användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 03 februari 2009 09:13
Moskva universitet

Moskva universitet

Källa: okänt

Campus

Moskvas universitet är ett av världens största campusområden.

Campus är ett universitets- eller högskoleområde dit ett universitets eller en högskolas verksamhet samlats helt eller delvis. Det är oftast underförstått att campus omfattar studentbostäder, dock inte så ofta i Sverige, där studentbostäder i de flesta fall placerats separat, om än ofta inom relativt kort avstånd från campuset. Det enda riktiga campuset i traditionell form i Sverige där samtliga undervisningslokaler är samlade samt en större del av studenterna bor i direkt anslutning till dessa är  Växjö universitet. En stor del av den högre utbildningen i Sverige ges numera vid universitet eller högskolor som samlat merparten av sin verksamhet till campus. Det tydligaste undantaget är Göteborgs universitet, Lunds universitet (förutom Lunds tekniska högskola) och Uppsala universitet.
Det finns dock tendenser till ökad "campusifiering" även vid dessa universitet där mycket av utbildningen i dag äger rum i områden med campuskaraktär. Till de äldsta campusen i Sverige hör SLU vid Ultuna i Uppsala, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm samt Chalmers tekniska högskola Göteborg. 


KTH, Stockholm

   
Chalmers, Göteborg

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-02-03 09:24

Hanna Hallin som är ordförande för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, en samarbets- och intresseorganisation för ungdomsorganisationer.

Svara

dan 2009-02-03 09:59

Hanna Hallin ordförande för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, en samarbets- och intresseorganisation för ungdomsorganisationer att hon saknar unga i medierna. "Jag skulle önska att unga fick utrymme att reflektera över viktiga frågor i medierna, inte bara ha åsikter om kläder och smink. Själv har hon koll på vad som händer genom att läsa dagstidningar och uppdatera sig via nätet och följer samhällsdebatten både i Sverige och utomlands. Hennes fokus är ungdomar och ungas frågor. Hon har särskilt fokus på pressmeddelanden från regeringen som rör integration och jämställdhet. På sin ordförandeblogg (www.lsu.se) som är jobbrelaterad och handlar om ungas organisering och engagemang utbyter hon sina tankar.
I medierna saknar hon ofta förmågan att koppla ihop en fråga med en annan. Att koppla ihop klimatkrisen med finanskrisen, matkris med energikris. Hon saknar de ögonöppnande reportagen i svenska medier som hon däremot oftare hittar i engelsk eller amerikansk press. Hon saknar de unga i medierna som ofta framställs som schabloniserat stökiga och trotsiga. Då blir det overkligt och svårt att förstå vad som händer. Vad som inte framgår av artikeln i SvD (mina medievanor) är varför det är så här samt förslag till åtgärder.
www.politico.se erbjuder  ungdomar och andra som vill göra sig hörda att utforma morgondagens nyhetssajt. Du som har en bakgrund inom någon av de rubricerade kategorierna eller känner starkt för att påverka kan registrera dig som skribent och får då möjlighet att skriva artiklar inom just ditt intresseområde. Politico.se avser inte att mata läsarna med nyheter utan filosofin går ut på att det är du som skall vara med och påverka.
Kategorin "campus" vänder sig till studenter och andra och ges här en unik möjlighet att utforma denna eller någon av de andra kategorierna.

Chefredaktören Politico SE 
 


SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se