användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 29 juli 2009 10:37
Marianne Samuelsson

Marianne Samuelsson

Källa: Länsstyrelsen Gotland

Hemlig ljudinspelning avslöjar landshövdingen

Gotlands landshövding Marianne Samuelsson anser att extra generösa regler ska gälla för mäktiga företagare.
 
Det framgår av ett ljudband som spelades in i hemlighet på ett möte med personal på länsstyrelsen i mars, rapporterar SR Gotland.

På bandet säger Marianne Samuelsson bland annat:
- Jag tror inte att länsstyrelsen i Västra Götaland skulle bråka särskilt mycket om Volvochefen vill göra åtgärder i närheten av strand.
 
Mötet handlade om Payex-ägaren, Max Hanssons privata strandbyggen där han utan tillstånd har tiofaldigat sin strandtomt. En av handläggarna ifrågasätter att gården skulle vara av näringspolitiskt intresse för Gotland.
Max Hansson är en av våra största företagare eller den största företagsägare vi har på ön, säger Samuelsson på ljudupptagningen. Samuelsson får även frågan från en av handläggarna om man kan behandla folk så olika.
Vi får ju inte tappa näringsmöjligheter. Vi får inte tappa det som är väldigt angeläget för Gotland och arbetsmarknaden. Vi kan inte bara ha människor som vandrar på stranden, det kan man ju inte överleva på, svarar hon.

Efter mötet godkände landshövdingen, och gick samtidigt emot sina experter, att företagaren Max Hansson kunde tiofaldiga sin privata tomt inom strandskyddet och bygga tennisbana, golfgreen, lusthus och inhägnader.

När SR Gotland kontaktar Samuelsson och frågar efter motivet till att hon godkände Max Hanssons byggen motiverar hon beslutet på annat sätt. Enligt min bedömning beror det på att det är en jordbruksfastighet och en befintlig byggnad och det ger lagen möjligheter till att ge dispens.

Till Ekot vidhåller Marianne Samuelsson idag att hon främst fattade sitt beslut på att tomten var en jordbruksfastighet men säger samtidigt:
- Jag kan väl inte säga att jag ångrar det jag sa, men det var väl dumt att säga det så att det gick att spela in.

Den 10 juni gjorde landshövding Marianne Samuelsson och hennes länsråd Anders Granat ett företagsbesök på Payex i Visby. Efter besöket skjutsades de ut till Max Hanssons gård i Östergarnslandet, där de förutom att träffa ägaren bjöds på lunch.
Nu höjs röster om att detta går emot länsstyrelsens policy mot mutor. Där står att läsa: "Lunch eller middag i samband med myndighetsutövning, som till exempel inspektion, tillsyn eller liknande är inte tillåtet."

Marianne Samuelsson befinner sig för tillfället på semester, men Anders Granat kommenterar anklagelserna om mutbrott med ett skratt.
- Det är inte överhuvudtaget i närheten, säger han.
Han menar att policyn avser myndighetsutövning, medan vad länsstyrelsens ledning ägnar sig åt är att skapa och upprätthålla kontakter.
Vid det aktuella tillfället besökte man Max Hansson för att diskutera ett antal olika ärenden som rör Max Hansson och Payex. Eftersom det blev lunchtid erbjöds besökarna en lättare lunch.
- Det var ingenting konstigt, det ingår i vårt sätt att arbeta, säger Anders Granat, med tillägget att det oftast är länsstyrelsens som bjuder andra på lunch, något som det finns en särskild budgetpost för.
Han menar att det är skillnad om man arbetar med ett ärende där man sedan ska fatta beslut.

Gör man det är det viktigt att man inte gör något som kan tolkas som att man skaffar sig fördelar gentemot någon part. Därför finns policyn mot mutor.
- Dessa beslut är oftast delegerade till handläggare, länsstyrelsens ledning jobbar inte på enskilda ärenden, säger Anders Granat. .
I vissa fall kan landshövdingen dra tillbaka en sådan delegation och själv fatta beslutet, vilket var vad som senare hände i fallet med Max Hanssons gård. Men, menar Anders Granat, det var ingenting som var aktuellt vid tillfället då lunchbjudningen ska ha inträffat.
- Om man inte ens får bli bjuden på en enkel lunch vet jag inte hur man ska jobba i en länsstyrelse, säger han.

Efter förra veckans rubriker i tidningarna beslöt Lisa Koblanck, förundersökningsledare hos polismyndigheten på Gotland, att själv göra en anmälan i fallet med Max Hanssons gård i Östergarn.
- Polismyndigheten har upprättat en anmälan utifrån en tidningsartikel som publicerades i förra veckan, berättar hon.
Eftersom det inte är länsstyrelsens uppgift att avgöra om ett brott har begåtts, bör en polisanmälan göras då det föreligger misstanke om brott mot till exempel strandskyddslagen. Som handläggare på länsstyrelsen är Urban Westerlind tveksam till att han själv kunde ha gjort en polisanmälan.
 
Fakta

Max Hansson, företaget Payex grundare och ägare, har ansökt om dispens för att få bygga ett fritidshus på sin fastighet i Östergarn. Fastigheten ligger mindre än 300 meter från stranden, vilket innebär att den befinner sig inom naturreservat och på strandskyddat område.
När tjänstemän på länsstyrelsen kom till gården upptäckte de att fastigheten redan förändrats på ett sätt som de menar strider mot strandskyddet. Bland annat beräknas tomten ha växt från 2 000 till 20 000 kvadratmeter sedan 1970-talet.
Trots det beslutade landshövding Marianne Samuelsson att godkänna tillbyggnaden samt ge den dispens som efterfrågats. Urban Westerlind, som var länsstyrelsens handläggare av fallet, motsatte sig beslutet och förklarade sina ståndpunkter i en bilaga till beslutet.
 
Marianne Samuelsson, född 9 december 1945 i Alingsås, politiker (miljöpartist), hemvårdare, scoutledare och grundare av en riksdagsgrupp för scoutledare, missionsförbundare, språkrör för Miljöpartiet de Gröna 1992-99, riksdagsledamot 1988-91 och 1994-2002 och landshövding i Gotlands län sedan 2004. Känd för att i strid med handläggare och experter ha godkänt Payex-ägaren Max Hanssons privata strandbyggen på Gotland där han utan tillstånd bland annat tiofaldigade sin strandtomt.


DSB den 29 juli 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-07-29 10:43

Den som är berättigad bör överklaga beslutet (närboende eller liknande) till Länsrätten som med stor sannolikhet kommer att riva upp det överklagade beslutet eftersom experterna var emot (bland annat otillbörligt gynnande av enskild och diskriminerande).

Den förre socialdemokratiske landshövdingen i Stockholm drev igenom ett liknande ärende avseende en uteservering och Länsrätten rev upp det. Detta skrev landshövdingen på trots att övriga ledamöter var emot det hela.

Vill du ha detaljer kontakta Politico.se.

Överklaga och sätt stopp för "myglet" !!!!!!!!!!!!! 


 
DSB den 29 juli 2009

Svara

dan 2009-07-30 17:05

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell har kallat till sig Marianne Samuelsson för de uttalanden där hon säger att mäktiga personer bör få undantag från lagar och regler. Regeringen har möjlighet att i en pågående rättsprocess låta en landshövding eller liknande ta time-out eller ändra  i dennes befogenheter. Odell vill göra klart för landshövdingen att alla är lika inför lagen, en grundlagsfäst princip.

Under torsdagen lämnades en JO-anmälan in av en privatperson. "Jag hävdar att hon bryter mot den grundlagsfästa rätten att alla ska behandlas lika inför lagen", skriver anmälaren enligt SvD. Anmälaren hänvisar till bandinspelningen där landshövdingen säger att hon tycker att man kan behandla folk olika.DSB den 30 juli 2009

Svara

dan 2009-07-31 22:14

Efter avslöjandet att Gotlands landshövding gått emot tjänstemännens beslut och godkänt en strandskyddsdispens kan man inte låta bli att dra en parallell med Jämtlands före detta landshövding Maggie Mikaelsson. Hon gick emot tjänstemännens beslut och gav skogsföretaget SCA extra tilldelning av älgar till jakten, eftersom de hunnit använda sin kvot.

Mikaelsson friades för mutbrott men att klia någon annans rygg utan ersättning går inte att bevisa på ett kontoutdrag.

Det är en långsiktig strategi som visat sig senare i form av styrelseplatser och andra bekväma uppdrag. I Sverige mutar man inte med pengar utan med gentjänster.Per Edström, Östersund

Svara

dan 2009-08-01 17:21

Veckans narr!!

IT-företagaren Johan Staäl von Holstein rusar i Expressen till landshövdingens räddning, efter hennes uttalanden om särbehandling för viktiga företagare med följande uttalande: Sverige måste attrahera de bästa talangerna i det globala näringslivet. "Alla former av privilegier som kan sporra och inspirera till entreprenörskapets hjältedåd måste prövas", skriver han.

- Sanningen är att alla former av rättsosäkerhet och laglöshet är ett hot mot det företagande som Staël von Holstein säger sig värna, skriver Peter Wolodarski i Expressen.

DSB den 1 augusti 2009

Svara

dan 2009-08-01 17:25

Johan Croneman/DN om landshövding Marianne Samuelssons kommentar till medier säger ju exakt allt:

" Hon ångrar inte något av det hon sade, men hon ångrar att hon sagt det på band".

DSB den 1 augusti 2009
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se