användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 18 april 2012 08:06

Många elever nöjda med skolan

De flesta elever i grundskolan har en positiv inställning till skolan och undervisningen.

Den undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut-fört i 122 kommuner bland 60 000 elever i årskurs 5 och 8, visar att drygt nio av tio är trygga i skolan.

Åtta av tio upplever höga förväntningar från lärarna och lika många att de har tydliga mål och får bra återkoppling på sitt skolarbete.

Enkäten visar också att intresset till lärande minskar desto äldre barnen blir.

En berättigad fråga är vilken betydelse en sådan här undersökning har samtidigt som Skolinspektionen kräver snabba och omfattande åtgärder inom grundskolan i delar av Göteborgs kommun.        

På Bergsjöskolan saknade 52 procent av avgångseleverna i fjol gymnasiebehörighet och så illa är det bara på omkring 15 skolor i landet.

Snittet i det granskade området Östra Göteborg låg på 42 procent obehöriga.

Risken för den här gruppen att hamna i långvarig arbetslöshet är stor, säger generaldirektör Ann-Marie Begler till TT.

Är det skolan, lärarna och det svenska utbildningssystemet som brister eller är det fel på eleverna?

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill att betyg införs för elever redan från årskurs 4 i framtiden (10 år).

Han säger också i ett debattinlägg i DN att fler reformer inom skolan är att vänta.

Regeringen vill i lagstiftning reglera fler karriärsteg för yrkesskickliga lärare genom att tillföra statsbidrag i detta avseende.

Danderyds kommun har landets högsta utbildningsnivå, 55 procent av invånarna i åldrarna 25-65 år har minst tre års utbildning efter gymnasiet.

Andra kommunen i länet som har hög utbildningsnivå är Lidingö, Täby och Solna, där runt 40 procent av invånarna har minst tre års utbildning efter gymnasiet.

Rikssnittet är 24 procent, visar en undersökning som statistiska centralbyrån, SCB, utfört.

SCB:s undersökningen...

www.scb.se/Pages/PressRelease____332175.aspx
 

DSB den 18 april 2012

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se