användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 05 maj 2009 20:51
Apotek

Apotek

Källa: wordpress.com

Framtidens apotek


I november 2009
blir det fritt fram för livsmedelskedjorna att sälja receptfria läkemedel. Enligt socialminister Göran Hägglund kommer en 18-årsgräns på försäljningen att införas och produkterna ska inte få exponeras hur som helst i butiken utan förvaras åtskilt från andra varor och säljas bakom disk något som dagligvarubranschen inte gillar. De menar att detta innebär en diskriminering och om reglerna blir för snäva kan detta minska tillgängligheten och hänvisar till avregleringen av nikotinläkemedel som inte blev den succé som handeln räknat med.
Den totala försäljningen för hela handeln av receptfria läkemedel uppskattas till 3 miljarder kronor per år vilket inte är speciellt mycket.

Yrkesverksamma farmaceuter ser risker med försäljning av läkemedel i butik och förespråkar mot denna bakgrund små förpackningar och ett litet sortiment. När det gäller informationsgivningen kan det inte uteslutas att det kan bli fel om inte tillräcklig kunskap finns.

Försäljningen av apoteken sker via ett bolag kallat Omstruktureringsbolaget (Apoteket Omstrukturering AB, OAB, och ägs av socialdepartementet) och av de fortsatt statliga apoteken förs ca 200 över till ett nytt statligt bolag som kan ha enskilda entreprenörer som delägare. Svenska Farmacevtförbundet har etablerat en paraplyorganisation, Farmacevtföretagarna, för de som vill driva egna apotek.

850 personer har hittills anmält sitt intresse för att köpa något av de 200 apotek som säljs ut och intresset är störst bland apoteksanställda (80 %) och 60 procent kommer från kvinnor. En viktig faktor är hur de finansiella möjligheterna ser ut.


Från den 1 juli 2009
ska fler få möjlighet att äga och driva apotek men de flesta av dagens apotek blir kvar i statlig ägo.
Nya ägare måste garantera driften i de apotek de tar över. Högkostnadsskyddet blir kvar och apoteksombuden blir kvar åtminstone de tre första åren.

Oppositionens planer på att vid en valvinst förändra villkoren för det avreglerade apoteksmonopolet skrämmer dem som är på väg att starta egna apotek, hävdar alliansens företrädare i socialutskottet.
Socialdemokraternas socialpolitiska talesperson, tror att dessa signaler skrämmer de som ligger i startgroparna för att starta egna bolag. Den egnetliga orsaken till Socialdemokraternas hållning är att regeringen vill genomföra en reform som kostar 23 miljarder kronor och har inte ansträngt sig för att hitta en blocköverskridande överenskommelse i detta avseende. Socialdemokraterna har inte informerat om hur de vill förändra reformen och därför blir det intressant att se om deras motion som kommer i vår kommer att vara en återsocialisering. Enligt de borgerliga företrädarna strider en återföring av privata apotek till staten mot såväl grundlagen som internationella åtaganden.
Ylva Johansson bedömmer det som mindre troligt att det skulle bli aktuellt att köpa tillbaka några apotek men det är viktigt att tala om för de som ska investera att det blir stora förändringar vid en valseger. Vilka kommer de att presentera i god tid före valet. 

Fakta

Den 1 juli får andra än statliga Apoteket sälja läkemedel.

Vartannat apotek ska säljas till privata aktörer av vilka följande har visat sitt intresse:
- Alliance Boots
- Celesio
- Phoenix/Tamro
- Oriola KD

Apoteksmonopolet infördes under 1970-talet
och visade sig vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att hantera 
läkemedelsförsörjningen. Tidigare drevs apoteken av enskilda apotekare. Striden om monopolet startade 2002 då en aktör sålde nikotinersättningsmedel i en butik i Stockholm. Detta resulterade i en polisanmälan som Tingsrätten skickade vidare till EG-domstolen som våren 2005 beslutade att monopolet kunde vara kvar men ställde krav på bättre tillgänglighet.
Regeringen tillsatte en utredning för att kontrollera hur bra monopolet fungerade utifrån ett EG-rättsligt perspektiv. Hösten 2006 lovade alliansen att apoteksmonopolet skulle skrotas under mandatperioden.

DSB mars 2009
___________________________________I dag den 5 maj 2009 kom beskedet att 466 av 946 apotek ska säljas till stora och medelstora köpare och 150 apotek ska föras över till ett statligt ägt småföretagsbolag för att sedan erbjudas till småföretagare. 330 apotek blir kvar i statlig regi. De 446 apoteken som kommer att säljas till större köpare delas in i åtta grupper i storleksordningen 10 till 200 apotek. Bland intressenterna finns svenska och utländska företag inom bl.a. apoteksbranschen samt riskkapitalbolag. 
Det finns också möjlighet att starta ett eget nytt apotek om så önskas

DSB den 05 maj 2009

____________________________________

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-09-02 10:57

Frågan om apoteksmonopolet har varit en riktig långkörare. Striden om monopolet inleddes 2002 efter att vd:n för bolaget Bringwell sålt nikotinersättningsläkemedel i en Stockholmsbutik. Han polisanmäldes och fallet togs upp i tingsrätten, vilken skickade fallet vidare till EG-domstolen. Våren 2005 beslutade EG-domstolen att tillåta det svenska monopolet om tillgängligheten på läkemedel förbättrades. Nya apotek öppnades och den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning för att kontrollera hur bra monopolet fungerar ur ett EG-rättsligt perspektiv. När Alliansen kom till makten hösten 2006 lovade de att apoteksmonopolet skulle avskaffas under deras mandatperiod. De tillsatte en ny utredning som presenterades under 2008 och mötte skarp kritik från oppositionen.

Sverige är det land i Europa som har haft ett apoteksmonopol längst, men i andra länder förekommer ändå regleringar av marknaden. 1 juli i år upphörde Apotekets monopol efter ett beslut i riksdagen den 29 april. Monopolet har funnits sedan 1971.

Det finns 946 apotek i dag, varav 616 ska säljas i höst. 466 apotek är indelade i åtta apotekskluster och dessa kommer att säljas till medelstora och stora köpare. 200 respektive 170 apotek innehåller de två största klustren, de sex mindre 1-20 apotek. Köparen av det största får köpa två små och köper man bara små får man köpa max tre. 150 apotek ytterligare ska säljas till småföretagare. Varje entreprenör är majoritetsägare men staten bistår med inköp, logistik och it. 330 apotek kommer att leva kvar i Apoteket AB:s regi.

1 710 miljoner kronor omsatte Apoteket AB 2008 och nettoresultatet var 711 miljoner kronor.

DSB den 2 september 2009  
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se