användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 11 oktober 2009 10:45
Talman Per Westerberg

Talman Per Westerberg

Källa: sn.se

Befinner sig riksdagen i kris?

I kväll fokuserar Kalla Fakta på frånvaron i riksdagen och den bakomliggande orsaken, när viktiga voteringar ska ske.Thomas Bodström är en av de riksdagsmän som har högst frånvaro och kvittat ut sig flest gånger för att utöva ett annat inkomstbringande uppdrag, det som jurist. När TV4 intervjuade hnom nyligen svamlade han om att "det vet väl alla att jag är advokat", visst, men vi vet också att utkvittning sker därför att man har andra politiska uppdrag som har högre prioritet.

Thomas Bodström lär ha rekord i hög frånvaro i riksdagen och ofta arbetar han då som advokat och debiterar enligt advokattaxan. I våras kvittade han ut sig från omröstning vid ett tiotal tillfällen för att sköta sina advokatuppdrag, men att arbeta för egen vinning är inte tillåtet enligt socialdemokraternas reglerna.

När Socialdemokraterna förlorade makten vid valet 2006 återgick justitieminister Thomas Bodström till advokatyrket men fortsatte också som riksdagsman, han skriver dessutom deckare. Själv påstår Bodström att han prioriterar riksdagen men Kalla Faktas granskning visar att Bodström står bakom många motioner, flitigt deltar i utskottsmöten där han är ordförande och ofta ställer frågor till justitieminister Beatrice Ask i riksdagens frågedebatter. Men granskningen visar också att han varit borta vid 53 procent av alla omröstningar under våren, oftast på grund av sina advokatuppdrag. Bara partiledare, språkrör och partiernas gruppledare har högre frånvaro än Bodström och de kvittas av tradition ut på grund av sin roll i partierna. Bodström deltog inte i en enda riksdagsdebatt i våras om lagförslag som hans eget utskott tagit fram.

Bodström är inte ensam om att ha hög frånvaro och totalt har 25  riksdagsmän högre frånvaro än 40 procent och genomsnittsfrånvaron är 18 procent, enligt statistik från Kalla Fakta.

Thomas Bodström får hård kritik av riksdagens talman Per Westerberg som anser att Bodström under en inspelning av en reklamfilm för sin senaste deckare "Idealisten" brutit mot riksdagens regler. -Det är oacceptabelt, säger talmannen till Expressen. Filmen spelades in i riksdagens kammarsal eftersom Bodström fått ett jakande svar när han frågade en vakt om lov, trots att det strider mot det reglemente som riksdagen har satt upp. Reklamfilmen finns att se både på Bodströms blogg och på You Tube.

Finansmarknadsminister Mats Odell har också en uppgift att lösa med alla de statliga tjänstemän, landshövdingar och generaldirektör, som med full lön i princip inte utför något "vettigt jobb".

I finanskrisens spår fick nyligen riksdagens ledamöter sina löner höjda till 55 000 kronor i månaden och enligt uppgifter tjänar de i snitt vid sidan om dettta uppdrag upp till 60 000 kronor extra per år. "Vanligt folk" undrar förmodligen vad deras uppdrag egentligen går ut på och medan vissa får sänka sina löner för att få behålla jobben och andra "tigga mat för dagen" hos välgörenhetsorganisationer, pågår dessa excesser runt hörnet. Alltid mer, aldrig nog.

Ovanligt många riksdagsledamöter har lämnat eller står i begrepp att lämna sina uppdrag under den pågående mandatperioden, rapporterade SvD för en kort tid sedan. Av de 30 som avgått uppger flera att de vill satsa på kommunalpolitiken eftersom de uppfattar riksdagen som ett seminariearbete medan uppdraget som kommunalråd är som "att spela en hockeymatch".

De som lämnar riksdagen är i stor utsträckning politiker, som är av uppfattningen att de kan göra mer nytta på andra tjänster och detta är ett allvarligt underkännande av det svenska parlamentet. I stället borde arbetet som riksdagsledamot dra till sig de mest begåvade och engagerade medborgarna, men tyvärr uppmuntrar inte denna organisation individuella prestationer.

Merparten av arbetet förbereds i utredningar och utskott med kohandel mellan partier och berörda intresseorganisationer och beslut tas med kontrapropositioner, vilket neutraliserar småpartier och gynnar uppgörelser i mitten.

Riksdagsledamöterna sitter inte i ideologiska block utan utifrån geografiskt ursprung varför de ideologiska motsättningarna inte synliggörs, under de fåtal tillfällen, då ledamöterna verkligen befinner sig i kammaren, föga inspirerande.

Riksdagen är i princip densamma sedan 1866, bortsett från en kammare, har samhället vi lever i förändrats avsevärt.

I begynnelsen innebar demokratin en stor vitalisering av riksdagen, folkhemsperioden resulterade i att begåvade människor började ta del av det politiska livet, men i dagens marknadsekonomi och välfärdssamhälle har intresset för ett långsiktigt politiskt engagemang minskat.

Om inte medborgarna engagerar sig får vi de politiker vi förtjänar, men sanningen är nog att folk i allmänhet inte bryr sig längre eftersom politikerna heller inte gör det. Av egenintresse vågar eller orkar de inte ta itu med de författningsreformer som krävs för att vitalisera den svenska parlamentarismen.

Det krävs ett mer direkt mandat från väljarna (personvalsinslag) samt att antalet riksdagsledamöter bör minska.

Läs artikel: Riksdagen voterar inför tomma stolar 10 oktober 2009.


DSB den 11 oktober 2009     

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-10-17 11:06

Hur kan Bodström få hel lön för halvtid?

Kan man som Thomas Bodström verkligen ha två heltidsjobb samtidigt? Är det inte så att det blir ett halvtidsjobb på vartdera ställe eller i varje fall i riksdagen? I så fall borde lönekommittén som beslutar om riksdagsmännens löner ta ett beslut som innebär att ett halvtidsjobb i riksdagen betalas med en halv riksdagsmannalön. Det kanske blir en morot till att arbeta heltid i riksdagen, något som de ju är valda till.

Sven Jansson
Älvsjö

Svara

dan 2009-10-17 11:28

Thomas Bodström ska bli Socialdemokraternas nya vallokomotiv i Stockholm och man frågar sig vart Carin Jämtin tog vägen?

Bodström måste ha en otrolig arbetskapacitet, advokat, deckarförfattare, riksdagsman, inkryssad i kyrkovalet och familjefar. Finns inte risk för att han blir utbränd eller är riksdagsmannajobbet något man kan ha vid sidan om för 55 000 kronor i månaden (nyligen fick de ett lönelyft)?

Fotfolket gillar uppenbarligen Bodström som inte är fostrad i partiet, har ett arbetsliv utanför, sluggeraktig, inte strömlinjeformad som många andra politiker, som inte bjuder på sig själva och han spelar fotboll. Men han har sina fiender som tycker att han gör reklam för sig själv och inte tar ansvar för det han gör. Piratpartiet har honom högst upp på "svarta listan".

Är det så att riksdagen behöver "primadonnan" Bodström, men han inte riksdagen?

Många lämnar sitt jobb som riksdagsledamot och många kändisar vill in (lättförtjänta pengar) och det handlar om att vara inflytelserik, jobba i riksdagen och synas i samhället. Riksdagsarbetet förefaller vara ett förtroendeuppdrag och inget heltidsjobb. Beslut som röstas igenom är klubbade redan innan votering sker i riksdagen, en fars.

Ändra valsystemet mot mer personval och tyvärr är måttstocken på effektivitet i riksdagen hur många motioner man har skrivit. Det behövs en skärpning och det ska vara närvaro vid omröstning.

Frågan till slut är om "primadonnan Bodström" kan få Stockholmarna att rösta på Socialdemokraterna?


DSB den 17 oktober 2009
Inlägget ändrat 17 oktober 2009 11:31

Svara

dan 2009-10-17 11:40

Carl Bildt och Thomas Bodström är båda invalda i kyrkofullmäktige i sina församlingar, Hedvig Eleonora respektive Boo, men ingen av dem verkar vilja sätta sig där.

Bodström ursäktar sin kandidatur med att han garanterades att inte få någon plats i kyrkofullmäktige.

Vallagen är inte komplicerad och den som står på en lista kan bli personvald om tillräckligt många kryssar. Om en högstadieelev missar en sådan sak på samhällsprovet luktar det IG. Då måste man kunna begära att en  före detta statsminister, nu utrikesminister och en tidigare justitieminister också har den baskunskapen.


DSB den 17 oktober 2009
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se