användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 20 oktober 2009 21:05

Folkpartiet vill förstatliga skolan

Svenska elever presterar sämre i skolan i dag jämfört med tidigt 90-tal, den slutsatsen drar Skolverket i rapporten "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola"?

En anledning till den negativa utvecklingen är att kommunerna tog över ansvaret för skolan i början av 90-talet, enligt Skolverket. I och med kommunaliseringen gick det svenska skolsystemet från att ha varit ett av västvärldens mest centraliserade till att bli det mest avreglerade. Det var den dåvarande skolministern Göran Persson (S) som ansåg att detta skulle lösa många problem genom att resurserna skulle fördelas bättre. Göran Persson beskriver i sin bok "Min väg, mina val" att det var en utveckling som han delvis förutsåg: "Jag är övertygad om att jag resonerade rätt, även om jag samtidigt insåg varför lärarna gjorde sådant motstånd eftersom den statliga kopplingen gav dem en högre status i förhållande till andra kommunalanställda. Jag förstod deras motstånd, men det gamla systemet var dödsdömt".

Forskning (IFAU) visar att nyblivna lärares egna studieresultat har sjunkit sedan början av 90-talet och studien visar att skolan har haft allt svårare att rekrytera ungdomar som själva har goda studieresultat till läraryrket. 

Mot denna bakgrund anser Folkpartiet (FP) att det är hög tid att inför nästa mandatperiod föra en öppen konstruktiv debatt om hur skolan ska styras i framtiden. Inför landsmötet i höst vill FP verka för en övergång till ett statligt huvudmannaskap och ett av skälen är alla barns rätt till likvärdig utbildning och ett annat är läraryrkets status som drabbats hårt av det kommunala huvudmannaskapet.

I dag har vi ett dubbelt ledarskap och den stora problemfrågan är vem som bär ansvaret i en situation där stat och kommun kan skylla på varandra. Även Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är starkt kritiska i sitt yttrande i skollagskommittén över dagens styrmodell och beskriver den som ett "dubbelkommando". Deras slutsats är emellertid den motsatta mot Folkpartiet och tycker att staten ska lämna över mycket mer styrning till kommunerna.

Frågan om statlig eller kommunal huvudman rör ansvaret för skolans kärnuppgifter, undervisningen och skolans kunskapsuppdrag och huvudmannen är ansvarig för att målen i läroplanen nås. Med ett statligt huvudmannaskap följer att staten blir arbetsgivare och uppdragsgivare till de lokala skolledningarna och staten övertar därmed också ansvaret för finansieringen av skolan.


DSB den 20 oktober 2009

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se