användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 22 oktober 2009 10:31
Carl Bildt och Biljana Plavsic

Carl Bildt och Biljana Plavsic

Källa: Ola Torkelsson

Regeringen släpper värsta krigsförbrytaren

Biljana Plavsic, världens värsta krigsförbrytare, släpps den 27 oktober, efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff mot mänskligheten. Två gånger har Plavsics nådeansökningar avslagits. Hennes frigivning var inte självklar för regeringspartierna

Biljana Plavsic anses vara en av de mest hänsynslösa och kalkylerande massmördarna i modern tid. Hon har i nationalistiska tal deklarerat att "Bosniens muslimer är genetiska misstag i den serbiska kroppen samt att utrensningen av dem är ett sätt att låta naturen ha sin gång". Även Slobodan Milosevic tyckte att hon var alldeles för radikal, på gränsen till dåraktig i sin rashets och hans hustru kallade henne för en kvinnlig Mengele (nazistläkaren Josef Mengele).

Hon var känd för att vara synnerligen kallblodig och det finns bilder där hon kliver över döda muslimska kroppar för att kasta sig i halsen på den beryktade brottslingen Zeljko Arkan Raznatovic, något som chockade många när de spreds över världen 1992. Biljana Plavsic var väl medveten om svälten, tortyren och dödandet av de muslimska fångarna i Trnopolje och de andra lägren Omarska, Keraterm och Manjaca.


Bilden från det serbiska koncentrationslägret 1992 användes som bevisning i Haag under rättegången mot Jugoslaviens förre president Slobodan Milosevic.

Hon lämnar den bosniska politiken år 2000 och överlämnade sig i januari 2001 frivilligt till FN:s krigsförbrytartribunal i Haag och åtalades för folkmord, medverkan till folkmord, utrotande, mord, avsiktligt dödande, förföljelse, deportering och inhumana handlingar mot bosniska muslimer, kroater och andra icke serber i 37 kommuner i Bosnien Hercegovina.

Hennes skuldansvar gör att domstolen släpper åtalet om folkmord och Plavsic döms till elva års fängelse, att avtjäna i Sverige. Var hennes erkännande en manöver för att få en mildare dom, många anser det?

Domaren anser att hon skött sig väl i fängelset där hon bakat och lagat mat samt visat god återanpassning till samhället. I sitt svar till justitiedepartementet hänvisade tribunalen även till Plavsics återanpassning, höga ålder (80 år) och hennes sviktande hälsotillstånd, som skäl för frigivningen. Hon har också tidigare vittnat i målet mot Momcilo Krajisnik och man pekar också på att andra dömda krigsförbrytare som avtjänat straff i andra länder frigetts efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet.

Plavsic tid på Hinseberg var kantad med kontroverser, hon krävde och fick särbehandling, ansåg flera medfångar. Några dagar efter det att hon placerats på Kronobergshäktet fyllde hon år och några väktare uppvaktade henne med en tårta i cellen. Plavsic stannade länge på sjukavdelningen för att minimera risken att bli utsatt för våld av andra interner och på Hinseberg satt muslimska interner och de såg inte med blida ögon på henne. Hon lär ha klagat på att hon hade det sämre på Hinseberg än nazisten Albert Speer hade det i Spandaufängelset, han hade åtminstone en egen trädgård, sa hon till Tidningen Vi.

Enligt svensk rättspraxis behöver dömda bara avtjäna två tredjedelar av ett straff, och även krigsförbrytartribunalen i Haag hade den 14 september ställt sig bakom en frigivning. Folkpartiets inställning var att det inte var självklart att Plavsic skulle bli fri nu. Hon kommer sannolikt att lämna Sverige och därmed inte stå under övervakning så som gäller för andra villkorligt frigivna.

Frågan är däremot om hon inte borde ha avtjänat hela straffet med hänsyn till brottets karaktär, brott mot mänskligheten och därmed visa hur allvarligt vi ser på detta. 

Att svenska regeringen ens överväger möjligheten att frige en krigsförbrytare som dömts för de mest fasansfulla brott mot mänskligheten som Europa upplevt sedan andra världskriget är oförsvarbart" skrev företrädare för sex organidationer nyligen till regeringen.

Som tidigare fredssamordnare i Bosnien vittnade utrikesminister Carl Bildt (M) till Plavsics förmån under rättegången i Haag och beskrev då hennes agerande efter kriget som modigt.
 
Socialdemokraten Thomas Bodström anser att Carl Bildt borde ha anmält jäv vid regeringssammanträdet på grund av sin tidigare vänskap med Biljana Plavsic. När regeringen tog ställning till nådeansökan har enligt uppgifter i medier Carl Bildt anmält sig jävig och inte deltagit i regeringsbeslutet, något som Bildt inte vill kommentera. Han hävdar att det är krigsförbrytartribunalen som förordat frigivningen och inte regeringen medan Bodström menar att detta inte stämmer. Han har begått ett allvarligt misstag, dessutom är det inte krigsförbrytartribunalen utan regeringen som har beslutat om frigivningen, enligt Bodström. Han vill nu att Konstitutionsutskottet, KU, granskar om Bildt var jävig när han deltog i regeringens beslut om att Plavsic ska friges. 

Bosnienkriget som var en inbördeskonflikt mellan bosniska kroater, bosniska muslimer och bosniska serber i Bosnien-Hercegovina och som pågick från 5 april 1992 till 14 december, krävde närmare 200 000 dödsoffer.

Bosnien är till stora delar ett EU-protektorat och de forna krigsmotståndarna attackerar varandra, men nu verbalt i stället för med vapen. Carl Bildt har den senaste tiden försökt förhandla med de olika parterna, men framför allt de serbiska ledarna säger nej till allt samarbete och kan lösningen kring Plavsics roll i kriget på 1990-talet få en betydelse för konflikterna i dagens Bosnien.

I början av november ska livstidsdömda Annika Östberg infinna sig personligen i Örebro tingsrätt för at få sin begäran om att bli frisläppt prövad av domstolen. Hon vill få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämmt straff och hoppas att den blir positiv, säger hennes advokat Johan Ödlund. Kriminalvården har gett sitt godkännande till ett tidsbestämt straff och ser inga skäl för att neka henne detta. Ytterst handlar hennes ansökan om att bli frigiven.

Rättsmedicinalen bedömer däremot att risken är medelhög för att Annika Östberg återfaller i brott och det kan grusa hennes förhoppningar om att tingsrätten säger ja till hennes begäran. Östberg satt 28 år i amerikanskt fängelse dömd för två mord innan hon i våras överfördes till Sverige. 


DSB den 22 oktober 2009 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-10-27 16:43

Krigsförbrytaren Biljana Plavsic frigavs i dag och har lämnat Sverige i ett plan, sedan hon frigivits från Hinseberg. En AFP-fotograf på Belgrads flygplats rapporterar att planet med Plavsic har landat. -Först och främst vill jag träffa många av mina vänner, säger hon.

Under intervjun bär Plavsic ett kristet kors runt halsen. Hon säger också att hennes medfångar på Hinseberg hotade med att al-Qaida skulle döda henne. Det var även nära att hon blev fysiskt attackerad. När hon försökte komma undan halkade Plavsic och bröt handen, vilket ska ha glatt medfångarna.


DSB den 27 oktober 2009


Inlägget ändrat 09 november 2009 22:43

Svara

dan 2009-11-09 22:41

I dag ställdes för första gången livstidsdömda Annika Östberg inför en svensk domstol, Örebro tingsrätt, som ska ta ställning till om hon ska få sitt straff tidsbestämt.

Den 55-åriga Annika Östberg, dömdes 1981 till fängelse i minst 25 år för två mord, varav det ena på en polis och hennes dåvarande pojkvän hängde sig i häktet kort innan rättegången.

Efter att ha avtjänat 28 år av sitt straff i Kalifornien i USA överfördes hon i april i år till kvinnofängelset Hinseberg i Sverige.

Enligt justitieminister Beatrice Ask fanns inga förbehåll från USA när Östberg flyttades över till Sverige. Den svenska domstolen kommer att titta utifrån risken för återfall och möjligheten till återanpassning när de lämnar sitt beslut om tidsbestämning.

Kriminalvården ser inga skäl till att neka henne ett tidsbestämt straff medan Rättsmedicinalverket har bedömt att risken är medelhög för henne att återfalla i brott, varför hon behöver en lång utslussningsperiod innan hon kan bli fri. Chefåklagaren anser att det är för tidigt att ändra hennes livstidsstraff.

Ett svenskt livstidsstraff skulle inte innebära att en person var frihetsberövad i över 28 år, det är en mycket lång tid.

Örebro tingsrätts beslut kommer inom en till två veckor efter förhandlingen.


DSB den 9 november 2009
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se