användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 07 februari 2012 08:40

Reinfeldt föreslår höjd pensionsålder

I en intervju för Dagens Nyheter säger Fredrik Reinfeldt (M) att han kan tänka sig en pensionsålder upp till 75 år.

Dett är nödvändigt för att pensionen ska ge den standard som med-borgarna förväntar sig.

För att vissa yrkesgrupper ska klara detta kan det bli aktuellt att byta karriär och statsministern öppnar därför möjligheten till att få studiestöd även efter 54 år.

Han menar att människor måste vara beredda att försörja sig själva betydligt längre upp i åren än i dag.

- Pensionssystemet är inte ett trolleri, en välfärdsambition som bygger på stor omfördelning och i grunden på människors eget arbete.
 
Om vi tror att vi kan leva allt längre och korta ner vårt arbetsliv, då kommer pensionen att bli lägre. 

En berättigad fråga är då om vi är beredda att ställa upp på detta.

Man kan undra vad som är den egentliga anledningen till att svenskarna nu måste arbeta längre för att klara välfärden, som det heter.

Utslitna riskerar lägre pension.

svt.se/2.22620/1.2701148/utslitna_riskerar_lagre_pension

Svenskarna jobbar redan längst i EU, enligt ny statistik.

www.politico.se/artikel/4244/svenskar-jobbar-l%C3%A4ngst-i-eu/

Politiker kan förlora jobbet men inte lönen.

www.politico.se/artikel/311/politiker-kan-f%C3%B6rlora-jobbet-men-inte-l%C3%B6nen/

I dag är det omkring 100 000 ungdomar mellan 16-24 år som varken studerar eller arbetar och de väntas bli fler med den nya gymnasiereformen.

De har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden eftersom många saknar fullgjord gymnasieutbildning och varje år hoppar 15 000 (10 %) elever av gymnasiet.

Stiftelsen Den Nya Välfärden presenterade 2010 Arbetslöshetens rätta ansikte.

Av den framkom att den verkliga arbetslösheten i Sverige då låg på 17,2 procent, dubbelt så mycket som den officiella siffran på 8,3 procent.

Det motsvarar 830 000 personer som befinner sig i någon form av utanförskap.

Innan alliansen tog över var den verkliga arbetslösheten 16,3 procent, mot oficiella 5 procent och rapporten från Den Nya Välfärden fick en enorm genomslagskraft inför riksdagsvalet 2006.

Fyra av tio ungdomar, 15-24 år, eller 42,5 (28 %) procent och en av tre utrikes födda, 20-64 år, eller 30 (15,8 %) procent är arbetslösa.

(..) öppet arbetslösa där siffran varierar beroende på vem som presentar den och den högre siffran är öppen och dold arbetslöshet. 

Den utomeuropeiska invandringen har flerdubblats och antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21 000 i snitt under 1980-talet till drygt 59 000 under 2000-talet.

Under de senaste fem åren hamnar siffran på snittet 76 000 individer.

Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unikt för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Afghanistan, Irak och Somalia.

Många av dessa hamnar i utanförskap och livslång försörjning genom välfärdssystemet.
 
På 1970-talet inrättades en ny sektor med försörjningsmöjligheter för arbetslösa kallad Utanförskapet som eskalerade rekordsnabbt från 700 000 personer 1990 till 1,1 miljoner 2005, förmodligen fler.

Anledningen till detta antagande är att det finns ett dolt utanförskap i form av ungdomar som studerar i stället för att söka jobb och som finns under annan statistikgrupp.

Utanförskapssektorn är en slags sysselsättningens restpost, en försörjningsinrättning som uppstått för att den privata och offentliga sektorn stagnerar.

Under 2010 fyllde 125 000 svenskar 65 år, ett överlägset nytt rekord och så fortsätter det fram till 2014, med totalt 625 000 personer som uppnår pensionsålder.

Det är rekordkullarna efter andra världskriget, födda mellan 1945-1949, som tackar för sig på arbetsmarknaden, skrev DI den 31/03 2010.

Många av jobben ersätts inte.

Pensionsavgångarna sker i stor utsträckning inom områden där det råder övertalighet och många tjänster rationaliseras i stället bort, enligt Roger Vilhelmsson, nationalekonom på Arbetsgivarverket, till DI.

Arbetslösheten har ökat stadigt i Sverige sedan en lång tid tillbaka, särskilt bland ungdomar.

- Nu borde alla varningsklockor ringa för regeringen, kommenterade Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster till DI.

Regeringen försvarar mass- och arbetskraftsinvandringen med att en stor kull 40-talister går i pension, men hur kommer det sig då att arbetslösheten fortfarande är hög och i stigande?

Enligt en prognos från SCB har 66 procent av 40-talisterna redan gått i pension, men många väljer att fortsätta arbeta eftersom de inte har råd att pensionera sig.

En berättigad fråga är om det är det eskalernade utanförskapet och politikers generösa avgångsvederlag som är den egentliga anledningen till att svenskarna ska kunna jobba till 75 år?  

Utanförskapet är en tickande bomb som kommer att avgöra valet 2014.DSB den 7 februari 2012

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

2000aldrig 2012-02-07 15:01

Länge leve Reinfeldt!

Apropå Reinfeldts förslag till höjd pensionsålder och möjligheten att omskola sig...

http://bit.ly/zeooTN
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se