användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 20 december 2011 11:53

Var tredje elev saknar slutbetyg

Var tredje elev, 31 procent, saknar slutbetyg efter tre år på gymnasieskolan.

Skolverkets statistik visar också att det råder stora skillnader beroende på föräldrarnas utbildningsnivå.

Bland de högutbildades barn har så hög andel som 78 procent ett slutbetyg efter tre år.

Medan elever till lågutbildade, motsvarande grundskola, är andelen så låg som 45 procent.


Snittbetyget för dem som i våras lämnade gymnasieskolan var 14,1.

TT

DSB den 20 december 2011

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

hesdorf 2011-12-26 15:03

Här ser vi resultatet av (S) "flumskola"
Oavsett vad oppositonen hävdar så är detta ett resultat av den "skola" som (S) & (i viss mån) (Vp) införde under sin tid i regeringsställning.
Att som opposition nu hävdar att detta skulle vara alliansens fel faller ju på sin egen orimilighet.
Så vitt jag förstår så har alliansen bara suttit i regeringsställning under de senaste 5-6 åren.
M.a.o: så har de barn som nu gått i en skola som skapades av alliansen inte nått upp till mer än förskola samt 1.e klass.
Så att utvärdera och kritisera/skylla på alliansen för detta tyder på total okunskap från oppositionens sida.
(S) införde en "skola" där våra barn sutter med sina mobiltelefoner samt över huvd taget uppför sig på alla tänkbara och otänkbara (ouppfostrade) sätt under lektionerna i stället för att ta del av den läroplan som faststlldes av skolverket.
Enl. LRF så använder en lärare endast c:a 5% av sin effektiva arbetstid till att föra kunnskap vidare resten av en lärares arbetstid går åt till att "leka föräldrar" och utföra den "uppfostran" som egentligen åligger en föräldrer.
Under (S) tid i regeringsställning så gick (S) från en ytlighet till en annan utan att utvärdera vad dessa beslut leddde till och då ev. "ta ett steg tillbaka" och "göra om och göra rätt"
(S) förbjöd tex. "skolagan" och i stället för att tillåta "lite" reprimader om en elev missköter sig så blev all aga, så väl psykisk som fysisk, total förbjuden (detta gäller både lärare så völ som föräldrar)
Ett "barn" av i dag är mycket väl medvetna om vad lagen säger i detta tillfälle och är deffenetivt inte främmande för att utnytja denna kunnskap för egen vinnings skull.
Ett barn skall vara i skolan för att lära sig och en lärare skall vara på sin arbetsplats för att föra kunnskap vidare och INTE "leka" förälder.
Men, som sagt: Att var 3:e elev saknar slutbetyg i dagsläget är INTE alliansenses fel utan detta kan enbart skyllas på den tidigare flumpolitik som (S) genomförde under sin tid i regeringsställning.
Dessutom så skrotade (S) (med "hjälp" av LO) ett mycket väl fungrande lärlingssytem som, i sin tur, har lett till en undomsarbetslöshet som endast Spanien kan sammanliknas med i statestiken (även Spanien sskrotade sitt lärlingsssytem i samma veva som Sverige gjorde detta)
ERGO: Ungdomsarbetslösheten är störst i de Europeiska länder som har skrotat sina lärlingssytem (Spanien & Sverige)
Dessutom så räknar oppositionen även in de studerande som arbetslösa när de argumenterarr i riksdagen och i media vilket inte är kutym när man skall beräkna arbetslöshetsstatestik.
Bengt Hesdorf

Svara

dan 2011-12-26 22:45

Det började med Socialdemokraterna (S) och regeringen fortsätter indirekt på samma linje genom sin massinvandringspolitik.

Inställningen att ingen skola får vara bättre än någon annan, eftersom det inte är likvärdigt, är helt oförenligt med tanken på dynamik och pedagogisk förnyelse, skriver Hans Bergström på DN Ledare Signerat 15/12 2010.

Är det fel att skapa en extra bra skola?

Betygsreformen i mitten på 1990-talet förbjöd skolor att ge skrivna omdömen före våren i åttan och därmed lämnades brister utan upptäckt och åtgärd år efter år.

Den utomeuropeiska invandringen har flerdubblats under dessa år och antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21 000 i snitt under 1980-talet till drygt 59 000 under 2000-talet.

Under de senaste fem åren hamnar siffran på snittet 76 000 individer.

Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unikt för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Irak och Somalia.

Resultaten för de svagast presterande eleverna har sänkts påtagligt mellan 2000 och 2009.

Ungdomar utan skolbakgrund, som varken kan svenska eller engelska, hamnar plötsligt i en svensk skola och hemma har de regelmässigt arbetslösa föräldrar.

Alla som känner verkligheten i svenska skolor vet de enorma problemen med att hantera denna situation, skriver Bergström.DSB den 26 december 2011


SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se