användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 24 september 2009 04:33

De rödgröna river upp FRA vid valvinst

På torsdag är Mona Sahlin gäst i korseld, men redan nu svarar hon på frågor som läsarna vill ha svar på.

Utförsäljningen av allt mer offentliga angelägenheter inom vård och omsorg minskar på sikt politikers möjligheter att påverka dessa och om de rödgröna vinner valet sker inskränkningar i den så kallade fria etableringsrätten, där privata vårdbolag kan etablera sig för skattemedel. Vård måste ges efter behov och inte efter plånboken. Privata vårdgivare ska finnas men de måste ha samma krav på vårdkvalitet och innehåll som den offentliga vården. Det är skatten som ska stå för finansieringen och inte privata försäkringar.

Oppositionen vill höja skatten framför allt för de som har de höga inkomsterna, det gäller dem med förmögenheter och lön på över en miljon och de som bor i de riktigt stora dyra villorna i många av våra kranskommuner, inte minst i Stockholm. De kommer också att säga nej till delar av jobbskatteavdraget, hur mycket och hur det kommer att påverka, det få man se den 6 oktober när vi lägger vår budget. Krisen i välfärden är så stor att man inte nu kan säga nej till att höja skatterna.

Den rödgröna alliansen kommer att steg för steg återställa rätten till samma skatt för pensionärer som de som arbetar och anser att det är oanständigt att den som arbetat i hela sitt liv ska betala över 1 000 kronor mer i skatt.

Vi kommer att riva upp den nuvarande FRA-lagen om vi kommer i regeringsställning, säger Mona Sahlin. Vi har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnat ett gemensamt besked om FRA och att vi är missnöjda med regeringens förslag. Vi tycker att man ska göra om allt från början och ersätta den med en ny lag eftersom integritetsfrågorna måste bli starkare, de nuvarande är under all kritik.

När det gäller Ipred är det nödvändigt att finna en lösning på hur man garanterar att artister, låtskrivare och författare får möjlighet att få inkomster på sina alster. Överenskommelser mellan branscher och de som förfogar över nätet borde vara möjligt att uppnå och Spotify är ett exempel men här handlar det bara om musik och man måste också titta på andra områden som film.

Socialdemokratin är en frihetsrörelse som vet att om den delas av alla så blir den starkare och den vill använda politiken för att utjämna orättvisor och ojämlikheter mellan kvinnor och män, de som har jobb och de som inte har jobb, mellan Norrland och Stockholm och mycket annat. 

Det är uppenbart att Mona Sahlin har påverkats av postkommunisten Lars Ohly och tillsammans vill de återinföra "bidrags- och lurendrejarsverige", där man suger ut medborgarna med höga skatter under förevändning att det ska användas till att återställa välfärden. Man undrar vad det är för välfärd Sahlin talar om? Det handlar om att styra och bestämma över människors vardag, de ska inte tänka själva och det mesta ska ligga under statlig kontroll. Vill svenska folket verkligen ha ett sådant samhälle, jag vill inte det?

Nyligen presenterades i en krönika i SvD att Sverige hade den näst högsta marginalskatten men i praktiken har vi redan innan den danska sänkningen den allra högsta med 67,5 procent. Egenföretagare som själva hanterar sina skatter och avgifter kan se detta medan det är svårare för vanliga löntagare. I Danmark är socialavgifterna lägre än i Sverige, vilket ger en summa av skatt och avgifter på högst 62,3 procent, men vid årsskiftet sänks marginalskatten och kommer då som högst att ligga på 55,4 procent.

Avgifterna beräknas i procentandel av lönen, men för de förmåner som erbjuds, exempelvis sjukpenning, finns ett tak och ändå ska socialavgift betalas för hela inkomsten vilket är skrattretande. Belgien kommer efter Sverige med en högsta marginalskatt på 63 procent och Finland ligger på 61 procent, följt av Frankrike och Österrike på 60 procent.

Finansminister Anders Borg (M) skjuter frågan om värnskatten framför sig och Thomas Östros (S) vill i vanlig ordning se en höjd marginalskatt för höginkomsttagare, alltid mer, aldrig nog.

Om Danmark kan göra en stor skattereform, så borde det vara möjligt också i Sverige. 

Mona Sahlin tycks acceptera de tre första jobbskatteavdragen men inte det fjärde, vilket är förvånande eftersom den enligt S har negativa konsekvenser. Vid en jämförelse av den effektiva skattesatsen, hur stor del av förvärvsinkomsten som man de facto betalar i skatt, förvandlas de rödgrönas påståenden om ökade klyftor till ett skämt.

Med jobbavdraget betalar en person med inkomst på 20 000 kronor i månaden drygt 20 procent i effektiv skatt och utan avdraget skulle skatten bli dubbelt så hög, 40 procent. Motsvarande för inkomsttagare som tjänar 60 000 kronor per månad är skatten 40 procent med jobbavdrag och 50 utan. Problemet med progressionen i skattesystemet är inte att den är för låg, utan att den är för hög.

Värnskatten gav 2009 drygt 4 miljarder kronor till statskassan, men kräver mycket på marginalen för dem som tjänar mer än 45 000 kronor i månaden. 
 

DSB den 24 september 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-09-24 06:01

Det franska parlamentet gav på tisdagen den omarbetade lagen om fildelning sitt godkännande.

Förslaget har väckt uppmärksamhet över hela världen genom att det gör det möjligt att stänga av illegala fildelare från internet.

Konsumentgrupper motsatte sig förslaget men det hade stöd från musik- och filmindustrin.

I nuvarande form säger lagen att myndigheten kan utfärda två skarpa varningar till nätpirater, därefter hänskjuts frågan om att stänga av fildelaren till domstol.

Frankrike får därmed bland de strängaste lagstiftningarna i världen mot illegal nedladdning av filmer, musik och datorspel.

Lagen antogs med 258 röster för och 131 emot.

DSB den 24 september 2009

Svara

dan 2009-09-24 06:18

EU spenderar miljontals skattekronor på att utveckla övervakningssystem på internet. Det pågår två stora projekt vid namn Indect och Adabts, enligt Telegraph.

Indect går ut på att ta fram datorprogram som fungerar som "spioner" för att kontrollera och bearbeta information från webbplatser, diskussionsforum, servrar men även enskilda datorer. Syftet är att genomsöka nätet för att hitta avvikande beteenden och identifiera hotnivån.

Indectprojektet som inleddes i år har fått 110 miljoner kronor i skattepengar från EU-länderna och mer pengar ska satsas när EU kraftsamlar mot brottslighet och terrorism.

Ett särskilt EU-finansierat forskningsprojekt kallas Adabts som är förkortning för automatisk identifiering av onormalt beteende och hot på offentliga plaster. Projektet har fått drygt 30 miljoner kronor och har sin bas i Sverige. Det hela går ut på att utveckla system där man med kameraövervakning analyserar människors röster, rörelser och beteenden som verkar vara misstänksamma på offentliga platser.

Kritiken mot övervakningssystemen är hård och på många bloggar skriver kritiker att EU håller på att bli ett storebrorsamhälle i likhet med det George Orwells beskrev i sin bok ”1984.”
 
Enligt tankesmedjan Open Europe kan de här projekten leda till att känslig information, som en DNA-databas blir tillgänglig för polismyndigheterna. Dessa projekt skulle innebära en enorm integritetskränkning och medborgarna måste fråga sig om EU ska satsa deras skattepengar på sådant, säger Stephen Booth som har sammanställt en dokumentation om rättssystemet i EU.

Stephen Booth är oroad över att projekten kan komma att användas av SitCen som är EU:s central för övervakning av utrikes-och säkerhetsfrågor. SitCen inrättades ursprungligen för att övervaka och bedöma globala händelser och situationer 24 timmar om dygnet med fokus på potentiella krisområden, terrorism och massförstörelsevapen-spridning. Men sedan 2005 har lägescentralen använts för att dela terroristbekämpninsinformation.

Enligt kritiken håller SitCen på att utvecklas till Europas CIA.


DSB den 24 september 2009


  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se