användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 12 juli 2012 08:41

Sex av tio adopterade barn har funktionshinder

Antalet adoptioner från utlandet minskar kraftigt i Sverige och på tio år har de minskat med över 36 procent, enligt SCB.

Från de länder som adopterar bort flest barn till Sverige, exempelvis Kina, Korea, Indien och Colombia har antalet adoptioner halverats sedan 2009.

Under första kvartalet i år adopterades 127 barn mot 147 samma tid förra året, en minskning med 13 procent.

Sex av tio barn som adopteras till Sverige har funktionsnedsättnin-gar eller särskilda behov.

- Det kan vara medicinska problem eller fysiska funktionshinder, säger Margret Josefsson på Adoptionscentrum.

- Det är barn som har svårare att få en familj i sitt födelseland och då är en internationell adoption en möjlighet för dem att fåen egen familj, säger hon.

Eftersom friska barn adopteras i högre utsträckning i sina hemländer än barn med särskilda behov är köerna i Sverige för att få adoptera friska spädbarn långa, i bland upp till sex år.

Uppdaterat 16 juli 2012

Ansökningarna om att adoptera barn har minskat drastiskt de senaste åren och på fem år har de minskat med 62 procent till 538 ansökningar 2011.

Även utredningarna för adoption hos kommunerna har minskat och en förklaring är att många som vill adoptera hinner bli för gamla.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska kommuner inte tillåta personer över 42 år att adoptera mot tidigare 45 år när barnet anlände.
DSB den 12 juli 2012

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer


Vad vet du om blommor?


© Politico.se