användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 12 oktober 2009 18:49

Källa: Dan Hansson

Inget stadsbibliotek vid Odenplan


Stockholms stadsbibliotek, som ritades av Gunnar Asplund, är en av världens mest berömda biblioteksbyggnader och utstrålar ett upphöjt lugn, men de senaste åren har det varit utsatt för en hård debatt.Stockholms stadsbiblioteks huvudbyggnad (Odengatan 51-55) uppfördes 1924-28, arkitekt var Gunnar Asplund. Huvudbyggnaden har en kubistisk form med en hög cylinder som innehåller en central utlåningshall omgiven av fyra läsesalar. Idén med öppna hyllor där låntagarna själva plockar fram böckerna kom från folkbibliotek i USA. Byggnaden är symmetrisk och stilen är 20-talsklassicism, lite fransk nyantik och funktionalism. Stadsbiblioteket ligger väl synligt på en höjd i anslutning till en park, Observatoriekullen.

På torget ser man också två friggebodar, som stadsbyggnadsnämnden gett bygglov till och här flödar spriten om nätterna. Att det under flera år varit "svartbygge" bekymrar inte politikerna, det är bara att köra huvudet i sanden.

I dag skriver kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt på sin blogg att den planerade tillbyggnaden av Gunnar Asplunds världsberömda huvudbyggnad för Stockholms stadsbibliotek inte blir av, en glädjande nyhet för de flesta stockholmare åtminstone vi Vasastadsbor. Jag har själv min våning direkt ut mot stadsbiblioteket och annexen och härifrån ser man verkligen platsbildningens betydelse med Spelbomskans Torg mellan byggnaderna, biblioteket och annexen.

Icomos, Unescos expertorgan för kulturmiljöfrågor, vädjade nyligen till Stockholms politiker att stoppa planerna på rivning och tillbyggnad vid Stockholms stadsbibliotek. -Skulle projektet genomföras visar detta att Sverige inte förmår att leva upp till sina åtaganden att skydda sitt kulturarv, skriver Icomos. Det var första gången ett skandinaviskt land kritiserades av den FN-anknutna organisationen

Madeleine Sjöstedt svarade sturskt i medier att detta inte påverkar stadens beslut, men nu har hon och andra politiker i stadshuset uppenbarligen fått krypa till korset för att slippa ställas i skamvrån. De har tydligen inte lärt sig av Hjalmar Mehrs härjningar i staden på 1960-talet och som fick öknamnet "stenmusen". Sjöstedet säger i media att den internationella kritiken inte har spelat en avgörande roll i beslutet att stoppa tillbyggnaden.Tillbyggnaden har haft många kritiker och få försvarare och när svenska Akademin uttalar sig emot projektet måste man väl ändå börja fundera.


Kulturborgarrådet "bakom galler"

I våras sade Madeleine Sjöstedt efter det att stadsdelsordföranden på Norrmalm kritiserat byggplanerna i medier: "Staden ska inte hålla igen nu, vi ska göra precis tvärtom. Stadsbiblioteket behöver vissa ytor för att fortsätta att vara ett huvudbibliotek i Stockholm och då måste vi bygga till. Stockholm kan inte arrangera en sådan här stor arkitekttävling utan att genomföra den. Det skulle vara djupt genant.

Hanna Broberg (M) säger att det är ett helt korrekt beslut att skrota projektet, både ekonomiskt och kulturellt. Många är glada över att det är inte blir av, säger hon.

För kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) och Stockholms stad innebär byggstoppet en enorm prestigeförlust och visar på dess "inkompetens". - Som kulturborgarråd kan jag bara beklaga att så många har kritiserat något som skulle förfina och förbättra Stockholm, säger Madeleine Sjöstedt. Man undrar onekligen om hon är "vid sina sinnen" och överhuvudtaget är lämplig som kulturborgarråd. Förfina vad? 

Europa nostra, Europas ledande organisation för bevarande av vårt gemensamma kulturarv, krävde i en skrivelse till Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M), att "stoppa planerna på Stockholms stadsbiblioteks utbyggnad".

Däremot tycker fortfarande stadsbibliotekarien Ingela Lundén att det var synd att bygget av det nya biblioteket inte blev av, ett inlägg i debatten som ifrågasätter om hon kan sitta kvar på sin post.

Roger Mogert, oppositionsborgarråd, reagerar kraftfullt på att tillbyggnaden av Stockholms stadsbibliotek inte blir av och tycker det är upprörande att kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt meddelar beslutet på sin blogg. Han säger att det hela tiden har funnits en samsyn och enhälliga fullmäktigebeslut om det här och att alla inblandade politiker varit väl medvetna om att det skulle bli kritik mot projektet. Han anser också att man inte kan genomföra en så här stor internationell arkitekttävling och sedan bara stoppa projektet, det är inte värdigt en demokratisk stad.

Han har inte sett rapporten om kostnadsökningarna kring investering och drift, men säger att han tycker att den rimligen borde diskuteras i kommunfullmäktige och att beslut om att lägga ned projektet inte bör meddelas på kulturborgarrådets blogg.

Problemet har nog aldrig varit själva idén att bygga till Stadsbiblioteket utan juryns beslut att välja ett förslag att åstadkomma en spektakulär märkesbyggnad som hotade att förvandla riksintresset till oigenkännlighet. Kritiken pekade på det svåra i att skapa en ny märkesbyggnad intill en som redan har ikonstatus. Det är inte obekant att det finns andra exempel på viktiga stadsbyggnadsfrågor som blivit eller är ett hot mot vårt kulturarv och det räcker således inte med att stoppa nya spektakulära projekt.

Vad Roger Mogert glömmer bort är att det finns andra frågor som är svårare att lösa nämligen hur staden ska tillföra och bygga upp en kompetens som det gör det möjligt att hantera de problem vår stad står inför.

Staden har hittills lagt ned 24 miljoner på en hög glasbyggnad i backen mot Odenplan som redan från början var ett förlorat projekt och det är inte vanligt att ett så stort projekt inte blivit av. Investeringskostnaden budgeterades initialt till 885 miljoner kronor men visar sig nu landa på 1 350 miljoner och driftskostnaderna har ökat till över 130 miljoner per år. 

Heike Hanada, det vinnande förslaget "Delphinium", har fått sju av de 24 miljonerna och nu får hon 300 000 kronor till, enligt en paragraf i kontraktet som föreskriver att utbetalning ska ske om fas två av projektet inte har getts klartecken före oktober månads utgång. När Hanada fick beskedet om att projektet inte blir av svarade hon att hon anat detta.Det vinnande förslaget skulle ha inneburit att en hög glasbyggnad skulle placeras bakom Asplunds bibliotek och huvudentrén skulle flyttas och de k-märkta annexen skulle rivas. Nu kommer det i stället att ske en satsning på de befintliga biblioteksfilialerna i Stockholm och möjligen en ny filial vid slussen, medan det nuvarande biblioteket förblir huvudbibliotek.

Asplunds biblioteksbyggnad, ibland kallad "hattasken" invigdes 1928 och beskrivs som ett allkonstverk, Asplunds heltäckande syn i allt från de specialritade möblerna till bibliotekets inpassning i stadsmiljön. Biblioteksannexen förstärker upplevelsen av huvudbyggnaden och en stigande trappa leder upp till huvudentrén med Rotundan och kunskapens ljus.

Gunnar Asplund (1885-1940) har satt Sverige på arkitekturkartan som ingen annan. Internationellt räknas han som en av de stora 1900-talsarkitekterna. Han skapade byggnader som var moderna och samtidigt djupt förankrade i historien. Hans verk är berömda för sin förmåga att åstadkomma starka känslomässiga upplevelser. Med fantasi och inlevelseförmåga skapade han en arkitektur som inte enkelt låter sig kategoriseras.

Asplund intresserade sig mycket för den rumsliga regin, människans väg genom byggnaden, vilket man bland annat kan uppleva i Stockholms stadsbibliotek. Gunnar Asplund var också huvudarkitekt för Stockholmsutställningen 1930 och tillsammans med arkitekten Sigurd Lewerentz skapade han Skogskyrkogården, som är klassad som ett världsarv av FN-organet Unesco.

Stockholms alla bibliotek får kosta 42 miljoner kronor mer nästa år och därmed slutför det borgerliga styret sin satsning på små och lättillgängliga bibliotek, men det är mycket av annan kultur som måste skäras ner 2010. Nästa års extrapengar kommer inte från det inställda projektet vid Odenplan utan finansieras med stimulanspengar som staten ger kommunerna. Enligt långtidsplanen ska Stockholms alla bibliotek ligga där folk vistas och öppettiderna ska anpassas till stockholmarnas behov. I vår ska beslut fattas om hur den nya Slussen ska se ut och där ska det finnas ett kulturellt inslag och det vore lämpligt med ett bibliotek, som en ersättning för folkbiblioteket vid Hornstull som kan komma att försvinna.

Bortsett från bibliotekspengarna får kulturnämnden 842 miljoner att röra sig med 2010, vilket innebär att annan verksamhet än bibliotek kommer att få bantas. Stockholms stadsteater ska fira 50-årsjubileum nästa år samt förbereda August Strindbergs bortgång, men Stadsteatern måste de kommande åren minska sina anställda och fler bli frilansare, enligt Stockholms stads budget.


Hjalmar Mehr var född av politiskt aktiva föräldrar som flydde hit långt österifrån, uppvuxen i ett hem där Lenin kom på besök. Sannolikt präglad av revolutionära och futuristiska framtidstankar under sin barndom. Nedsänd att omvandla det agrara Sverige till det moderna Metropolis. Men besegrad i Kungsträdgården och därför så småningom, anser vissa, driven till reträtt som landshövding. 

Efter almstriden döpte folkhumorn honom till "Almar Mehr". Sångaren Mikael Wiehe besjöng honom i sin låt "Trädet" (1992) och i texten sägs bland annat: " Det fanns en man, en potentat, jag säger inte mehr, men allt han såg i Stockholms stad, det skulle rivas ner.  

Det kommer en passage som på ett egendomligt sätt speglar det demoniska eftermäle han själv kommer att få, för sin inblandning i citysaneringen: " Om vi försummar uppgiften och låter den bofasta befolkningen tunnas ut till en spillra och naturen skövlas, kommer då inte nationen att ställa just oss till ansvar"?

Läs hela artikeln om Hjalmar Mehr i reportaget "Kristina Alvendal ger sig på Munkbrohamnen" 20 april 2009 avancerad sökning på stadsbiblioteket.


Stockholm den 12 oktober 2009 Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-10-15 10:45

Ingvar von Malmborg, ledamot i Stockholms skönhetsråd, anser att det nuvarande biblioteket ska byggas ut och nu låta användarna och visionärerna komma till tals.

Sedan när har stadens myndigheter brytt sig om vad folket vill och att projketet vid Odenplan inte blir av har helt andra grunder, nämligen Unescos och Europa nostras hårda kritik mot förslaget som väger oerhört tungt.

Von Malmborg skriver i SvD i dag att när han valdes in i Stockholms kulturnämnd 1994 var Asplundshusets förfall uppe till diskussion. Bibliotekschefen pekade på trasiga väggar, nedslitna hyllor och ett förslummat parkområde. Lokalerna är lika trånga, överfyllda och teknikobekväma i dag, medan besökstrycket är hårdare.

Om nu lokalerna är så nedslitna varför gör då stadens ansvariga inget åt detta nästintill "världsarv" och när det gäller förslumningen i parkområdet så får stadsbyggnadsnämnden, trafik- och stadsbyggnadskontoret ta på sig detta.

Som boende mitt emot biblioteket och annexen har jag i flera år kunnat bevittna hur  ansvariga gjort sitt yttersta för att öka på förslumningen, bland annat genom etablering av en "fylleriverksamhet" bestående av två friggebodar där fylla, "knark och prostitution" fått fritt tillträde. Länsstyrelsen har i ett överklagande svarat att man i princip kan göra vad man vill på området, Spelbomskans Torg, med hänvisning till det planerade bibliotekskomplexet. Stadsbibliotekets ansvariga var för uteverksamheten på torget i ett remissyttrande.

Om nu Ingvar von Malmborg sitter i kulturnämnden varför försöker han då inte påverka till det bättre i stället för att gråta över ett nytt bibliotek, som ändå ingen vill ha, inte ens de styrande.

Förslagsvis rustas Asplunds bibliotek med tillhörande annex nu upp och anpassas invändigt, i synnerhet annexen, som inte nyttjas fullt ut. Lokalerna vid Sveavägen där nu näringsverksamheter utövas bör återgå till huvudbiblioteket och användas för olika ändamål i bibliotekets regi.

Man behöver inte ser ner på och förstöra byggnader och annat bara för att det är gammalt. Glöm inte "Hjalmar "stålmusen" Mehr.

DSB den 15 oktober 2009
    

Svara

dan 2009-10-20 20:32

Stadsbibliotekarie Inga Lundén som var för det nya stadsbiblioteket och en rivning av de tre annexbyggnaderna är i skriande behov av en modernisering. Fem års förberedelser hos personalen på Stockholms stadsbibliotek har nu fallit platt till marken. Beskedet möttes med bestörtning hos personalen som hade sett fram emot ett modernt och rymligt stadsbibliotek.

I dag har biblioteket 3 000 besökare per dag men när stationen vid Odenplan, Sveriges största järnvägsstation, står klar förväntas besökssiffran öka till det dubbla.

Inga Lundén hävdar att man inte kan möta det kommande behovet och dessutom anpassa sig till nya medier. Ett café och utrymmen där författare kan möta sina läsare och där man kan sitta och diskutera.

Mycket av detta är struntprat och går att lösa med lite vilja. Undertecknad bor vid stadsbiblioteket och kan konstatera att annexen inte är fullt utnyttjade. Lokalerna mot Sveavägen som i dag inhyser butiker och restauranger av olika slag bör sägas upp och här finns plats för mycket av det som Inga Lundén efterlyser, men det hade förstås smakat bättre med en ny byggnad för 1 400 miljoner kronor och en driftkostnad på 130 miljoner per år.

Vi som bor här och har en disposition för gamla kulturbyggnader är glada över att FN satte ner foten och stoppade bygget. Tråkigt att inte stadens politiker och Inga Lundén insåg detta tidigare.

DSB den 20 oktober 2009  
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se