användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 17 september 2009 08:55

Källa: approximationer.se

FN dömer ut planerna för Stadsbiblioteket

Icomos, Unescos expertorgan för kulturmiljöfrågor, vädjar till Stockholms politiker att stoppa planerna på rivning och tillbyggnad vid Stockholms stadsbibliotek.

Skulle projektet genomföras visar detta att Sverige inte förmår att leva upp till sina åtaganden att skydda sitt kulturarv, enligt Icomos.


Stadsbiblioteket från Sveavägen
Källa: Scanpix
 
I ett brev som skickats till Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) beskrivs stadsbiblioteket som en "exceptionell byggnad", "ett internationellt hyllat landmärke". Bakom brevet står också arkitekternas världsorganisation, UAI, och den internationella specialorganisationen för modernismens kulturarv, Docomomo.

Icomos är en tvärvetenskaplig organisation knuten till FN-organet Unesco och varnar för att Stockholm är på väg att förstöra en miljö som är ett viktigt kulturarv "för både Sverige och världen".

Icomo drar igång en kampanj för Stockholms stadsbibliotek, genom att utfärda en så kallad "heritage alert" och kontakta ansvariga politiker och tjänstemän i Stockholm. Det är första gången som Icomos höjer rösten mot ett land i Skandinavien.

Icomos engagerar sig bara i ärenden som är av internationell dignitet och Stockholms stadsbibliotek har värderats av tre sakkunniga på olika kontinenter, experter från USA, Australien och Sydafrika. Det är deras granskning som fått Icomos att agera och besluta om sin kampanj för stadsbiblioteket.

Arkitekten Gunnar Asplund har ritat stadsbiblioteket som stod färdigt 1928 och brukar beskrivas som ett allkonstverk, omsorgsfullt infogat i en helhetsmiljö med parklandskap och annex.

År 2006 utlystes en arkitekttävling om en stor tillbyggnad av biblioteket och bland politiker fanns förväntningar på ett spektakulärt nytillskott. Det vinnande förslaget, Delphinium, innebär att en hög glasbyggnad ska placeras bakom Asplunds bibliotek samtidigt som de befintliga biblioteksannexen rivs.Vinnarförslaget har utsatts för hård kritik och kostnaderna har skenat iväg och genomgår nu en ekonomisk granskning inom Stockholms stad.

Det är framför allt storleken på byggnaden som fått Icomos att reagera. Stockholms stadsbibliotek och de tre annexen bildar en enhet som förenas av Spelbomskans Torg med sitt rutnät, som därmed förstärker huvudbyggnaden. En genomtänkt och intakt helhetsmiljö riskerar att spolieras och att fallet är av en ovanlig karaktär.

Finasborgarrådet Sten Nordin hänvisar frågor om biblioteket till kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) som säger att Icomos synpunkter inte förändrar något. De argument som framförs är på inte sätt nya, tillägger hon. Stadens tjänstemän har redan tagit ställning till både arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga perspektiv när det gäller byggnaden.

Icomos, Docomomo och UAI erbjuder nu Stockholms stad rådgivning i frågan om hur stadens berömda bibliotek ska hanteras.

För Madeleine Sjöstedt är det viktigt att det förslag som vann arkitekttävlingen 2007 blir verklighet. Som politiker kan hon inte leka med skattemedel eller med alla de arkitekter som investerat tid och pengar i tävlingen.

Det är uppenbart att det handlar om något helt annat nämligen prestige och okunskap samt politikernas önskan att bygga spektakulära byggnader till minne av sig själva. Erkänna att de begått ett stort misstag finns inte i deras värld. Det krävs att beställaren, Stockholms stad, vet vad den håller på med, vilket inte tycks vara fallet.

Tankarna går till Hjalmar Mehr "Stålmusen" under 1960-talets rivningsraseri, som nu är tillbaka.

Stockholm har nu hamnat i samma sällskap som talibanerna som sprängde Buddastatyerna i Bamyandalen. 

DSB den 17 september 2009Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-10-04 16:36

Två år efter tävlingen om ett nytt stadsbibliotek för Stockholm blir det alltmer osäkert om det vinnande förslaget Delphinium av Heike Hanada kommer att genomföras. Senast har FN-organet Icomos uttalat sig mot projektet och frågan är om det inte var feltänkt redan från början med en tillbyggnad på platsen.

Ett nytt bibliotek vid Slussen har diskuterats, men det skulle bli tekniskt komplicerat och är knappast aktuellt längre. En lösning vore möjligen på Norra stationsområdet i närheten av den planerade tunnelbanestationen och när spårområdet däckats över finns det gott om mark där ett bibliotek skulle kunna bli en märkesbyggnad för den nya stadsdelen.

Den som tar sig en närmare titt på hur byggnaderna kring det nuvarande stadsbiblioteket utnyttjas blir förvånad. Töm lokalerna som i dag drivs av 7-eleven, Svanströms, Mac Donalds med flera så blir det gott om yta för läsplatser åt studenter med tillhörande kafé vilket skulle ge hyresintäkter. Bygg sedan om lokalerna i de tre annexen och anpassa dessa till dagens aktivitetskrav.

DSB den 4 oktober 2009 

Svara

dan 2009-10-08 11:15

Europa nostra, Europas ledande organisation för bevarande av vårt gemensamma kulturarv, kräver i en skrivelse till Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M), att "stoppa planerna på Stockholms stadsbiblioteks utbyggnad".

Detta har tidigare även Icomos, en tvärvetenskaplig organisation knuten till FN-organet Unesco, påpekat.

Europa nostra menar att Gunnar Asplunds byggnad från 1928 är att likna vid en arkitektonisk ikon av internationell dignitet och som därför bör bevaras i befintligt skick.

Trots detta säger kulturborgarrådet att beslutet står fast att bygga biblioteket och riva annexen och hon hänvisar till att stadens tjänstemänt redan utrett detta.

Våra obildade politiker i stadshuset har i alla fall inte tappat självförtroendet. Sturska så det förslår.

 
DSB den 8 oktober 2009
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se