar ut broschyrer.

Detta ligger tyvärr helt i linje med den nya kontaktlöshet som präglar svenska myndigheter där arbetet med regelverket brer ut sig på de personliga kontakternas bekostnad. Det är ett klart recept för misslyckande i USA och förlorare blir vi alla, Sverige och svenskarna.


DSB den 25 juli 2009

Svara

dan 2009-07-25 10:34

Opinionen gav resultat, det svenska kulturinstitutet i Paris får leva vidare. Det var ett förnuftigt beslut - det gamla palatset i Marais är oersättligt men samtidigt offrar man det svenska konsulatet i New York, vilket är alldeles vettlöst. Paris må vara en av Europas viktigaste städer, New York är hela världens kulturhuvudstad, här lever den samtida kulturen. 

Den tidigare generalkonsuln Olle Wästberg påpekar i en kommentar att konsulatet har varit det viktigaste skyltfönstret österut för svensk kultur- och samhällsliv. Precis som kulturinstitutet i Paris är byggnaden omöjlig att ersätta den dagen ekonomin vänder.

Den amerikanska kulturen behöver ingen hjälp att korsa Atlanten, men ska den svenska kulturen ha en chans att nå ut i USA måste konsulatet räddas. PR-värdet av dess insatser för svenska författare, musiker, konstnärer och formgivare är omätligt. Den svenska ambassaden i Washington är i sammanhanget betydelselös - den amerikanska huvudstaden är en kulturell öken.

Regeringen Reinfeldt är uppenbarligen inte alldeles okänslig för opinionsbildning. Vem trycker upp protestlistorna den här gången?

Bo Madestrand (i DN 24 juli 2009)   
 

Svara

dan 2009-07-27 11:04

I Sverige hörs nu oro och upprördhet kring att Sverige skall dra ned på ambassader och konsulat, mestadels beroende på UD:s budgetunderskott.

Det mest logiska vore väl ändå att slå ihop alla EU-ländernas alla ambassader och konsulat och göra dem till ambassader och konsulat för samtliga medborgare i unionen. Detta skulle förbättra tillgängligheten för medborgare och företag över hela världen. Vid de nya sammanslagna ambassaderna skulle man se till att anställda talar EU:s olika länders språk. I stora delar av inre Asien, som de centralasiatiska länderna, exempelvis Kirgisien, måste man vända sig till Sveriges ambassad i Moskva, långt därifrån.

EU är emellertid ganska eller rent av helt okänt i stora delar av världen. Här har vi en unik chans att skapa tätare representation än de enskilda och framför allt små europeiska länderna i dag kan förmå prestera. Måmga små länders ambassader ute i många huvudstäder för sida vid sida en ganska tynande tillvaro och utför exakt samma uppgifter som sin granne bredvid.Johan de Nauclér

Svara

dan 2009-10-28 11:05

I somras beslutade regeringen att stänga flera diplomatiska kontor i världen, bland annat generalkonsulatet i New York. Nu har UD beslutat att i stället öppna ett honorärkonsulat i New York och dess generalkonsul blir affärsmannen David Dangoor.

Det nya konsulatet ska öppna den 1 januari 2010 och det är framför allt besparingsskäl som ligger bakom. Det nuvarande generalkonsulatet har bland annat ett tjugotal anställda och de nya lokalkostnaderna antas också bli lägre. I somras beslöts också att konsulatet i Los Angeles skulle stänga, men hur framtiden ser ut där återstår att se.

Tidigare beslut om nedläggningar gäller fortfarande, inklusive generalkonsulatet i New York. Vi har hela tiden sett att vi måste ha en lösning för främjandet i USA och nu löser vi New York och får jobba vidare med resten av landet, säger handelsminister Ewa Björling.

Det nya konsulatet kommer att kunna ge viss service till svenska medborgare som besöker eller bor i staden. Fem lokalt anställda kommer att arbeta under den honoräre generalkonsuln.

Den knappt 60-årige Dangoor flydde med sin familj till Sverige som ettåring från Iran där hans far representerade Wallenbergföretagen. Han tog examen från Handelshögskolan och till USA kom han för ungefär tjugo år sedan via Tyskland och Kanada.

Han är en mycket framgångsrik affärsman och den svensk som nått längst inom amerikanskt näringsliv sedan Lars Nyberg lämnade USA för vd-jobbet på Telia Sonera. Han är en typisk företagare på många sätt, men har en betydande bredd och många intressen, bland annat för kultur.

Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York, var en av de som i somras kritiserade regeringen för sitt beslut. Som generaldirektör för Svenska institutet gläds han därför för UD:s färska beslut, åtminstone något.


DSB den 28 oktober 2009 

 

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se