användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 29 december 2011 07:29

SFI kritiseras

Flera kommuner har problem att uppfylla kraven i etablerings-lagen att erbjuda nyanlända "flyktingar" tillgång till SFI-undervisning inom en månad, enligt Skolinspektionen.

Etableringslagen för nyanlända trädde i kraft för drygt ett år sedan och innebörden är att när "flyktingar" får uppehållstillstånd ska de snabbt lära sig svenska och börja jobba.

Enligt lagen ska de börja läsa svenska för invandrare på SFI inom en månad, men det fungerade inte i åtta av de granskade 39 kommunerna.

Enligt skollagen ska andra än nyanlända få börja på SFI inom tre månader, men det fungerade inte heller i åtta kommuner.

Tre av kommunerna brast på båda områdena, sammanlagt är det alltså 13 kommuner som får kritik för att inte klara en eller båda tidsgränserna.

Den underliggande bakgrunden kan vara att SFI har semesterstängt eller bara startar ett par gånger om året, samt att de studerandes barn inte kan erbjudas plats på förskola.

Kommunerna är skyldiga att se till att information snabbt når dem som har rätt att läsa SFI.
 
De ska förstå att det är en reell möjlighet och det är inte någonting man måste kämpa sig fram för att få information om.

Det är anmärkningsvärt vad viktigt det är att andra folkgrupper får sina rättigheter uppfyllda.

Det talas om krav, få, ska ha, kommunens skyldighet, inte kämpa sig till, signaler att det inte ställs några krav på de som får uppe-hållstillstånd.

Det är uppenbart att när det gäller denna grupp finns det hur mycket resurser som helst till skillnad från andra områden i samhället.

Det som rör andra folkgrupper än den egna får helt enkelt aldrig vara ett bekymmer även om det råkar vara det.
 
Då måste bekymrets rot av artighetsskäl förläggas hos den egna gruppens attityder, aldrig hos minoriteten.

Det kan vara rätt för att undvika splittring och att utsatta grupper känner sig ovälkomna, men det främjar inte en rimlig diskussion om samhällets förändring.
DSB den 29 december 2011

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se