användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 15 augusti 2009 18:16

Källa: Fredrik Persson/Scanpix

Mona Sahlin - Lagstifta för att uppnå jämställdhet

I sitt sommartal på Marcusplatsen i Nacka i dag uppmanar Mona Sahlin Ferdrik Reinfeldt att göra jämställdhet till en valfråga. Omkring 300 -400 personer hade kommit för att lysnna på Mona Sahlin på hemmaplan. Thomas Bodström, också han Nackabo, fanns på plats, det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Nalin Pekgul, LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin och Helle Klein. Det var inte bara Nackaborna som svek henne i går, saknades gjorde också Ibrahim Baylan, Carin Jämtin och Tomas Östros. Inte ens Jonas Gardells närvaro som publikvärmare eller hoppborg, fiskdamm och sockervadd kunde ändra på detta. Nackaborna tillhör just den medelklass som Mona Sahlin behöver för att vinna riksdagsvalet 2010. I det förra riksdagsvalet röstade knappt två av tio i Nacka på Socialdemokraterna. 

Mona Sahlin anklagade den borgerliga regeringen för att ha underblåst en försämring av jämställdheten i Sverige under sin tid vid makten. Hon kräver nu lagstiftning för att uppnå bättre jämställdhet i Sverige, män ser inte de kompetenta kvinnorna. Vi måste ändra Aktiebolagslagen så att 40 procent av vardera könet är representerat i de stora bolagslagens styrelser. Sahlin vill låna Norges könskvotering i styrelser, kan Norge så kan också Sverige. Det blir en lag om könskvotering till de stora bolagens styrelser om Socialdemokraterna tar makten efter valet 2010, säger Mona Sahlin.
 
Hon sade också att den kan bli en lagstiftning om rätt till heltidsarbete om den rödgröna alliansen tar makten. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för både kvinnor och män.

Mona Sahlin betonade också att socialdemokraterna tänker ta strid för välfärden, för den som arbetar i välfärden och välfärdens resurser. Vill du värna välfärden eller är du för att låna till skattesänkningar? Hon vill  uppenbarligen inte förbjuda vinst i lag.
 
Lön och pension ska beskattas lika, sade hon och utlovade skattesänkningar åt pensionärena. Hon vände sig också mot att det är möjligt att göra vinst på att bedriva privat vård och privata skolor med offentliga medel. Om vi vinner valet ska vi införa tydliga kvalitetskrav för både vård och skola, sade hon. 

Vi måste utjämna orättvisorna, kvinnor tjänar mindre än  män, just därför att de är kvinnor.

Det var anmärkningsvärt att hon inte tog upp den ekonomiska krisen och arbetslösheten.

Sammanfattningsvis kom hon med följande nygamla vallöften som ska genomföras om hon blir statsminister 2010.

- Rätt till heltid, en viktig fråga för många deltidsarbetande kvinnor. Om parterna inte kommer överens väntar lagstiftning.

- Underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs, med hur mycket kunde Sahlin inte säga, men nämnde 100 kronor som var partiets förslaget i förra budgetmotionen.

- En målsättning är att föräldrarförsäkringen ska delas lika. LO:s förslag om en tredelning, kan vara ett steg i rätt riktning och debatten fortsätter på partiets kongress i höst.

- Aktiebolagslagen måste skrivas om så att minst 40 procent av vardera könet är representerat i företagens styrelser.

- Sahlin utlovade också att arbeta för att kvinnolönerna i offentlig sektor höjs men ville inte i likhet med Vänsterpartiet öronmärka några statliga medel för detta i nuläget. 

I den senaste Sifo-undersökningen för juni ser det ut som om Socialdemokraterna och Miljöpartiet ligger bäst till hos de kvinnliga väljarna. Det var bara Moderaterna och Folkpartiet som inte hade ettt kvinnoöverskott i sina väljarsympatier. Vi får se vad som framkommer på Moderaternas stämma om två veckor i detta avseende.
 
I Sifos mätning i juni får de rödgröna 50 procent av kvinnornas väljarsympatier mot 44,4 av männens. Motsvarande siffror för de borgerliga är 46,2 respektive 46,4 procent.

Förmodligen är det så att de rödgröna ser just jämställdheten som en svag länk hos de borgerliga. Jämställdhet, ensamstående mammor och fattigpensionärer är den målgrupp de rödgröna siktar in sig på.

Frågan är om bidrag och hot om lagstiftning går hem hos väljarna. Vill de ha tillbaka dessa bidragsfrämjarpartier?


DSB den 15 augusti 2009 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-08-16 10:11

Jag uppgav ett spontant glädjetjut när jag hörde Mona Sahlins tal i Nacka. Det kom när hon talade om barnen som lever i fattigdom i Sverige. Äntligen en politiker som också säger något om den svenska misären.
Även om jag inte kunde spåra några lösningar i talet så synliggjorde hon de utsatta barnen. Det är alltid en början.
Visst talade Mona Sahlin om en bättre välfärd. Om skola, barn-omsorg och betydelsen av den offentliga sektorn för kvinnor och för jämställdhet. "Inget har så dramatiskt ökat kvinnors frihet som utbyggnaden av välfärden. Inget kan så dramatiskt ta bort den friheten igen som välfärdens reträtt", slog hon fast.
Det är med andra ord klassisk socialdemokratisk retorik, men för att vinna trovärdighet krävs det betydligt mer. Det gäller att se verkligheten.
Kvinnorna fick jobb inom den offentliga sektorn, men de blev statliga pigor. Kommunals kvinnor har i alla år stått längst ner på klasstrappan. De har låga löner och utslitande jobb. Det är inte jämställdhet och det är heller inget att vara stolt över som sosse.
Det är tjänstesektorn som skapar både jobb och tillväxt numera och klassiska lågavlönade kvinnoyrken måste uppvärderas. Det måste Mona Sahlin fundera på.
Fattigdomen bland ensamstående föräldrar löser vi heller inte med mer underhållsstöd. Det skapar bara nya regler och ett ännu större beroende hos de utsatta av tjänstemän och byråkrati. Vi måste komma ifrån välfärdssystemens fängelse. De borde Mona Sahlin också fundera över.

Hon hade så mycket vackra ord i sitt tal, lika lön för lika arbete, bort med ofrivillig deltidsarbetslöshet, utbildning och delat ansvar för barnen.
Det är lätt att instämma i parollerna, men hur ska det gå till och vad betyder det egentligen?
Det räcker inte med att höja skatterna, eftersom skattepengarna försvinner i ett stort svart hål och till stor del slukas av den byråkratiska överbyggnaden. Det krävs nytänkande i politiken.

Det är inte längre bara Alliansen som är motståndare. Vore det så skulle en valseger vara lite enklare.
Men nya partier har kommit in på banan. Piratpartiet lockar ungdomar med sin kamp för demokrati, inflytande och integritet på nätet. Sverigedemokraterna vågar tala om de besvärliga frågorna och uppmuntrar fördomar och populism.
Det möter Socialdemokraterna med att låtsas som om Sverigedemokraterna inte finns.
I nästan varje kommun finns ett uppstickarparti som har tröttnat på ett trött partietablissemang oavsett färg.
Lägg till den självständiga, kritiskt tänkande människan som kräver mer av politikerna.
Mona Sahlin är en duktig talare, men hon måste också se att dagens samhälle kräver nya lösningar. Det krävs mer än att bara byta regering!
 
Lotta Gröning


Inlägget ändrat 16 augusti 2009 10:18

Svara

dan 2009-08-16 10:17

Man kan anklaga Mona Sahlin för mycket, men inte för att vara taktiker. I alla undersökningar om förtroende har Mona Sahlin rasat mot den nedre halvan. Hon ligger efter inte bara Fredrik Reinfeldt utan också miljöpartiets Maria Wetterstrand.
Mona Sahlin är det som statsvetaren Sören Holmberg brukar kalla ett sänke, en partiledare som drar sitt parti nedåt. Väljarna gillar alltså partiet mer än dess partiledare. Speciellt är det arga äldre män med bakgrund i fackföreningsrörelsen, av vilka många har varit socialdemokrater hela sina liv, som inte står ut med Monas mesande. De säger att de tänker ligga hemma istället för att rösta, eller om de är riktigt arga säger de sig kunna rösta på Sverigedemokraterna. De arga unga männen säger att de tänker rösta på Piratpartiet. Gemensamt för dessa män, som delvis tidigare kunnat beskrivas som ryggraden i socialdemokratin, är att de tycker att allt snack om jämställdhet och kvinnor i styrelser, kvoterade föräldraledigheter, och ensamstående mammor inte är så intressant. De tycker att pengar, jobb, teknik och lite klasskampsretorik är viktigt.
Mona Sahlins sommartal i Nacka handlade om jämställdhet, barn och offentlig sektor. Sahlin flörtar inte direkt med sina kritiker. Hon säger vad hon tycker. Och kanske ska hon ha en eloge för det modet eller den dumdristigheten.

Men även om man nu gillar jämställdhet och delar Sahlins åsikt att kvinnor i offentlig sektor har provocerande låga löner, sade partiledaren ingenting om hur detta ska förändras. Den offentliga kvinnofällan är skapad av socialdemokratin. Det är Mona Sahlin som tillsammans med tidigare socialdemokratiska politiker har byggt ett system som gjort att typiska kvinnoyrken hamnat i offentlig regi där lönerna är låga och där arbetsgivaren kunnat behandla sina anställda lite hur som helst. Det paradoxala är att förändringar som faktiskt skulle kunna driva upp lönerna och skapa efterfrågan på duktiga kvinnliga sjuksystrar, vårdbiträden, barnskötare och lärare - nämligen privata vinstdrivande sjukhus, vårdinrättningar, daghem och skolor, har socialdemokratin mycket svårt för; även om Sahlin inte vill införa förbud tror hon inte på det.
Mona Sahlin låtsas att det är några månaders kvoterad föräldraförsäkring som avgör lönen. Så enkelt är det inte.

Så länge duktiga kvinnor är utlämnade åt en arbetsgivare och luras att tro att det är en stor offentlig sektor som är kvinnans räddning kommer kvinnolönerna att vara lägre.
För att verkligen göra upp med många svenska kvinnors lott, att vara kommunens illa betalda piga, krävs en mindre politisk revolution.
Det Mona Sahlin utlovade i sitt tal i går var motsatsen till revolutionen: mer av den politik som har lett till dagens situation.

 
Marie Söderqvist
 

Svara

dan 2009-08-18 12:09

I söndagens valtal i Nacka lanserade Mona Sahlin det nygamla förslaget att kvotera föräldraförsäkringen.

Enligt en demoskopundersökning för några år sedan är åtta av tio svenskar emot kvoterad föräldraförsäkring. Vill Socialdemokraterna bara få uppmärksamhet utan ett betydande röstantal som följd?

Det är förmodligen inte helt säkert att planen håller hela vägen fram till en rödgrön valseger. Men man vet förstås aldrig.

DSB den 18 augusti 2009
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se