användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 06 november 2011 15:52

Svalt intresse för lärarutbildningar

Intresset för de nya lärarutbildningarna är fortsatt svalt.

Antalet förstahandssökande till vårens programstarter har gått ned med 4 procent jämfört med förra året, visar en sammanställning.

Men läget skiftar mellan lärosätena och medan Linnéuniversitetet och högskolorna i Malmö och Kristianstad har ett väsentligt större söktryck i år minskar det drastiskt vid bland annat Umeå universitet.

Generellt är förskollärarutbildningen mest eftersökt.

Från och med detta läsår ges fyra olika lärarutbildningar: förskol-, grund-, ämnes- och yrkeslärare.

Grundlärarutbildningen är uppdelad på inriktningarna fritidshem, förskoleklass, klass 1-3 samt klass 4-6.

Ämneslärarutbildningen är uppdelad på klass 7-9 och gymnasiet.

Samtliga högskolor och universitet fick ansöka om examensrätt för önskade lärarutbildningar.

Ett ganska stort antal fick avslag på sin första ansökan och fick sin andra ansökan godkänd för sent för att kunna starta denna höst.
DSB den 6 november 2011

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se