användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 12 maj 2011 20:20
Stavros Louca

Stavros Louca

Klass 9A-lärare anklagas för fusk

Örebro kommun ska utreda misstänkt fusk på den riksbekanta Mikaelskolan inför ett nationellt prov.

Skolinspektionen är varse om misstankarna och har begärt en redovisning av kommunen.

En förälder, tillika lärare på en annan skola, vände sig till Skolinspektionen sedan hon reagerat på hur väl den förberedande genomgången med klassen stämde överens med frågorna på provet.

Frågan är alltså om matematikläraren haft tillgång till provet i förväg.

Matematikläraren Stavros Louca tillbakavisar själv bestämt att han skulle haft tillgång till provet.
 
Enligt honom vet en erfaren lärare vilka slags frågor som kommer på det nationella provet och kan förbereda eleverna därefter.

Det är mycket ovanligt, kanske unikt, att en lärare misstänks ha brutit mot de stränga reglerna som omgärdar de nationella proven.

Avsikten med proven är att alla elever i hela landet ska testas på lika villkor och det speciella med detta fall är också att tv-tittare kunnat följa eleverna i SVT-serien Klass 9A.
 
Stavros Louca har varit en av de handplockade, erkänt skickliga, pedagoger som gått in och stöttat eleverna och deras ordinarie lärare under en period.

Mikaelskolans rektor Elisabeth Brynje Starfelt beslutade efter det att Aftonbladet och Nerikes Allehanda skrivit om misstankarna att eleverna ska skriva ett ersättande prov.
 
Detta för att eleverna inte ska anklagas för att ha blivit särbehandlade.
DSB den 12 maj 2011

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2011-06-01 09:54

Örebro kommun har utrett handhavandet och kommit fram till att Mikaelskolan inte fuskade med sina nationella prov.

Slutsatsen är att proven låg inlåsta i ett utrymme som bara rektor hade nyckel till.

Rektor och en lärare öppnade kuverten dagen före provet i enlighet med reglerna.

Örebro kommun lämnar nu över resten av utredningen till Skolinspektionen.DSB den 1 juni 2011
SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se