användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 05 december 2011 08:44

63 miljoner resulterade i 195 ungdomsjobb

Ungdomsprojektet Upp i Göteborg som skulle ge sysselsättning till 4 200 arbetslösa ungdomar har resulterat i 195 jobb.

2009 beslutade kommunens politiker att bevilja Upp-projektet 63 miljoner kronor under en treårsperiod.

Budgeten har inte bantats trots att målsättningen missat grovt, enligt Göteborgs-Posten.
 
I dagsläget är 900 färre ungdomar öppet arbetslösa i Göteborg, men huvudorsaken anses ha sin bakgrund i det förbättrade läget på arbetsmarknaden.

Bland de 195 projektdeltagarna som trots allt har satts i syssel-sättning finns även personer som har hoppat av insatser för att de har fått ett arbete eller påbörjat studier.

I GP:s granskning av Upp framträder påhittade personer och miljoner kronor som gått till ingenting.

Kurt Kordelius, 71, från Farsta är en av hundratals falska deltagare i kommunens prestigeprojekt Upp.

Han har aldrig varit arbetslös och har alltid bott i Stockholm, men trots det finns hans namn i deltagarförteckningen till Göteborgs-projektet "Upp" för arbetslösa ungdomar.

Enligt GP:s granskning finns det registrerade deltagare i Upp-projektet som är 40, 50 och 70 år.

Här finns även människor som uppger att de aldrig hört talas om projektet och som än mindre vare sig ingår i målgruppen eller är arbetssökande.

De arbetslösas pengar gick också till en trerätters middag för 19 personer, med öl och vin, på Grand Hotel Marstrand.

Det är inte enda gången skattemedel hanterats tvivelaktigt i kommunens största ungdomsprojekt, Upp. 

Läs hela berättelsen i GP om alkoholinköp och odokumenterade gåvor för tusentals kronor.

ESF-rådet inleder en egen granskning av Göteborgs största ungdomsprojekt Upp, efter GP:s avslöjande av bland annat omfattande deltagarfiffel.

Fakta

2009 fick Upp-projektet sammanlagt 63 miljoner kronor för att skapa sysselsättning för ungdomar i åldrarna 16-24 år i Göteborgs-regionen.

40 miljoner bestod av kommunala bidgrag medan 23 miljoner kom från ESF, den europeiska socialfonden.

Projektet initierades under sommaren 2009 av stadssekreteraren Anders Nilsson (S) för att parera de varsel som drabbat staden under våren samma år.

Målsättningen med ungdomsprojektet var att fånga upp de ungdomar som inte  utnyttjade de traditionella arbetsmarknads-åtgärderna och ledordet här var "frivillighet".

- Vi ville vägleda individen utifrån egna drömmar och ambitioner, bearbeta dessa tankar så att man hamnade på något realistiskt mål, arbete eller utbildning, säger Anders Nilsson till GP.

Allt är möjligt i regeringen Reinfeldts arbetslinje.

 


DSB den 5 december 2011

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2011-12-10 05:31

Det misslyckade kommunala projektet Upp, mot ungdomsarbetslöshet i Göteborg, kommer att utredas av polisen.

- Det finns anledning anta att brott har förövats, säger polisområdeschef Lars Klevensparr till GP.

Misstankarna gäller i första hand osant intygande, i form av förfalskade deltagarlistor, men det kan också bli tal om bedrägeri.

En anmälan har upprättats av polisen på eget initiativ.


DSB den 10 december 2011

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se