användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 01 augusti 2009 09:12

Källa: csn.se

Trycket ökar på CSN

I år har ovanligt många valt att sätta sig på skolbänken och på Centrala studiestödsnämnden, CSN, räknar man med totalt 344 000 studerande till hösten vilket är en ökning med knappt 7 procent eller 21 000. CSN räknar med att summan för studiemedel kommer att hamna på 1,8 miljarder kronor mer i år, fördelat på studiebidrag och studielån.

Årets studentkull är den största på 20 år och av de 110 000 personer som tog studenten i våras är 25 398 antagna till högskola eller universitet hösten 2009. I år blev 13 procent fler antagna än förra året. År 200/2001 uppgick antalet elerver som slutfört gymnasiet 72 130.

Sedan 2002 har antalet studenter minskat men lågkonjunkturen har inneburit att fler valt studier i stället för att gå ut i arbetslöshet. Till detta kommer också att antalet ungdomsårskullar har blivit större, enligt CSN. 

I år räknar CSN med att betala ut 20,5 miljarder i studiemedel och pengarna räcker enligt uppgifter eftersom det finns ett överskott sedan tidigare.  Av de som söker bidrag brukar 70 procent också ansöka om lån, men lågkonjunkturen kan resultera i att denna grupp ökar eftersom det är svårare att få jobb vid sidan av studierna. 

Lånen kommer inte från statskassan utan CSN lånar av Riksgälden som i sin tur lånar på marknaden. Prisbasbeloppet som höjts är också en anledning till att totalsumman ökar. Prisbasbeloppet ska säkerställa att studenterna har lika mycket pengar att röra sig med i reala termer när den allmänna prisnivån stiger.

Regeringen har ännu inte vidtagit några åtgärder för att lösa problemet med platsbristen som kommer att diskuteras under budgetförhandlingarna i augusti. Även om regeringen kände till platsbristen var det svårt att förutse den ekonomiska krisen som förändrade arbetsmarknadsläget radikalt och därmed en ökad efterfrågan på högskolan.

De utbildningar som hade flest sökande var: Läkar-, Jurist- och Ekonomikandidatprogrammet.

Mer information på
www.csn.se


DSB den 1 augusti 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se