användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 25 augusti 2012 08:59

Breivik - Handlingarna grymma men nödvändiga

En berättigad fråga är om Anders Behring Breivik kommer att för-svinna från nyhetsflödet efter domen i Oslo tingsrätt?

Rättspsykiatrin kontra juridiken, islamofobin och det öppna samhället.

Breivik har erkänt morden och säger att de var grymma men nöd-vändiga, en kommentar som borde vara skäl  nog att analysera bak-grunden till dåden i Oslo och på Utöya.

Han fick lagens strängaste straff, 21 år med möjlighet till förlängning fem år i taget så länge han anses vara en samhällsfara.

Breivik kommer inte att överklaga domen och det har sin bakgrund i att han inte erkänner tingsrättens legitimitet men också för att dom-stolen anser att han är tillräknelig och därför ska straffas och inte vårdas.

För Breiviks advokat har det varit svårt utifrån det faktum att han inte känt någon ånger, i stället beklagar han att han inte lyckades döda ännu fler.

Vad ligger bakom detta hat?

Rättegången i Oslo har visat hur komplex en människa är och att det inte alltid går att svara ja eller nej på frågan om man är frisk eller sjuk.

Två rapporter från sakkunniga psykiatriker kom fram till diametralt motstridiga slutsatser, paranoid schizofren och storhetsvansinne och den andra inte psykotisk utan tillräknelig.

Rättegången handlade inte om att bevisa om Breivik utfört sina handlingar utan blev en dragkamp mellan jurister och sociologisk- eller psykologisk tradition.

Det är värre att en sjuk människa döms till fängelse än att en frisk person döms till vård. 

I allt för många år har psykiatrikerna varit de reella domarna i de flesta mordfallen i Norge, anser kritikerna och juristerna måste nu ta tillbaka makten från dem.

Domen kommer att få stora konsekvenser med nya lagar och bestämmelser och ingenting blir som det var före den 22 juli 2011.

Domen blir ingen ursäkt för att inte ställa frågan om varför han blev som han blev.

Sedan tidigare är det känt att Breivik skriver på tre böcker i fängelset, en om sin ideologi, en om framtiden och den nya själv-biografin handlar om förberedelserna inför den 22 juli 2011.

Dåden i Oslo kan betecknas som det första antimuslimska terror-attentatet i historien, ett nytt fenomen, men vi ska ha klart för oss att det är inte människors gener eller kultur som gör att vi blir terrorister.

Avseende dådets måltavla fanns två sätt att välja, antingen mot islam och muslimer eller det system som har bidragit till åtgärden, "marxistisk konspiration" för att förändra samhället, Breivik valde det senare.

Helge Lurås, norska utrikespolitiska institutet, antydde i en intervju med Russia Today att det mångkulturella samhället, med ett politiskt etablissemang som bemöter all kritik med att det är främlingsfientligt, är dömt att misslyckas.

Det kan inte uteslutas att terrorattacken i Oslo är ett exempel på detta.

I Sverige är det ett hatbrott att uttala sig kränkande om minoriteter, men när Sveriges statsminister skändar det land han styr är det korrekt.

"Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån", är Fredrik Reinfeldts sammanfattning av vårt land och dess historia.

Har statsministern inte också sagt att politiskt våld i bland kan ursäktas, om det riktas mot SD-sympatisörer?

Det politiskt korrekta Sverige firar nationaldagen med somaliska danser och slika förlustelser.

Eller som Mona Sahlin sa om nybyggarna som bär upp svensk välfärd.

"Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er.

Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker".

"Jag hatar allt genuint typiskt svenskt. Svenskarna måste integre-ras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka".

Däremot ville hon bli statsminister i det land hon hatar!

Efter dåden på Utöya yttrade sig en norrman om situationen i det område han bodde och det blev; Vi känner inte längre igen oss i vårt eget land.

AUF-ledaren Eskil Pedersen, som själv undkom Breivik genom att fly på färjan som gick till Utöya, sade att Breivik står för allt det som vi älskar.

En berättigad fråga är vad han egentligen menade med detta uttalande och han ser uppenbarligen inte den förändring som sker i landet enligt norrmannen ovan?

En anti-nationell inställning.

Mot den bakgrunden finns det anledning att begrunda vad det är för samhälls- och debattklimat som kan inspirera enskilda individer till massivt våld. 

Demokratur är ett begrepp skapat av den franske sociologen Gerard Mermet och betecknar ett samhälle som till ytan är en demokrati, men som i praktiken saknar en reell och vidare omfat-tande yttrandefrihet.

Yttrandefriheten naggas hela tiden i kanten och har nått en nivå som är oacceptabel.

Det saknas möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor.

Den saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende, där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör.

Man riskerar att förlora sitt arbete för sina åsikters skull och som dissident riskerar man att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare.

Vi har en statsminister som indirekt tagit ställning i detta avseende; De får skylla sig själva.

Ett annat tecken på demokratur är när staten själv inte efterlever landets lagar (skenlagar).

Oroväckande är att medborgarna själva inte är medvetna om detta tillstånd och en av orsakerna är den politiskt korrekta nomenklaturan som medvetet förvanskar verkligheten, invandringen är en sådan fråga.

Media har en nyckelroll i detta taskspel genom sina möjligheter att föra folk bakom ljuset i politiska frågor som i slutändan kan avgöra ett val.

De hårt vinklade nyheterna från politiskt korrekta medier har resulterat i att ett fritt internet är den enda möjligheten för "vanligt" folk att få tillgång till oberoende nyheter och göra sin röst hörd.

Sverige framstår i detta avseende som forna DDR där man styrde vad som fick debatteras och vilka frågor som fick ställas.

Sverige kritiserar andra länder för bristande demokrati och personlig frihet, men har glömt bort att sopa rent utanför sin egen dörr. 

För att få slut på debatten om massinvandringens negativa konse-kvenser för samhället och det otillbörliga gynnandet av nybyggarna bör medborgarna få rösta om invandringspolitiken.

Det är ovärdigt ett samhälle att likställa kritik mot denna politik med främlingsfientlighet och rasism.

Rasiststämpeln är ett sätt att skrämma folk till tystnad när verkliga motargument har sinat, ett tecken på politikerna tillkortakomman-den.

Marita Ulvskog, tidigare partisekreterare för Socialdemokraterna, försvarade palestiniernas rätt till våld mot Israel med att de bara gjorde motstånd mot förtrycket.

Om inte regeringarna slutar upp med sitt förakt för demokratin kan det inte uteslutas att vi får se fler Breivik. 

På Utöya dödades 67 personer och 2 genom drunkning och fall, i Oslo 8, nio skadades allvarligt och omkring 200 lindrigt.

34 av dödsoffren var mellan 14-17 år gamla, 22 var mellan 18-20 år och 6 personer mellan 21-25 år.

Endast 7 av offren på Utöya var över 25 år och 33 personer träffades av Breiviks beskjutning utan att dö av skadorna.

Vilket ansvar har politikerna i denna tragedi?

I nästa vecka fortsätter den politiska behandlingen av terrorattack-erna, då statsminister Jens Stoltenberg i stortinget ska ge sin reak-tion på 22 juli-kommissionens förödande kritik av beredskapen inför en terrorattack.

Stortingets KU har dessutom frågan om det politiska ansvaret på sin agenda och det återstår att se om oppositionen kommer att väcka misstroendevotum mot Stoltenberg och nästa år är det val i Norge.Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

hattepatte 2012-08-25 22:51

 
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se